Skip to main content
Skip table of contents

BI > Loonjaren

Op dit tabblad worden de loonjaren en de status van de loonjaren getoond. Wanneer Easyflex de eenmalige initiële gegevens voor een bepaald loonjaar gereed heeft, wordt dit loonjaar getoond.De status van dit loonjaar kan zijn 'Niet geactiveerd', 'Geactiveerd', 'Operationeel' of 'In afsluitfase'. Wanneer je op de status van een loonjaar klikt, verschijnt rechts een pijltje. Wanneer je dit pijltje activeert, toont Easyflex je de beschikbare statussen voor het betreffende loonjaar, hieruit kun je je keuze maken.

Niet geactiveerd

Wanneer een loonjaar de status 'Niet geactiveerd' heeft, kun je nog geen loonjaar afhankelijke gegevens omtrent dit loonjaar invoeren of verwerken.

Geactiveerd

Wanneer je loonjaar afhankelijke gegevens wilt gaan invoeren, dien je zelf de status van het loonjaar te wijzigen naar 'Geactiveerd'. Wanneer een loonjaar deze status heeft, kun je alle loonjaar afhankelijke gegevens gaan invoeren. Wanneer een loonjaar de status 'Geactiveerd' heeft, kunnen de locaties nog geen werkzaamheden verrichten in dit betreffende loonjaar en kan er niet verloond worden. 

Operationeel

Wanneer alle loonjaar afhankelijke gegevens zijn ingevoerd, dien je een controleprogramma te draaien (Beheer > Controlelijst). Wanneer het controleprogramma geen probleemmeldingen vindt, wordt het loonjaar 'Operationeel'. Wanneer het controleprogramma wel probleemmeldingen vindt, dien je deze eerst op te lossen voordat het loonjaar 'Operationeel' wordt. Zolang het controleprogramma probleemmeldingen blijft tonen, is het loonjaar niet beschikbaar voor de locaties.

In afsluitfase

Wanneer je het loonjaar gaat afsluiten, kun je de status wijzigen in 'In afsluitfase'. Je kunt dan de gegevens gaan verwerken voor het afsluiten van het loonjaar. De locaties kunnen met deze status gewoon werkzaamheden blijven verrichten in het betreffende loonjaar.

Afgesloten

Als het loonjaar actief is geweest en daarna afgesloten krijgt deze de status 'Afgesloten'.

Werkkostenregeling

In dit veld leg je vast of je de werkkostenregeling toepast voor het loonjaar en kies je de afrekenmethode. Indien je de optie 'wel’ selecteert kun je vervolgens kiezen welke afrekenmethode je wilt toepassen. Je kunt kiezen uit:

  • Afrekenen met laatste loonaangifte
    Indien je deze optie kiest wordt er gedurende het gehele jaar geen eindheffing aangegeven in de loonaangifte. Pas als je de laatste loonaangifte van het betreffende loonjaar aanmaakt, wordt er bepaald of er eindheffing betaald moet worden en indien van toepassing in de aangifte verwerkt.
  • Doorlopend afrekenen per aangiftetijdvak
    Indien je deze optie kiest wordt er elke loonaangifte gecontroleerd of er op basis van het fiscaal loon van 2015 eindheffing moet worden berekend. Indien dit het geval is, wordt dit direct opgenomen in de loonaangifte.

Concernregeling

In dit veld kun je een mutatie op het fiscale loon invoeren ten behoeve van de concernregeling. Je kunt hier zowel een positief als een negatief bedrag invoeren. Voor meer informatie over de concernregeling kun je de belastingdienst raadplegen.

Selecteer looncomponenten

Wanneer het toepassen van de werkkostenregeling op 'wel' staat dien je vast te leggen welke looncomponenten tot de werkkostenregeling behoren. Middels de knop 'zoeken' kun je vastleggen welke looncomponenten tot de werkkostenregeling behoren. Meer informatie over het toepassen van de werkkostenregeling vind je in het handboek 'Loonheffingen' van de Belastingdienst.

Jaaropgaven

Reset jaaropgaven voor loonjaar

Met deze functie is het mogelijk om de jaaropgaven van en bepaald loonjaar te resetten om deze nogmaals te kunnen aanmaken. Achter 'Reset jaaropgaven voor loonjaar' komt het loonjaar te staan welke je hebt geselecteerd. Op het moment er voor het betreffende loonjaar jaaropgaven aanwezig zijn dan is de knop 'Reset' beschikbaar. Met de knop 'Reset' voer je de actie uit en wordt de status van de jaaropgaven teruggezet naar nog niet aangemaakt.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.