Skip to main content
Skip table of contents

28-07-2023 - Versie 2023-16

Om de opname te bekijken over alle items die betrekking hebben tot de Easyflex Connector klik hier.Nieuw / Gerealiseerde wensen

Overzicht 'Exporteren crediteuren' uitgebreid met boekhoudpakket Twinfield

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Exporteren crediteuren
Melding: 539774

Het overzicht 'Exporteren crediteuren’ is nu ook beschikbaar voor boekhoudpakket Twinfield.

Wijzigen van kostenplaats in urendeclaratie met behoud van reeds ingegeven uren

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 540165

Vanaf nu is het mogelijk om in urendeclaraties die nog niet verloond en gefactureerd zijn de kostenplaats te wijzigen zonder dat de reeds ingegeven uren kwijt te raken. Zodra er al uren in de declaratie staan en je wil met terugwerkende kracht de kostenplaats wijzigen, dan kan je via de knop 'Declaratiemutaties' en de optie 'Kostenplaats selecteren' de gewenste kostenplaats selecteren en vervolgens kiezen voor de nieuwe optie 'Muteren regels'. Bij alle bestaande urenregels wordt dan de nieuwe kostenplaats toegepast.

Let op: voor de regels waar nog geen uren staan, is niks gewijzigd. Voor nieuw in te geven uren wordt de kostenplaats overgenomen van de plaatsing. Indien je voor nieuw in te geven uren de kostenplaats wil wijzigen, blijft de optie 'Wijzig declaratie' gelden.

Tot slot is het goed om te weten dat zodra 'Kostenplaats selecteren' wordt geopend er standaard geen kostenplaats meer wordt getoond. Pas als de kostenplaats is geselecteerd via de knop '...' wordt die kostenplaats getoond.

Standaard werkweek van relatie uitgebreid naar een minimaal aantal van 32 uur

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Overige gegevens
Melding: 539973

Bij de relatie in het veld Standaard werkweek kan nu een waarde tussen 32 en 40 uur ingevuld worden. De ondergrens was 34 uur en is uitgebreid naar 32 uur. Het aantal uren dat je invult heeft gevolgen voor het te hanteren minimum uurloon.

Aanhef niet tonen op loonspecificatie

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Loonspecificaties
Melding: 540015

Vanaf nu is het mogelijk om de aanhef op loonspecificaties niet meer te tonen. Deze instelling is te vinden bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonspecificaties' onder de instellingen 'Niet vermelden van' en is van toepassing op alle nieuw aan te maken loonspecificaties.

Reverse billing factuur splitsen per declaratie

Module: Frontoffice
Onderdeel: Zzp
Tabblad: Reverse billing
Melding: 540310

Als er meerdere declaraties bij een zzp'er zijn geaccordeerd leidt dit nu tot één Reverse billing factuur. Wil je facturen splitsen per declaratie, dan is dat vanaf nu ook mogelijk. Bij 'Flexwerkers > Zzp > Reverse billing' kies je voor factuur splitsen per 'Declaratie' om de instelling te activeren.

Standaardcontactpersoon voor toezenden van plaatsingsbevestigingen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Contactpersonen
Melding: 540256

Bij contactpersonen van de relatie kan er nu voor worden gekozen om één contactpersoon standaard in te stellen als ontvanger van plaatsingsbevestigingen. Bij de NAW-gegevens is een nieuw veld genaamd 'Contactpersoon voor plaatsingsbevestiging' met een checkbox toegevoegd. Zodra deze is aangevinkt, wordt in elke plaatsing die bij die relatie hoort deze contactpersoon standaard getoond bij 'T.a.v.' in het tabje Documentafhandeling

Functienaam en hoofdfunctie uit plaatsing toegevoegd aan Matching

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching (Flexwerker handmatig)
Melding: 540261

Binnen 'Matching > Uitvoer samenstellen' zijn extra velden uit de plaatsing toegevoegd. Dit zijn de waardes uit de 'Plaatsing > Werk en personeel' namelijk functienaam en hoofdfunctie.

