Skip to main content
Skip table of contents

23-02-2024 - Versie 2024-04

Belangrijke mededelingen

Vastleggen telefoonnummer bij locaties t.b.v. arbeidsongeschiktheidsmeldingen naar UWV

Vanuit het UWV hebben wij het bericht ontvangen dat in de ziek- en WAZO-meldingen die via UWV Digipoort ingestuurd worden niet altijd een telefoonnummer van de contactpersoon van de werkmaatschappij wordt vermeld. Hierdoor kan er vertraging ontstaan bij de beoordeling van de uitkeringsaanvraag. De uitbetaling aan de werknemer kan hierdoor langer op zich laten wachten. Het is van belang dat UWV snel contact kan opnemen met de juiste personen.

Om voortaan een telefoonnummer te kunnen meesturen in arbeidsongeschiktheidsmeldingen naar het UWV, is het nodig om in 'Beheer > Locaties' bij elke (actieve) locatie als communicatiemiddel een telefoonnummer toe te voegen.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Instelling ‘Uitkering werknemersverzekeringen’ beschikbaar bij belaste vergoedingen

In ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten’ kan bij nieuwe (en nog niet gebruikte) looncomponenten van het type ‘Vergoedingen belast’ vanaf nu bij het veld ‘Uitkering werknemersverzekeringen’ voor ‘Ja’ worden gekozen. Hierdoor worden de premies WW-uitkering en Aof-uitkering toegepast. Controleer in het Handboek Loonheffingen wanneer je dit mag gebruiken.

Melding 33719

Zoeken op naam overzicht in ‘Exporteren en printen’

In de schermen ‘Exporteren en printen’ (zowel Backoffice als Frontoffice) is het veld bij ‘Zoeken op’ uitgebreid met de optie ‘Naam overzicht’. Zo vind je makkelijker alle rapporten van een specifiek overzicht terug.

Melding 33726

Instelling om tag ‘GLTransaction entry’ in Journaalpost Inkopen leeg te laten

Als in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie’ het pakket Exact Online vastligt, is het vanaf nu mogelijk om de nieuwe checkbox ‘GLTransaction Entry niet vullen t.b.v. inkopen’ te gebruiken. Met deze optie bepaal je of de tag 'GLTransaction entry' gevuld is met het factuurnummer in het exportbestand van de Journaalpost Inkopen. Het heeft geen effect op de Journaalpost Verkopen. Standaard staat het vinkje uit en wordt de tag dus gevuld met het factuurnummer.

Melding 33398

Ingeven van factor 0 bij factorafspraak t.b.v. margefacturatie

Vanaf nu is het mogelijk om in ‘Beheer > Margefacturen’ bij een factorafspraak een factor van 0 in te geven. Daarmee gaat alle omzet naar de intermediair en niets naar de werkmaatschappij.

Melding 33698

Exportbestand van overzicht ‘Arbeidsongeschiktheid’ uitgebreid

Het exportbestand van het overzicht ‘Arbeidsongeschiktheid’ is uitgebreid met drie kolommen: ‘Arbeidsgehandicapte werknemer’, ‘Percentage loondoorbetaling’ en ‘Loonwachtdagen’. Deze uitbreiding is enkel zichtbaar op het CSV-rapport.

Melding: 2693

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Geen AZV indien flexwerker in fase B/3 of C/4 zit

De AZV-premie mag worden toegepast bij flexwerkers in fase A/1-2, ongeacht of er sprake is van een contract. Oftewel: voor de sectorrisicogroep IA, IIA, IB en IIB. Zodra de flexwerker in fase B/3 of C/4 zit (sectorrisicogroep IB+IIB) is dat niet meer nodig. Het is gebleken dat in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sociale verzekeringen’ soms AZV-percentages zijn ingevoerd bij sectorrisicogroep IB+IIB in plaats van IB en IIB. Indien het zo - ten onrechte - is ingericht, werd de AZV wel toegepast bij flexwerkers in fase B/3 en C/4. Vanaf nu gebeurt dat niet meer. Ook al is er een AZV-percentage ingevoerd bij IB+IIB dan wordt die niet meer gebruikt in de verloning. Als een reeds met AZV verloonde declaratie bij een flexwerker in fase B/3 of C/4 nu wordt terug- en opgeboekt, wordt de AZV-premie niet meer toegepast in de opboeking. De AZV wordt dus wel teruggeboekt, maar niet meer opgeboekt. Eventueel onjuiste verwerkte declaraties kunnen worden herrekend.

Melding 33585

Licentiebeheer verbeterd

Bij werkmaatschappijen die een contract hebben op basis van verloonde uren is het scherm ‘Beheer > Administratie > Licenties’ afgeschermd. Wanneer je beschikt over een contract op basis van verloonde uren heb je namelijk de beschikking tot een onbeperkt aantal kosteloze licenties. Hierdoor is dit scherm niet meer van toepassing. Hierdoor is het ook niet meer nodig om licenties aan te vragen voor gebruikers en/of locaties indien er sprake is van een contract op basis van verloonde uren.

Melding: 33419

Opgelost

Verplichte Business Unit kan niet meer worden verwijderd uit geaccordeerde plaatsing

Het was mogelijk om een Business Unit te verwijderen uit een geaccordeerde plaatsing terwijl het vastleggen van een Business Unit verplicht is. Dit is opgelost.

Melding 33399

EF2GO


Matching vanuit aanvragen

Vanaf nu is het mogelijk bij een aanvraag direct een matching te starten om te zien welke flexwerkers goed op de aanvraag passen. Open een aanvraag en ga naar het tabblad 'Matching'. Standaard zijn, indien van toepassing, de filters 'Werkmaatschappij', 'Plaatsing bij relatie', 'Plaatsing op functie' en 'Plaatsing op kostenplaats' al gevuld vanuit de aanvraag. Hier kun je zelf nog filters aan toevoegen en verwijderen.
Voor de aanvragen van Nétive connect is de matching niet beschikbaar.

Melding: 6433

Filter op waarde is leeg of gevuld in planning, overzicht relaties en overzicht flexwerkers

Vanaf nu is het mogelijk om in planning, overzicht relaties en overzicht flexwerkers te filteren op lege of gevulde waarden zonder specifieke zoekterm. Bij het toevoegen van een filter op een optioneel veld kan de waarde leeg worden gelaten. Nu worden alle resultaten getoond waarbij de waarde leeg is. Ook is het mogelijk het filter op 'Alles behalve' te zetten. Wanneer je nu zoekt op een lege waarde worden alle resultaten getoond waarbij de waarde gevuld is.

Melding: 5832

Gewijzigde weergave van middelen op het planbord voor de flexwerker

Wanneer een flexwerker is ingepland op een middel, stond voorheen op het planbord 'Hele dag' en werd bij uitklappen getoond op welk middel de flexwerker deze dag was ingepland. Dit is nu gewijzigd, vanaf nu wordt op het planbord van de flexwerker direct de middelnaam getoond.

Melding: 5571

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.