Skip to main content
Skip table of contents

Regelingen - inrichting

Project bevindt zich in pilotfase. In deze documentatie wordt de eerste versie van de functionaliteit beschreven. - 17-11-2023

Deze uitleg gaat over de vastlegging van de regeling.
Onderaan deze pagina staat de link naar de vastlegging van de macro’s t.b.v. signaleringen op periodieken.

Regeling vastleggen in Beheer

In ‘Regelingen’ leg je vast welke regelingen moeten worden gevolgd. Dit kan een cao zijn of een regeling van de inlener zelf. Het gaat om de regeling die momenteel al wordt gevolgd bij het toepassen van de inlenersbeloning. Bij de relatie selecteer je later een van de vastgelegde regelingen.

‘Regelingen' met voorbeeld

In het scherm kun je nieuwe regelingen vastleggen, bestaande regelingen wijzigen en regelingen die niet in gebruik zijn verwijderen.
Nieuw:

Nieuwe regeling

Naam: geef een unieke naam in.
Macro signaleringen: selecteer een gegenereerde macro die van toepassing is op de regeling. De uitleg over het vastleggen van een macro zie je in de linkjes onder aan de pagina.
Cao-regeling actief:
- Regeling actief: regeling is te selecteren bij relaties
- Regeling inactief: regeling is niet te selecteren bij relaties. Regeling blijft wel actief bij relatie waar die nog vastligt. Bij aanmaken van nieuwe situatie bij relatie is regeling niet meer te selecteren.

Voor wijzigen gelden dezelfde opties.


Regeling vastleggen bij de relatie

In ‘Cao-regelingen’ bepaal je de ingangsdatum voor het toepassen van de regeling en welke regeling het betreft.

Regeling toepassen bij relatie

Ingangsdatum:
De vroegste datum die kan worden ingegeven via de button is 1 januari van het eerste loonjaar in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonjaren’. Praktisch gezien is het aannemelijk om een datum in te geven die nog relevant is. Je zou met systeemdatum in 2023 een ingangsdatum van 2022 of eerder kunnen ingeven (mits die loonjaren beschikbaar zijn geweest) maar enerzijds is het denkbaar dat voor dat loonjaar de regeling al volledig is gevolgd en anderzijds als dat niet het geval is, dan is de vraag wat de meerwaarde is om 2022 nog te gebruiken omdat het loonjaar al gesloten is. Houd bij het invoeren van de ingangsdatum dus in gedachten welke periode relevant is.

Cao-regeling
Selecteer een actieve regeling die vastligt bij ‘Beheer > Cao-regelingen > Regelingen’ die van toepassing is vanaf de ingegeven datum. Vanaf die datum geldt de regeling voor alle flexwerkers die bij die relatie zijn tewerkgesteld.

--

→ Ga naar de inleiding over de periodieken
→ Ga naar de korte uitleg over de inrichting en toepassen van periodieken
→ Ga naar de uitgebreide uitleg over de inrichting en toepassen van periodieken

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.