Skip to main content
Skip table of contents

BI > Factureerproces

Op dit tabblad leg je vast welke factureerprocessen binnen de werkmaatschappij mogen worden toegepast en welk proces wordt aangemerkt als 'standaard'. Je kunt meerdere processen beschikbaar stellen en hiervoor eventueel bepaalde medewerkers te autoriseren. Alleen de medewerkers met deze rol, kunnen een ander proces dan het standaard proces opstarten.Factuurverwerking

Voor de factuurverwerking heb je de keuze uit:

  • Produceren in eerst volgende factuurrun
    Wanneer de eerst volgende factuurrun wordt gestart, worden de facturen geproduceerd. Ook wanneer de loonafrekening nog niet heeft plaatsgevonden, worden de facturen geproduceerd.
  • Produceren in eerst volgende factuurrun na loonafrekening
    Alleen díe facturen worden geproduceerd waarvan de betreffende urendeclaratie reeds verwerkt is tijdens de loonafrekening. De facturen worden tijdens de eerst volgende factuurrun geproduceerd.

Een van deze twee processen dien je aan te merken als 'Standaard'. Wanneer je de optie standaard aanvinkt, wordt de autorisatie automatisch 'N.v.t.'. Elke medewerker kan dit proces selecteren. Wanneer je een ander proces aanvinkt, is de standaard waarde van de autorisatie 'N.v.t.'. Je kunt eventueel een bepaalde rol selecteren. Alleen de medewerkers met deze rol kunnen het geselecteerde proces selecteren en dus afwijken van het standaard proces.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.