Skip to main content
Skip table of contents

CAO-fonds (Tijdspaarfonds)

Met het CAO-fonds kun je bedragen berekenen welke fiscaal meetellen voor het loon maar niet als loon uitbetaald worden. Het is mogelijk om deze berekende waarde door te storten naar een derde partij.

Het CAO-fonds is op dit moment alleen te gebruiken voor het Tijdspaarfonds van de CAO Bouw & Infra. In de te volgen stappen wordt dan ook gesproken over Tijdspaarfonds in plaats van ‘CAO-fonds’. Voor meer informatie over het Tijdspaarfonds verwijzen wij naar de CAO Bouw & Infra: https://www.bter-bouw.nl/tijdspaarfonds/.

Deze procesbeschrijving is gebaseerd op het inrichten van het Tijdspaarfonds voor bovenwettelijke vakantiedagen én vakantiegeld. 

Stap 1: Inrichten van het rekeningschema

Voor de afdracht naar het Tijdspaarfonds is een nieuw grootboekrekeningnummer nodig voor de afdracht. Je kunt ervoor kiezen om 1 rekeningnummer aan te maken, maar wanneer je meerdere Tijdspaarfondsen hebt (in het geval van bovenwettelijke vakantiedagen en vakantiegeld welke apart van elkaar kunnen worden gebruikt), kun je ook 2 rekeningnummers aanmaken. 
Tip: Wij adviseren om de te gebruiken grootboekrekeningnummers af te stemmen met je boekhouder of accountant.

Via 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Rekeningschema' voeg je de nieuwe grootboekrekeningnummers voor de afdracht toe. Wanneer je gebruik maakt van het rekeningschema van Easyflex kun je onderstaande voorbeelden van rekeningnummers gebruiken. 

Voor het doorstorten naar het Tijdspaarfonds is er een rekeninggroep ‘Afdracht aan derden’. Hiervoor maak je bv. het volgende rekeningnummer aan:
5-cijferig rekeningschema: Te betalen Tijdspaarfonds: 15013
4-cijferig rekeningschema: Te betalen Tijdspaarfonds: 1513
(in het geval van vakantiedagen én vakantiegeld welke apart van elkaar kunnen worden gebruikt kun je ook 2 rekeningnummers aanmaken) 

Voor de rekeninggroep ‘Kosten’ kun je de bestaande grootboekrekeningnummers gebruiken:
5-cijferig rekeningschema: Reserveringslasten vakantiedagen: 72020 
5-cijferig rekeningschema: Reserveringslasten vakantiegeld: 72030
4-cijferig rekeningschema: Reserveringslasten vakantiedagen: 7210
4-cijferig rekeningschema: Reserveringslasten vakantiegeld: 7215

Stap 2: Inrichten van de looncomponenten

Per Tijdspaarfonds ga je nu 1 of meerdere looncomponenten aanmaken. In het geval van bovenwettelijke vakantiedagen en vakantiegeld welke apart van elkaar kunnen worden gebruikt maak je er dan 2 aan. 

1. Ga naar 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten > Aftrekposten voor alle heffingen > CAO-fonds (Bijtelling)';

2. Kies voor 'Onderhoud' en daarna voor 'Nieuw';

3. Geef het looncomponent de gewenste naam;

4. Selecteer bij 'Journaalpostgegevens' de knop 'Flexwerkers’;

5. Voer de grootboekrekeningnummers van stap 1 in voor de kosten en voor de afdracht;

6. Maak een controlelijst aan en controleer of er geen problemen op staan.

Tip: Bekijk hier de Easyvideo hoe je een looncomponent aanmaakt.

Stap 3. Inrichten van het Tijdspaarfonds

Door de aanmaak van 1 of meerdere looncomponenten kun je nu het Tijdspaarfonds in gaan richten. 

1. Ga naar 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten > CAO-fonds (Bijtelling)'.

2. Kies voor ‘Onderhoud’ en daarna voor ‘Nieuw’.

3. Selecteer één van de / het looncomponent(en) welke je in stap 2 hebt aangemaakt.

4. Voer de gegevens van het tabblad ‘Algemeen’ in. 
Tip: Klik hier voor meer informatie over de te kiezen opties. Raadpleeg de richtlijnen van het Tijdspaarfonds voor het selecteren van de goede instellingen.

