Skip to main content
Skip table of contents

21-02-2019 - Versie 2019-04


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Factuur in één keer kunnen terugboeken

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Facturatie > Facturen
Melding: 528466

Een tijd geleden heb je als Easyflex gebruiker kunnen stemmen op de wens die jij in vervulling wilde laten gaan. De wens met de meeste stemmen is vanaf nu beschikbaar in Easyflex: het in één keer terugboeken van de volledige factuur.

Bij de relatie op het tabblad 'Facturatie > Facturen' is onderaan een nieuwe knop toegevoegd: 'Terugboeken'. Zodra je de gewenste factuur selecteert en daarna deze knop, worden alle declaraties die op de betreffende factuur staan teruggeboekt. Concreet betekent dit dat er per declaratie een extra declaratie wordt aangemaakt waarin de uren worden teruggeboekt. Je hoeft dus niet meer elke declaratie afzonderlijk te selecteren en terug te boeken.

Je dient vervolgens het overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties' te starten om de declaraties daadwerkelijk te factureren. Let op! Op het moment dat je dit overzicht aanmaakt worden ook eventuele andere geaccordeerde urendeclaraties gefactureerd. Deze komen dan, afhankelijk van de instellingen voor het splitsen van facturen, allemaal op dezelfde factuur te staan. Desgewenst kun je andere declaraties op 'Wachten' zetten.

Facturen die al correcties bevatten kunnen niet volledig teruggeboekt worden. In dat geval dien je dus nog steeds de afzonderlijke declaraties te corrigeren.

Om facturen volledig terug te boeken dien je te beschikken over de juiste autorisatie. In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Factureerproces' kun je de gewenste rechten vastleggen. Indien de autorisatie uitgevinkt staat, heeft geen enkele medewerker rechten om een volledige factuur terug te boeken. Indien je de autorisatie aanvinkt i.c.m. de rol 'N.v.t.' hebben alle medewerkers deze rechten. Indien je de autorisatie aanvinkt i.c.m. een rol, hebben alleen medewerkers met de gekozen rol rechten rechten om een volledige factuur terug te boeken.


Mogelijkheid om de pro forma factuur in te zien op relatie-niveau

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Tabblad: Pro forma factuur
Melding: 528580

Vanaf nu is het mogelijk om de pro forma factuur op relatieniveau in te zien via een urendeclaratie, dit is terug te vinden in FO > Urendeclaraties. Naast Factuur (pro forma) is hier de optie Pro forma relatie totaal bijgekomen. Let op: indien bij factuurrun gekozen is voor de optie 'Produceren in eerstvolgende factuurrun na loonafrekening' is het mogelijk dat de definitieve factuur afwijkt, omdat op het moment van het genereren van de pro forma nog niet bekend is of eerst verloond of gefactureerd wordt.


Uitbreidingen overzicht 'Verrekeningen'

Module: Backoffice 
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Verrekeningen
Melding: 528660 

Het overzicht 'Verrekeningen' is uitgebreid met de optie 'Soort export'. Je kunt vanaf nu kiezen voor 'Easyflex' of voor 'UZBPayPortal'. Dit is ter voorbereiding op een koppeling met UZBPayPortal.

Verbeterd

Dataservice documentatie aangepast

Module: Journaalposten
Onderdeel: Dataservice
Melding: 528826

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij Documenten > Easyflex documenten.

Mogelijkheid tot koppelen met bestaande flexwerkers vanuit 'Inschrijvingen website' 'Vacaturereacties' en 'CV-inlezer' indien bepaalde gegevens overeenkomen

Module: Frontoffice
Tabblad: Inschrijvingen website, vacaturereacties en CV-inlezer
Melding: 528689

Wanneer een flexwerker aangemaakt wordt vanaf de genoemde tabbladen in Easyflex worden de volgende gegevens gecontroleerd: Burgerservicenummer, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel nummer, postcode en huisnummer, voorletters en achternaam. Indien er overeenkomsten zijn met bestaande flexwerker(s), word(en) deze getoond. Je kunt er vervolgens voor kiezen om de flexwerker te koppelen aan een al bestaande flexwerker, of om door te gaan en een nieuwe flexwerker aan te maken.


