Skip to main content
Skip table of contents

FO > Tewerkgesteld

Binnen dit onderdeel kun je een overzicht opvragen van alle tewerkgestelde flexwerkers. Je kunt zo in één oogopslag zien hoeveel flexwerkers er tewerkgesteld zijn, welke flexwerkers er tewerkgesteld zijn en bij welke relatie deze flexwerkers tewerkgesteld zijn. De volgende plaatsingen worden getoond:

  • plaatsingen zonder einddatum;
  • plaatsingen met een voorlopige einddatum;
  • plaatsingen met een definitieve einddatum welke op of na de huidige systeemdatum ligt.

Binnen dit onderdeel is het mogelijk om gebruikt te maken van verschillende filterinstellingen. 

Vanuit het overzicht kun je rechtstreeks naar de relatiekaart, naar de aanvraaggegevens, naar de plaatsingsgegevens of naar de flexwerkerkaart van de geselecteerde plaatsing.

De regels kunnen verschillende kleuren hebben, namelijk;

  • Zwart: Deze plaatsing is definitief geaccordeerd
  • Blauw: Deze plaatsing is voorlopig (nog niet geaccordeerd)
  • Grijs: De flexwerker heeft een sollicitatieproces lopen bij de relatie.

Middels de exporteerknop is het mogelijk om de resultaten te exporteren naar een bestand. JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.