Skip to main content
Skip table of contents

13-01-2022 - Versie 2022-01

De Easy update wordt periodiek toegelicht in een webinar op de laatste dinsdag van de maand om 10.00 uur. Je kunt je inschrijven op onze website via https://www.easyflex.nl/trainingen-en-webinars/. Tot dan!


Belangrijke mededelingen

Nieuwe opmaak scherm 'Aftrekposten'

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Aftrekposten
Melding: 534334

Vanaf 2023 worden de premie(percentages) en grondslagen voor cao code 17 en 92 van APG via Easyflex onderhouden. In dit kader is de opmaak van het scherm 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten' alvast aangepast. Waar je eerst in dit scherm 'Pensioenregeling APG Bouw' moest openen om de APG-componenten te zien, zijn deze direct zichtbaar onder 'Bouw' en 'UTA'. De APG-pensioenfondsen met cao codes anders dan 17 en 92 staan allemaal onder 'APG Custom'. Alle premies en percentages zijn overgenomen.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Aantal uren per week in de plaatsing kan op 0 gezet worden

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsing
Tabblad: Periode en locatie
Melding: 536672

Via 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie marges/uren' is het mogelijk om een autorisatie in te stellen voor het ingeven van 0 uren in de plaatsing op tabblad 'Periode en locatie'. Wanneer je de optie aanvinkt, ben je verplicht een rol te selecteren. Wanneer je geen autorisatie verleent, heeft geen enkele medewerker het recht om het aantal uur in de plaatsing op 0 te zetten.

Mogelijkheid om een afwijkende tekst vast te leggen op de loonspecificatie van de flexwerker in plaats van de informatieregel

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Flexwerkers
Tabblad: Loonspecificaties
Melding: 536943

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonspecificaties' kan worden aangegeven of een informatieregel onder aan de loonspecificatie moet worden getoond. Dit is de regel beginnend met "Voor eventuele vragen over deze loonspecificatie..." Vanaf nu kan je in dit tabblad afwijkende teksten vastleggen die dienen als vervanging van de standaard informatieregel. Vervolgens kun je bij de flexwerker op het tabblad 'Loonspecificaties' de afwijkende tekst selecteren. De afwijkende tekst wordt vervolgens getoond op de plek van de informatieregel. Via 'Matching' is deze handeling ook mogelijk voor meerdere flexwerkers tegelijkertijd door middel van een batch actie.

Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag wel / niet tonen op loonstrook

Module: Beheer/Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen/Flexwerkers
Tabblad: Reserveringsschema's/Loonspecificaties

In versie 2021-27 zijn er twee nieuwe reserveringen toegevoegd voor het arbeidsvoorwaardenbedrag. Vanaf nu kun je zelf bepalen of je de opbouw van deze reservering wel of niet op de loonstrook wilt tonen.
In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringsschema's' is bij de twee reserveringen een afvinkbox beschikbaar waarmee je kunt aangeven of de opbouw wel of niet getoond moet worden op de loonstrook. Staat het vinkje aan dan wordt de opbouw getoond, staat het vinkje uit dan is dat niet het geval. Standaard staat het vinkje aan.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Opgelost

Intrekkingen voor APG werden niet gesplitst per jaar

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Pensioenaanleveringen
Melding: 535456

Pensioenaanleveringen voor APG worden gesplitst per loonjaar, zodat er nooit gegevens van 2 loonjaren in 1 bestand zitten. Echter in het geval van intrekkingen werden de aanleveringen niet gesplitst per jaar. Dit leverde onverwerkbare fout 400 op. Dit probleem is opgelost. Ook intrekkingen worden vanaf nu gesplitst per loonjaar.

EF2GO

Importmodule: relaties importeren met debiteurnummer

#878
Vanaf nu is het mogelijk met de importmodule relaties te importeren inclusief debiteurnummer. Het debiteurnummer uit de import wordt dan overgenomen bij de relatie. Indien het geïmporteerde debiteurnummer reeds bekend is wordt de relatie niet geïmporteerd en wordt in de melding aangegeven bij welke relatie dit debiteurnummer al is gebruikt. Zo worden dubbele relaties voorkomen.

Importmodule: flexwerkers importeren zonder BSN

#1921
Vanaf nu is het mogelijk met de importmodule flexwerkers te importeren zonder BSN. Ga hiervoor bij het aanmaken van de import naar het tabblad 'identificatie' en selecteer een kolom of standaardwaarde voor 'Burgerservicenummer'. Klik hierna op het instellingen - icoon bij 'Burgerservicenummer' en vink 'BSN mag leeg zijn' aan. Nu kunnen ook flexwerkers zonder BSN worden geïmporteerd. Let op: wanneer flexwerkers zonder bsn worden geïmporteerd kan niet worden gecontroleerd of deze flexwerkers al bestaan in Easyflex.

Afscherming document-templates

#1885
Vanaf nu is het mogelijk om document-templates in EF2GO af te schermen per locatie. Ga naar beheer > bedrijfsinstellingen' en vink 'document templates' aan onder locatie-afscherming. Wanneer de afscherming van document templates niet is ingeschakeld in Easyflex, kan in EF2GO de instelling aan of uit worden gezet. Wanneer de afscherming van document templates wel is ingeschakeld
in Easyflex wordt deze insteling automatisch overgenomen in EF2GO.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.