Reiskostenvergoedingen belast/onbelast per gewerkte dag leeg kunnen laten voor flexwerker

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsing
Tabblad: Loon- en tarief afspraken
Melding: 540295

Bij het vastleggen van een reiskostenvergoeding met de eenheid 'per gewerkte dag' binnen de plaatsing is het nu ook mogelijk het bedrag voor de flexwerker leeg te laten en alleen een tarief voor de relatie vast te leggen.

Plaatsing en relatie kunnen inzien vanuit nog te behandelen documenten

Module: Frontoffice
Onderdeel: Documentbeheer
Tabblad: Nog te behandelen documenten
Melding: 540259

Je kan vanuit de detailinformatie van het document, die in 'Nog te behandelen documenten' staat, doorklikken naar de desbetreffende relatie of plaatsing. Dit kun je doen door op de 'i' te klikken die achter relatie/plaatsing staat in de detailinformatie van het document.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Opgelost

Kostprijsfactoren onbekend in urenbestand

Module: Backoffice
Onderdeel: Urenbestanden
Melding: 539195

Bij het verwerken van een urenbestand kon de melding komen dat de kostprijzen onbekend waren. Dit had te maken met een combinatie van factoren (overloop WW-premies en aangiftetijdvakken). Dit is opgelost.

Onterechte margebewaking in urendeclaratie

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 540162

Bij het ingeven van uren in de urendeclaratie kon het voorkomen dat de urenregels onterecht blauw waren ten gevolge van margebewaking. Dit is opgelost.

EF2GO

Digitaal ondertekende documenten automatisch beschikbaar voor de flexwerker

Module: Ondertekeningen
Onderdeel: Ondertekeningen
Melding: 5138

Indien je bureau gebruik maakt van de digitale handtekening, zijn vanaf nu de ondertekende documenten automatisch beschikbaar voor de flexwerker. De flexwerker kan de ondertekende documenten downloaden in het ondertekeningenoverzicht onder het menu-item 'ondertekeningen'. De documenten zijn zowel in EF2GO als in de EF2GO app beschikbaar.

Wijzigen van een reeds vastgelegde loonopgave

Module: Flexwerkers
Onderdeel: flexwerkerkaart
Tabblad: Fiscaal - sociaal
Melding: 5138

Vanaf nu kan een reeds vastgelegde loonopgave worden gewijzigd. De volgende velden kunnen worden aangepast:

  • ingangsdatum
  • loonopgave berekenen
  • fiscaal woonland
  • arbeidshandicap
  • loonbelastingverklaring (een nieuwe loonbelastingverklaring toevoegen)
  • bijtelling velden

Standaard declaratieperiode van de relatie vullen bij het aanmaken van een plaatsing

Module: Plaatsingen
Onderdeel: plaatsing aanmaken
Melding: 5235

Vanaf nu wordt bij het aanmaken van een plaatsing automatisch de standaard declaratieperiode van de relatie gevuld. Dit kan indien gewenst worden gewijzigd naar een andere declaratieperiode.

Marketing velden kunnen vullen voordat je de flexwerker gaat opslaan

Module: Flexwerkers, inschrijvingen, aanmeldingen
Onderdeel: Nieuwe flexwerker, opslaan flexwerker vanuit inschrijving/aanmelding
Melding: 4897

Indien in de selectietabellen in Easyflex waarden zijn ingesteld voor de marketingvelden, zijn deze velden vanaf nu meteen verplicht bij het opslaan van een nieuwe flexwerker.

Notificatie tabblad voor middelen

Module: Middelen
Onderdeel: Middelen
Tabblad: Notificaties
Melding: 5190

Bij middelen is een tabblad 'Notificaties' toegevoegd. Het is daar mogelijk om handmatig een notificatie vast te leggen. Je kan zien wie de notificatie heeft vastgelegd en het is mogelijk om te zoeken naar (delen van) de tekst in het onderwerp of in de details van de notificatie. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.