  • Voor de optie ‘Premie berekenen over’ kies je voor de optie ‘Handmatig kiezen’ zodat je op tabblad ‘Looncomponenten’ zelf de looncomponenten kunt selecteren welke tot de grondslag behoren.
  • Bij de inrichting van het Tijdspaarfonds voor bovenwettelijke vakantiedagen zet je de optie bij ‘Pensioengrondslag’ op ‘Ja’.
  • Bij de inrichting van het Tijdspaarfonds voor vakantiegeld zet je de optie bij ‘Pensioengrondslag’ op ‘Nee’.
    Toelichting: Bepaalde reserveringen, zoals vakantiedagen, zijn grondslag voor het pensioen. Omdat de bovenwettelijke vakantiedagen via het Tijdspaarfonds gaan, moet de berekende waarde hiervan meetellen voor de grondslag van bv. het APG Bouw pensioen.

5. Ga naar tabblad ‘Percentages’ en voer hier de percentages in. Raadpleeg de richtlijnen van het Tijdspaarfonds voor de percentages, eventuele franchise en minimale of maximale grondslag.
Voorbeeld: Het vakantiegeld wordt opgebouwd en doorgestort naar het Tijdspaarfonds. Er is geen sprake van een minimale of maximale grondslag en er is geen franchise. Vul bij premiepercentage 8% in en bij de overige 0%.

6. Ga naar tabblad 'Looncomponenten'. Omdat je op tabblad 'Algemeen' hebt gekozen voor 'Handmatig kiezen' kun je nu aangeven over welke looncomponenten het Tijdspaarfonds berekent moet worden.  
Tip: Wanneer je een apart tijdspaarfonds hebt voor bovenwettelijke vakantiedagen zet je het vinkje van 'Vakantiedagen' hier niet aan. 
Tip: Overwerk uren: Reserveer je over overwerk uren? Dan vink je bij 'Looncomponenten' het type 'Loon overwerkuren' ook aan.

7. Ga naar tabblad ‘Overige’. Van het Tijdspaarfonds heb je een werkgever aansluitnummer en rekeninggegevens, waar de berekende waarde naar doorgestuurd moet worden, ontvangen. Deze voer je hier in.

8. Wanneer je 2 looncomponenten aan hebt gemaakt, richt je deze eerst beide in als CAO-fonds. Hierna kun je dan bij het component voor de bovenwettelijke vakantiedagen teruggaan naar tabblad 'Algemeen'. Onderaan bij ‘Is grondslag voor’ selecteer je het component welke is aangemaakt voor het vakantiegeld. Let op: bij het component voor het vakantiegeld laat je deze instelling op ‘N.v.t.’ staan.
Toelichting: Vakantiedagen zijn grondslag voor het vakantiegeld. De berekende waarde ten behoeve van de bovenwettelijke vakantiedagen via het Tijdspaarfonds moet daarom toegevoegd worden aan de grondslag voor het Tijdspaarfonds ten behoeve van vakantiegeld.

Let op: Omdat het CAO-fonds alleen nog geschikt is voor het Tijdspaarfonds van de CAO Bouw & Infra kun je in tabblad ‘Algemeen’ bij premiegegevens en in tabblad ‘Percentages’ alleen gegevens voor de werknemer invoeren. De optie ‘Leeftijdsstaffel’ op tabblad ‘Percentages’ is eveneens niet beschikbaar. Het tabblad ‘Overige’ is eveneens alleen geschikt voor het Tijdspaarfonds. Daarom is het opgegeven betaalkenmerk, conform de opgave van het CAO-fonds, niet te wijzigen. 

Stap 4. Pensioengrondslag

Bepaalde reserveringen, zoals vakantiedagen, zijn grondslag voor het pensioen. De standaard berekening is dat de reserveringen bij het uitbetalen hiervan, meetellen voor de pensioengrondslag. Met het Tijdspaarfonds worden alleen niet alle vakantiedagen via Easyflex uitbetaald dus voldoet deze methode hier niet meer voor. 

De vakantiedagen horen daarom niet bij opname, maar bij de opbouw mee te tellen voor het APG Bouw pensioen. Dit pas je als volgt aan:
1. Ga naar 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten > APG Bouw';

2. Kies voor ‘Onderhoud’, selecteer het pensioenfonds en klik op ‘Wijzigen’;

3. Ga naar het (sub)tabblad ‘Looncomponenten’ en ga vervolgens naar het looncomponent ‘Reserveringen > Vakantiedagen’;

4. Wijzig achter ‘Vakantiedagen' de instelling van ‘Opname’ naar ‘Opbouw’ en kies voor ‘Opslaan’;

5. Doe dit voor alle APG Bouw aftrekposten welke in combinatie met het Tijdspaarfonds verloond worden.

Stap 5. Reserveringsschema en sector

Deze beschrijving is gebaseerd op het inrichten van het Tijdspaarfonds voor bovenwettelijke vakantiedagen én vakantiegeld. 