Waarschuwing bij aanmaken nieuw looncomponent loon overwerkuren bij toepassen ET uitruil

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 524913

Bij het aanmaken van een nieuw looncomponent bij loon overwerkuren in combinatie met het toepassen van de ET uitruil krijg je vanaf nu de volgende melding: 'Vergeet niet om in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers' de ruilvoet van het nieuwe looncomponent in te stellen.' Bij het nieuwe looncomponent kies je vervolgens de Ruilvoet WML, Ruilvoet basis en Ruilvoet toeslag.


Weer mogelijk om te sorteren op bedrijfsnaam relatie, achternaam flexwerker en aanvraagnummer op het tabblad 'Vacaturereacties'

Module: Frontoffice
Tabblad: Vacaturereacties
Melding: 528783

Bij 'Frontoffice > Vacaturereacties' kun je vanaf heden sorteren op aanvraagnummer, achternaam flexwerker, bedrijfsnaam relatie, locatiecode en meldingsmoment.

Rechtstreeks de aanvraag openen via knop aanvraag in vacaturereacties

Module: Frontoffice
Tabblad: Vacaturereacties
Melding: 528673

Voorheen als je bij 'Frontoffice > Vacaturereacties' de 'Aanvraag' knop activeerde opende de pagina 'Relatie - aanvragen en plaatsingen'. Vanaf nu wordt bij het activeren van de 'Aanvraag' knop de pagina 'Relatie - aanvraag' geopend zodat je gelijk bij de juiste aanvraag terecht komt.

Tabblad 'Notificaties' bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen' is groter gemaakt

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Notificaties
Melding: 528803

Het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Notificaties' is groter gemaakt. Bovendien worden er meer notificaties getoond..

Opgelost

Bij combinatie incasso en G rekening ontbrak betaaltermijn voor de G rekening

Module: Backoffice
Onderdeel: Facturatie
Melding: 523164

De betaaltermijn op een factuur ontbrak bij een een combinatie van incasso en G-rekening. Dit is opgelost. De betaaltermijn wordt weer op de factuur vermeld.


Flexwerkers bij wie een LKV is vastgelegd met een ingangsdatum voor 2019 worden weer getoond op het overzicht 'Tegemoetkomingen loondomein' 2019

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Tegemoetkomingen loondomein
Melding: 528784

Indien bij een flexwerker een LKV was vastgelegd met een ingangsdatum voor 2019 werd deze niet getoond op het overzicht 'Tegemoetkomingen loondomein' indien deze gemaakt werd voor het jaar 2019. Dit is opgelost.


Tekst op de factuur werd niet correct afgekapt

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties 
Tabblad: Facturatie > Facturen 
Melding: 528675

De tekst in de onderste kolom op de factuur met meer informatie over de betaling werd te vroeg afgekapt. Dit is opgelost.


Urenbestanddefinitie uitgebreid met wijze van accorderen

Module: Beheer
Onderdeel: Urenbestand-definities
Tabblad: Algemeen en Instellingen
Melding: 523379

Indien je in een urenbestand-definitie ervoor kiest om automatisch plaatsingen aan te maken, is het vanaf nu mogelijk om vast te leggen welke wijze van accorderen vastgelegd moet worden in deze plaatsing(en). Je hebt hierbij de keuze uit de 'Standaard instelling van de relatie' en alle opties die staan aangevinkt in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Declaraties'. Deze nieuwe accorderingsinstelling kan gekozen worden in nieuw aan te maken urenbestanddefinities. In bestaande urenbestanddefinities kan de instelling gewijzigd worden door het veld 'Plaatsingen aanmaken' eerst te wijzigen naar 'Niet aanmaken' en vervolgens weer terug te zetten op 'Automatisch aanmaken'.

De tekst 'Maximum per week' wordt niet meer onterecht getoond bij het tabblad 'Vaste beloningen'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Vaste beloningen
Melding: 528864

Onder 'Flexwerker > Vaste beloningen' kun je bij de looncomponenten ET-uitruil huisvesting of overige kosten kiezen voor een maximum per week. Deze optie werd onterecht ook getoond bij andere looncomponenten. Dit is opgelost. 
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.