Skip to main content
Skip table of contents

25-07-2019 - Versie 2019-14


CAO-fonds (Tijdspaarfonds)

CAO-fonds (Tijdspaarfonds) beschikbaar in Easyflex

Met het CAO-fonds kun je bedragen berekenen welke fiscaal meetellen voor het loon maar niet als loon uitbetaald worden. Het is mogelijk om deze berekende waarde door te storten naar een derde partij.

Het CAO-fonds is op dit moment alleen te gebruiken voor het Tijdspaarfonds van de CAO Bouw & Infra. Voor meer informatie over het Tijdspaarfonds verwijzen wij naar de CAO Bouw & Infra: https://www.bter-bouw.nl/tijdspaarfonds/.

Wij adviseren om de procesbeschrijving 'CAO-fonds (Tijdspaarfonds)' te gebruiken voor het inrichten van het CAO-fonds.

Nieuw looncomponenten CAO-fonds

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 528770

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten > Aftrekposten voor alle heffingen' is een nieuw looncomponent 'CAO fonds (Bijtelling)' toegevoegd. Hieronder kun je één of meerdere looncomponenten aanmaken ten behoeve van de aftrekpost 'CAO-fonds (Bijtelling)'.  

Nieuwe aftrekpost CAO-fonds

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Aftrekposten
Melding: 528771

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten' is een nieuw type aftrekpost toegevoegd 'CAO-fonds (Bijtelling). De aftrekpost CAO-fonds is een uitzondering op de overige aftrekposten. De overige aftrekposten berekenen een bedrag welke ingehouden wordt op het loon van de flexwerker. Het CAO-fonds berekent een bedrag welke toegevoegd wordt aan het loon voor de loonheffingen (bijtelling) maar niet aan het netto loon. 

Te betalen bedragen CAO-fonds bij betaalinformatie op loonstrook

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Loonspecificaties
Melding: 528786

De te betalen bedragen aan het CAO-fonds worden op de loonstrook vermeld bij 'Betaalinformatie'. Per CAO-fonds wordt hier het te betalen bedrag met het rekeningnummer waarnaar het bedrag wordt overgemaakt getoond. 

Flexwerker registratienummer CAO-fonds vastleggen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 529844

Op het tabblad 'Fiscaal-sociaal' bij de flexwerker is bij 'Aftrekposten alle heffingen' de knop 'CAO-fonds' toegevoegd. Indien je gebruik maakt van de aftrekpost CAO-fonds kun je hier het registratienummer van de flexwerker invoeren welke je van het betreffende fonds ontvangt. Dit registratienummer komt terug in de betaalkenmerk van de storting naar het CAO-fonds.

Overzicht 'Betalingen (aanmaken betaalopdrachten)' uitgebreid met soort betaling 'CAO-fonds'

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Betalingen (aanmaken betaalopdrachten)
Melding: 528775

De stortingen aan het CAO-fonds is een nieuwe betaling welke als 'soort betaling is toegevoegd aan het overzicht 'Betalingen (aanmaken betaalopdrachten)'. Hiermee is het mogelijk om een betaalopdracht alleen voor de betalingen aan het CAO-fonds te maken.

Betalingsverkeer uitgebreid met betaling CAO-fonds

Module: Backoffice
Tabblad: Betalingsverkeer
Melding: 529487

De betalingen van het CAO-fonds zijn ook terug te vinden op het tabblad 'BO > Betalingsverkeer'. Indien gewenst kun je de betaling hier uitstellen door bij 'Niet verwerken voor' een datum in de toekomst in te voeren.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Blokkeren van medewerker in de toekomst

Module: Beheer
Tabblad: Medewerker
Onderdeel: Licenties
Melding: 529279

Wanneer er een medewerker uit dienst gaat is het mogelijk om in 'Beheer > Medewerker > Licenties' een reden en einddatum in te geven. Door een datum te selecteren, zal de medewerker vanaf die datum geen toegang meer hebben tot Easyflex.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Opgelost

Einde inkomstenverhouding bij nieuwe inkomstenverhouding niet altijd verstuurd

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Loonaangifte
Melding: 529150

Wanneer een einde inkomstenverhouding in hetzelfde tijdvak viel als de aanvang van een nieuwe inkomstenhouding werd er geen nieuwe inkomstenverhouding aangemaakt en de oude niet beëindigt. Dit is opgelost.

Bijvoorbeeld: De flexwerker is in week 1 en vervolgens na een onderbreking van 26 weken in week 28 verloond. De eerste inkomstenverhouding zou nu afgesloten moeten worden omdat deze een onderbreking van 26 weken heeft. En vanaf week 28 geldt de tweede inkomstenverhouding. Omdat deze 2 samenvallen in 1 tijdvak werd de eerste niet beëindigd en telde deze door. 

Foutcodes L1915 en L1916 opgelost

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Loonaangifte
Melding 530139

Als in de loonaangifte bij een soort inkomstenverhouding afwijkend van 11, 13, 15, 17, 33, 54 of 62, zoals bijvoorbeeld 31 het contractloon en de contracturen werden gevuld dan gaf dit de foutmeldingen L1915 en L1916. Dit is opgelost. Op het moment er sprake is van een inkomstenverhouding afwijkend van 11, 13, 15, 17, 33, 54 of 62 dan wordt het contractloon en de contracturen niet meer gevuld.

Pro forma relatie totaal toont geen declaraties meer met de status 'Gereed voor eindaccordering'

Module: Frontoffice 
Onderdeel: Urendeclaraties
Tabblad: Pro forma factuur
Melding: 529711

Bij het kiezen van de optie 'Pro forma relatie totaal' werden ook declaraties getoond met de status 'Gereed voor eindaccordering'. Dit is opgelost. 

Easyflex2GO

versie 0.0.94 t/m 0.0.123

Voettekst in e-mailtemplate aan te passen

Vanaf heden is het mogelijk om de voettekst in de emailtemplate zelf aan te passen in het tabblad Instellingen > Emailtemplates

Documenten zichtbaar van Flexwerkers en Relaties

Wanneer je via het Tabblad Flexwerk of Relatie een flexwerker of relatie inziet, is het veld ‘Documenten’ toegevoegd. Hierop zijn de documenten terug te vinden die aan de Flexwerker of Relatie zijn gekoppeld. Als je een document selecteert middels het vergrootglas, opent er een pop-up met uitgebreidere informatie en kun je het document downloaden. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.