Skip to main content
Skip table of contents

BI > Inschrijven

Wanneer flexwerkers zich middels je website inschrijven worden deze gegevens getoond op het tabblad 'Frontoffice > Inschrijvingen'. Een aantal instellingen dien je vooraf vast te leggen.

Standaard instellingen selectiecriteria

Bij de inschrijving via je website kan een flexwerker drie selectietabellen invullen, dit is echter niet verplicht. Als de flexwerker niets invult worden de instellingen getoond welke je in dit onderdeel vastlegt.

Flexwerker kent ons van

Binnen Easyflex kun je registreren waar de flexwerker de werkmaatschappij van kent. Je hebt ook de mogelijkheid de keuze 'Blanco' te selecteren. Dan dient de keuze pas gevuld te worden bij het definitief invoeren van de flexwerker. Wanneer er geen selectietabel is ingegeven, hoef je in dit veld niets in te geven.

Reden voor inschrijving

Binnen Easyflex kun je registreren wat de reden is voor inschrijving. Je hebt ook de mogelijkheid de keuze 'Blanco' te selecteren. Dan dient de keuze pas gevuld te worden bij het definitief invoeren van de flexwerker. Wanneer er geen selectietabel is ingegeven, hoef je in dit veld niets in te geven.

Wat deed flexwerker voorheen

Binnen Easyflex kun je registreren wat de flexwerker voorheen deed. Wanneer je de pijltjestoets kiest, zie je de belangrijkste criteria (top 10) van de ingevoerde selectietabel. Wanneer er meer dan 10 selectieteksten zijn ingevoerd, kun je met de knop 'zoeken' de overige selectieteksten opvragen. Je hebt ook de mogelijkheid de keuze 'Blanco' te selecteren. Dan dient de keuze pas gevuld te worden bij het definitief invoeren van de flexwerker. Wanneer er geen selectietabel is ingegeven, hoef je in dit veld niets in te geven.

Eerste indruk

Binnen Easyflex kun je registreren wat de eerste indruk van de flexwerker is. Deze keuze kan de flexwerker bij de inschrijving via de website zelf niet vastleggen. Je hebt ook de mogelijkheid de keuze 'Blanco' te selecteren. Dan dient de keuze pas gevuld te worden bij het definitief invoeren van de flexwerker. Wanneer er geen selectietabel is ingegeven, hoef je in dit veld niets in te geven.

Documentmap voor CV

De kandidaat kan bij de inschrijving een curriculum vitae toevoegen. Je dient hier aan te geven in welke documentmap deze curriculum vitae gearchiveerd moet worden. Je hebt de keuze uit alle vastgelegde documentmappen voor de flexwerker (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Documentmappen).

Instellingen

Als dit aangevinkt is, wordt de inschrijving verwijderd na het aanmaken van de flexwerker, met de instelling uitgevinkt blijft de originele inschrijving bewaard. 

Standaard instellingen externe koppeling

Ingeschreven door

Hier kun je kiezen welke naam er moet worden gezet bij 'Ingeschreven door'.

Relatiebeheerder

Hier kun je kiezen wie de relatiebeheerder moet worden bij een inschrijving via een externe koppeling.

Locatie

Hier kun je kiezen wat de locatie moet worden bij een inschrijving via een externe koppeling.

Plan4Flex werking eigen huisvesting gebruiken

Als je dit vinkje niet aanzet dan wordt 'AdresBuitenland' alleen gevuld bij 'Woon- en correspondentieadres'. Als dit vinkje wel wordt aangezet dan wordt bij 'Geen eigen huisvesting' in Plan4Flex, ook het 'Domicilieadres' in Easyflex gevuld met 'AdresBuitenland'.

Plan4Flex relatienaam

Hier kun je instellen wat de relatienaam moet worden van een relatie die vanuit Plan4Flex wordt ingeschoten in Easyflex. Je hebt de keuze tussen de naam van de opdrachtgeven én de vestiging, alleen de naam van de opdrachtgever of alleen de naam van de vestiging.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.