Skip to main content
Skip table of contents

Periodieken - korte uitleg

Project bevindt zich in pilotfase. In deze documentatie wordt de eerste versie van de functionaliteit beschreven. - 17-11-2023

Bij het uitklappen van 'Cao-regelingen' staat onder 'Regelingen’ een menu-item 'Macro's'. Hier kunnen de periodieken worden aangemaakt.

Wat ga je doen:

1. Creëer een nieuwe macro

Door middel van de knop onder in het scherm, maak je een macro aan die je vervolgens een naam geeft. 

2. Maak de bijbehorende regel(s)

Bewerk de macro d.m.v. de gelijknamige knop en maak de regel(s). De regels zijn in dezen de signaleringen die je wil krijgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan jeugdschalen en functiejaren. Deze regel komt later terug op een overzicht dus bedenk een goede tekst, zodat later direct duidelijk is waarop is gesignaleerd.

3. Bepaal zelf de condities en gewenste signaleringsdata

Een regel kan bestaan uit twee gedeeltes:

  • Conditie

  • Resultaat

Duiding:

  • Een regel moet een resultaat hebben

  • Een resultaat moet een datum zijn of moet leiden tot een datum

  • Een regel mag een conditie hebben

Betekenis van een resultaat zonder conditie: er wordt gesignaleerd op de datum zoals bepaald in het resultaat.
Betekenis van een resultaat met conditie: er wordt gesignaleerd op de datum zoals bepaald in het resultaat mits werknemer voldoet aan de conditie

De regels worden gemaakt aan de hand van diverse variabelen en functies. In principe ga je hier je eigen signaleringen programmeren. 
Aangezien dit de korte toelichting is, wordt hier verder niet uitgeweid over de exacte werking. 

Alle variabelen en waardes zijn te vinden op de uitleg over de macro editor (link onder aan deze pagina)
Voor elke signalering geldt dat een nieuwe regel mag worden gemaakt. Per macro kun je onbeperkt regels maken. Bedenk hierbij wel dat dit kan leiden tot meer signaleringen.

4. Koppel de macro aan een cao-regeling

Zodra alle regels zijn aangemaakt, is de macro klaar.
Publiceer deze nog niet; test eerst of het de gewenste resultaten oplevert, Als dat het geval is, kan de macro later worden gepubliceerd.
Selecteer bij 'Regelingen' de cao-regeling waar de macro aan gekoppeld mag worden.

5. Leg de cao-regeling vast bij de relatie(s)

De regeling koppel je aan elke relatie die deze volgt, Dit kan bij het tabblad 'Cao-regelingen'. Bepaal de ingangsdatum waarop de regeling van kracht is gegaan. 

6. Maak het overzicht aan en voer de actiepunten uit

In het overzicht 'Macro's cao-regelingen' kan je zelf de controleperiode bepalen tot wel een jaar in de toekomst. Zo is er een goed vooruitzicht van wat er gaat komen. 
Op de PDF staan de gegevens van de relatie, flexwerker, macro, regel en signaleringsdatum. Er is tevens een exportbestand beschikbaar met daarop aanvullende informatie welke plaatsing, welke regeling en welke versie van de macro het betreft.

--

→ Ga naar de uitgebreide uitleg over de inrichting en toepassen van periodieken
→ Ga naar de uitleg over de macro editor
→ Ga naar de voorbeeldregels voor de macro editor

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.