Skip to main content
Skip table of contents

14-03-2019 - Versie 2019-06


Nieuw

Herstelmeldingen en intrekkingen worden verstuurd naar Refit en Qareflex

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Flexwerkers
Tabblad: Aangifte en meldingen / Arbeidsongeschiktheid
Melding: 527816 

Vanaf nu worden naast de arbeidongeschiktheidsmeldingen ook de herstelmeldingen en intrekkingen verzonden bij aangiftes en meldingen naar Refit en Qareflex.

Direct contact opnemen met kandidaat die gereageerd heeft via een vacaturereactie

Module: Frontoffice 
Tabblad: Vacaturereacties
Melding: 528637

Vanaf nu is het mogelijk om een sms of e-mail te sturen naar een kandidaat die heeft gereageerd via een vacaturereactie. Met de icoontjes achter het ingevoerde telefoonnummer, mobielnummer of e-mailadres kun je de kandidaat direct bellen, sms-en en/of mailen (indien beschikbaar en/of mogelijk voor jouw werkmaatschappij).

Verbeterd

Sorteren op einddatum bij tabblad 'Terwerkgesteld'

Module: Frontoffice 
Tabblad: Tewerkgesteld 
Melding: 528937

Vanaf nu is het mogelijk om te sorteren (aflopend en oplopend) op de einddatum van de plaatsingen bij tabblad 'Frontoffice > Terwerkgesteld'. Daarnaast is het mogelijk om te sorteren op einddatum definitief of voorlopig.

Meer selectiecriteria in header overzicht 'Uitbetalen reserveringen'

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Uitbetalen reserveringen

De header van het overzicht 'Uitbetalen reserveringen' bevatte bijna geen selectiecriteria die zijn ingesteld voor het maken van het overzicht. Deze header is uitgebreid met meer selectiecriteria.

Aanpassingen in overzicht bedrijfsinstellingen 

Module: Backoffice 
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Bedrijfsinstellingen 
Melding: 528572 - 528829

De onderdelen 'Ontwerp Memobladen' en 'Facturen' van het overzicht bedrijfsinstellingen zijn gewijzigd.

Breedte van statuskolom aangepast

Module: Frontoffice
Tabblad: Vacaturereacties
Melding: 529068

Vanaf nu is de statuskolom in het scherm 'Frontoffice > Vacaturereacties' smaller gemaakt. Hierdoor zijn de kolommen 'Persoon' en 'Relatie/functie' beter zichtbaar.

Instelling om website inschrijvingen na aanmaken flexwerker wel of niet automatisch te verwijderen

Module: Beheer 
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Inschrijven
Melding: 528866

Na het aanmaken van de flexwerker bij 'Frontoffice > Inschrijvingen website' wordt de inschrijving automatisch verwijderd. Dit is de standaard instelling. Zet je het vinkje bij instellingen bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Inschrijven' uit, dan wordt de inschrijving niet langer automatisch verwijderd. De inschrijving kan vanaf dat moment handmatig verwijderd worden. Bovendien is er een nieuwe status 'Ingeschreven' bijgekomen. Vanaf nu kun je inschrijvingen website filteren op de status nieuw, contact opgenomen, afgerond en ingeschreven.

Opgelost

Vervallen uren werden onterecht meegeteld als gewerkte uren bij het overzicht 'Signaleringen'

Module: Backoffice / Frontoffice 
Tabblad: Overzichten / Urendeclaraties
Overzicht: Signaleringen
Melding: 522437 

Indien een urendeclaratie de status 'vervallen' had, werden deze uren onterecht meegenomen bij de signalering op gewerkte uren (indien ingesteld bij de plaatsing). Dit was zichtbaar bij het overzicht 'Signaleringen' op de gewerkte uren en, indien ingesteld, in de urendeclaratie. Dit is opgelost.

Loonaangifte: Foutmelding L1829 

Module: Backoffice 
Onderdeel: Loonaangiften / Overzichten 
Overzicht: Loonaangifte
Melding: 528273 

Indien loonkostenvoordeel van toepassing is, werd bij het uitbetalen van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid onder IKV 61 onterecht de indicatie aanvraag loonkostenvoordeel 'J' meegestuurd. Dit veroorzaakte foutmelding L1829. Dit is opgelost. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.