Skip to main content
Skip table of contents

BI > Notificaties

In dit tabblad worden automatisch notificaties aangemaakt door Easyflex naar aanleiding van gemaakte wijzigingen in de bedrijfsinstellingen en kun je zelf nieuwe notificaties aanmaken.

Op het scherm verschijnt een overzicht van alle vastgelegde notificaties. Door het activeren van de knoppen 'Nieuw', 'Wijzigen' en 'Verwijderen' kun je notificaties toevoegen, wijzigen of verwijderen.
Nieuwe of gewijzigde gegevens worden pas opgeslagen nadat de knop 'Opslaan' is geactiveerd. Indien je kiest voor het verwijderen van gegevens worden de gegevens direct verwijderd. De notificaties welke automatisch worden aangemaakt door Easyflex naar aanleiding van gemaakte wijzigingen in de gegevens van de flexwerker, kun je niet meer wijzigen en/of verwijderen. Deze zijn rood gekleurd. Het betreft hier bijvoorbeeld wijzigingen in betaalwijze, tariefgroep e.d.

 

Nieuwe notificatie

Wanneer je een nieuwe notificatie aanmaakt, ben je verplicht een onderwerp in te geven. Wanneer dit veld niet wordt ingevuld, wordt dit aan je gemeld en krijg je de gelegenheid dit te corrigeren. Tevens kun je bij deze notificatie gelijk een nieuwe actie plannen. Deze wordt automatisch gegenereerd op je inlognaam en is eventueel te wijzigen door gebruik van de knop 'zoeken'. De actiedatum en tijd worden automatisch ingegeven op de huidige systeemdatum en -tijd, ook deze gegevens kun je, indien gewenst, aanpassen. Een voorbeeld van een nieuwe actie is bezoek, offerte of herinnering. Deze benamingen zijn door Easyflex vastgelegd.

Berichtgeving

Aan elke notificatie die je vastlegt kun je een berichtgeving koppelen. Je dient dan wel een actie te selecteren. Doe je dit niet dan kun je ook geen berichtgeving instellen. Of de optie berichtgeving wordt geselecteerd, is afhankelijk van de instellingen binnen 'Mijn gegevens' van de medewerker die is gekozen bij 'Actie voor'. Indien deze niet automatisch wordt geselecteerd kun je dit handmatig doen. Zodra de optie is geselecteerd kun je de knop 'Zoeken' activeren en verschijnt het scherm 'Berichtgeving'. Aan reeds aangemaakte notificaties met de status 'Actie nog afwikkelen' kun je ook een berichtgeving koppelen, Easyflex toont je de volgende melding; 'De actiedatum en tijd ligt niet in de toekomst. De vastgelegde berichtgeving zal daarom vrijwel direct worden uitgevoerd. Wil je doorgaan?'. Een uitgebreide omschrijving over de berichtgeving vind je in de procesbeschrijving.

Zoekopdracht

Middels de 'Zoekopdracht' kan er gezocht worden in (automatische en handmatige) notificaties. Voor het beste resultaat adviseren we altijd op één of meerdere volledige woorden te zoeken. Als je op meerdere woorden zoekt worden alleen resultaten weergegeven waarin alle zoekwoorden voorkomen. Je kunt zoeken in het onderwerp én in de detailinformatie van een notificatie. Er kan niet gezocht worden op lidwoorden, voorzetsel en speciale tekens.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.