De bovenwettelijke vakantiedagen en het vakantiegeld worden via het Tijdspaarfonds gespaard en daarom niet meer via het reserveringsschema in Easyflex. Omdat deze componenten niet meer via het reserveringsschema opgebouwd worden, dienen er nieuwe reserveringsschema’s voor het APG Bouw pensioen in combinatie met Tijdspaarfonds aangemaakt worden.  Het is ook mogelijk om de huidige reserveringsschema voor het APG Bouw pensioen aan te passen. Deze kunnen dan alleen nog gebruikt worden als ook het Tijdspaarfonds wordt toegepast.

Voor de inrichting van het reserveringsschema dien je het volgende aan te passen:
1. Vakantiedagen: De wettelijke vakantiedagen worden via het reserveringsschema gespaard en de bovenwettelijke vakantiedagen via het Tijdspaarfonds. Voer voor de vakantiedagen daarom alleen het percentage van de wettelijke vakantiedagen in;

2. Vakantiegeld: Het vakantiegeld wordt geheel via het Tijdspaarfonds gespaard en daarom voer je voor het vakantiegeld in het reserveringsschema geen percentage in;

3. Kostprijs: Ten behoeve van de kostprijs kun je het percentage bij 'Pensioen (PVF plus)' en 'Pensioen PVF basis' ophogen met het percentage van het vakantiegeld en de bovenwettelijke vakantiedagen. Als het goed is hebben deze 2 componenten al een aangepast percentage op basis van het APG Bouw pensioen. 

Stap. 6. CAO-fonds aanzetten bij de flexwerker

1. Ga naar ‘Frontoffice > Flexwerker > Fiscaal-sociaal’;

2. Kies bij ‘Aftrekposten alle heffingen’ voor ‘Nieuw’;

3. Voer de ingangsdatum in vanaf wanneer het CAO-fonds toegepast moet worden;
Let op: Wij adviseren om het CAO-fonds minimaal vanaf de eerst volgende verloning of verder in de toekomst toe te gaan passen. 

4. Vink vervolgens het CAO-fonds aan en kies voor ‘Opslaan’;

5. Na het opslaan leg je het registratienummer van de flexwerker vast bij de knop ‘CAO-fonds’;
Let op: Dit nummer geldt voor alle CAO-fondsen, het is niet mogelijk per CAO-fonds een apart nummer in te voeren.

6. In de (bestaande) plaatsing leg je nu een (nieuwe) loon- en tariefafspraak vast met als ingangsdatum de startdatum van het CAO-fonds. Hierna kies je de aangepaste of nieuwe sector (met het daaraan gekoppelde aangepaste of nieuwe reserveringsschema). 

Tip: Wij adviseren dit zowel bij gebruik van dezelfde sector met aangepast reserveringsschema of bij een nieuwe sector met een nieuw reserveringsschema.

Stap 7. Toepassing van het CAO-fonds controleren via de pro forma

Vanaf nu wordt het aangevinkte CAO-fonds toegepast in de verloning bij de flexwerker. Het te storten bedrag aan het CAO-fonds wordt ook op de loonstrook getoond bij ‘Betaalinformatie’. Per CAO-fonds wordt dit apart vermeld.

Tip: Wij adviseren om eerste keer of paar keren de pro forma vanuit de urendeclaratie goed te controleren voordat je definitief gaat verlonen. 

Stap 8. Betaling aan CAO-fonds
Met het inrichten van het CAO-fonds heb je een rekeningnummer ingegeven waarop alle stortingen gedaan moeten worden. Na de verloning kun je een betaalopdracht (Overzicht ‘Betalingen (aanmaken betaalopdracht’) met als soort betaling ‘CAO-fonds’ aanmaken. Deze betaalopdracht kun je inlezen bij de bank.

Let op: De betaalopdracht en het betaalkenmerk zijn conform de richtlijnen van het CAO-fonds. Andere fondsen of partijen worden niet ondersteund.

De openstaande betalingen aan het CAO-fonds of eventuele negatieve saldi na een correctie vind je terug op de saldilijst (Overzicht ‘Betalingen (Saldilijst)’.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.