Skip to main content
Skip table of contents

Cao-regelingen

Project bevindt zich in pilotfase. In deze documentatie wordt de eerste versie van de functionaliteit beschreven. - 17-11-2023

Uitleg:

De cao voor uitzendkrachten richt zich steeds meer op de inlenersbeloning. Denk daarbij aan de constante uitbreiding van de elementen van de inlenersbeloning. Ingeleende flexwerkers hebben recht op dezelfde elementen uit de uitzend-cao als die het vast personeel van de inlener ontvangt. Naast het uurloon zijn dat ook loonelementen als vergoedingen (b.v. ADV, gereedschapsvergoeding etc.) en bonussen maar ook vaste eindejaarsuitkeringen en periodieken. Er komt dus steeds meer nadruk te liggen op de inlenersbeloning dan wel de gevolgde cao van de inlener.

Om ervoor te zorgen dat je als werkmaatschappij de juiste beloningen toepast, is het mogelijk om een cao-regeling vast te leggen. Aan die cao-regeling kun je een periodiek gaan koppelen en vervolgens de regeling vastliggen bij de nodige relatie(s). 

Beschikbaar stellen

Om tot een inrichting te komen, is het eerst nodig hiervoor de Programmarechtenaan te zetten. Bepaal zelf voor welke rollen de menu’s beschikbaar worden. Dit doe je voor de volgende items:

  • Beheer > Cao-regelingen

  • Beheer > Cao-regelingen > Regelingen

  • Beheer > Cao-regelingen > Macro’s

  • Frontoffice > Relaties > Cao-regelingen (paar regels onder ‘Facturatie’)

En stel het nieuwe overzicht beschikbaar via

  • Beheer > Aansturing overzichten > Macro's cao-regelingen

Eenmaal opgeslagen en opnieuw ingelogd, zijn de nieuwe menu-items te openen.

--

→ Ga naar de inrichting van de cao-regeling

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.