Skip to main content
Skip table of contents

23-08-2018 - Versie 2018-16Nieuw / Gerealiseerde wensen

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versies kun je terugvinden bij de downloads in ons online handboek.

Voor aanmaken relatie via Plan4Flex keuze voor opmaak relatienaam

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Inschrijven
Melding: 524575

Om de relatie zoeknaam en relatienaam vanuit Plan4Flex in Easyflex te vullen worden de 'Naam van de relatie' en 'Naam van de vestiging' van de relatie aan elkaar geplakt. Het is nu ook mogelijk om, in geval van de relatienaam, de velden niet aan elkaar te plakken maar te kiezen voor enkel de naam van de relatie (naam opdrachtgever) of de vestigingsnaam (naam vestiging. Dit is in te stellen bij de optie 'Plan4Flex relatienaam' op het tabblad 'Bedrijfsinsteliingen > Inschrijven'.

Documenten in batch verwijderen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching
Tabblad: Batch actie
Melding: 523597

Het is vanaf nu mogelijk om documenten van flexwerkers en relaties in een batch te verwijderen. Je maakt een match aan met de flexwerkers of relaties waarvan je de documenten wilt verwijderen en vervolgens kies je voor de batch actie 'Documenten verwijderen'. Je geeft zelf de archiefdatum in waarvóór documenten verwijderd moeten worden. Zo kun je bijvoorbeeld alle documenten ouder dan 2 jaar verwijderen. Hier lees je meer over deze batch actie.

Het in batch verwijderen van documenten is pas beschikbaar, nadat je hiervoor een autorisatierol hebt vastgelegd op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Privacy'.

Geboorteland en geboorteplaats niet meer verplicht

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Identiteitsgegevens
Melding: 524292

Het geboorteland en de geboorteplaats op het tabblad 'Identiteitsgegevens' bij de flexwerker zijn niet meer verplicht om in de te vullen. Het geboorteland wordt nog steeds automatisch gevuld op basis van het land van het domicilieadres. Het land kan gewijzigd worden én kan vanaf nu dus ook verwijderd worden. De geboorteplaats is geen verplicht veld meer en kan dus leeg blijven of kan na invullen alsnog verwijderd worden.

De nieuwe uurloongrenzen voor het Jeugd-LIV 2018 zijn bekend en doorgevoerd in het overzicht 'Tegemoetkoming loondomein'

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Tegemoetkoming loondomein
Melding: 523688

De uurloongrenzen voor het Jeugd-LIV 2018 zijn bekend. De uurloongrenzen zijn als volgt gewijzigd:
21 jaar van 8,40 tot en met 9,82
20 jaar van 6,91 tot en met 9,34
19 jaar van 5,43 tot en met 7,69
18 jaar van 4,69 tot en met 6,04
Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in het overzicht 'Tegemoetkoming loondomein'.

Verbeterd

Autorisaties Privacy verbeterd

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Privacy
Melding: 523597

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Privacy' kon je reeds autorisatierollen vastleggen voor de privacywetgeving. De werking van deze autorisatierollen is verbeterd. Voor elke autorisatie geldt nu dezelfde werking:

Richt je geen autorisatie in dan is niemand geautoriseerd voor de betreffende actie. Zet je de autorisatie aan in combinatie met de rol 'N.v.t.' dan is iedereen geautoriseerd voor de betreffende actie. Zet je de autorisatie aan in combinatie met een rol, dan kunnen alleen medewerkers met de gekozen rol de betreffende actie uitvoeren.

De reeds vastgelegde autorisatierollen zijn ongewijzigd.

Autorisatie voor het verwijderen van documenten verplaatst en nu ook beschikbaar voor klanten zonder Document management

Module: Beheer
Onderdeel: Document management / Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Documentbeheer > Instellingen / Privacy
Melding: 523597

Voorheen konden alleen klanten die gebruik maken van Document management een autorisatierol koppelen aan het mogen verwijderen van documenten van flexwerkers en relaties. Deze autorisatie is verplaatst van 'Beheer > Document management > Document beheer > Instellingen' naar 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Privacy'. Op die manier is deze autorisatie nu ook te gebruiken voor klanten die geen Document management gebruiken. Indien je reeds een autorisatierol had vastgelegd blijft deze gehanteerd.

Limiet op aantal looncomponenten bij 'Urendeclaraties verwerkt' uitgebreid

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Urendeclaraties verwerkt
Melding: 522080

Het 'Urendeclaraties verwerkt' had een limiet van maximaal 100 looncomponenten dat geselecteerd kon worden in de selectiecriteria van het overzicht. Dit limiet is uitgebreid naar ruim 600 looncomponenten.

Instelling 'Volledig uitruil verlaagt grondslag' voor StiPP pensioen kan herrekend worden

Module: Beheer / Back office
Tabblad: Bedrijfsinstellingen / Overzichten
Overzicht: Aftrekposten / Herrekenen verloningen
Melding: 524397

In versie 2018-13 hebben we de instelling 'Volledig uitruil verlaagt grondslag' voor StiPP pensioen in productie genomen (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten). Met deze instelling kun je instellen of het uitgeruilde loon van overwerkuren en tijd voor tijd wel of niet de grondslag van het StiPP Pensioen moet verlagen. Het is vanaf nu mogelijk om deze instelling te herrekenen met het overzicht 'Herrekenen verloningen'.

Opgelost

Onderdeel 'Aftrekposten' werd niet altijd getoond op overzicht 'Bedrijfsinstellingen', dit is opgelost

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Bedrijfsinstellingen
Melding: 524747

Het onderdeel Aftrekposten' werd niet altijd meer getoond in het overzicht 'Bedrijfsinstellingen'. Dit is opgelost en het onderdeel wordt nu weer altijd getoond. 

Archiveren bestaande arbeidsovereenkomst na wijziging weer mogelijk

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Bedrijfsinstellingen
Melding: 524747

Het archiveren van een gewijzigde arbeidsovereenkomst (tabblad 'Cao overige') lukte niet altijd. Dit werd veroorzaakt omdat het originele (eerder gearchiveerde) document is verwijderd. Dit is opgelost en vanaf nu kan de gewijzigde arbeidsovereenkomst weer gearchiveerd worden, ook als het originele document is verwijderd.

Flexwerkers met ingetrokken AO-melding kunnen weer worden verwijderd

Module: Frontoffice
Tabblad: Flexwerkers
Tabblad: Verwijderen
Melding: 524316

Flexwerkers waarbij een arbeidsongeschiktheidsmelding vastligt die was ingetrokken konden niet verwijderd worden. Dit probleem is opgelost. Uiteraard moet de flexwerker ook aan alle andere voorwaarden voldoen om verwijderd te mogen worden.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.