Skip to main content
Skip table of contents

BI > Verdeelsleutel marges / uren

Op dit tabblad kun je een resultaatverdeling naar locatie en relatiebeheerder vastleggen.Resultaatverdeling naar

Bij een plaatsing waarbij de flexwerker en relatie van dezelfde locatie zijn, is de verdeelsleutel voor het resultaat eenvoudig. Wanneer de flexwerker en relatie van verschillende vestigingen zijn, wordt deze verdeelsleutel minder eenvoudig. Op dit tabblad kun je de resultaatverdeling vastleggen. Uren en Omzet/kosten kunnen apart worden ingesteld. Je kunt een verdeling maken per locatie en/of per relatiebeheerder. Bij het vastleggen van een plaatsing wordt de door jou ingestelde verdeelsleutel getoond en gehanteerd. Je kunt eventueel een bepaalde rol autoriseren voor het wijzigen van deze standaard verdeelsleutel bij een plaatsing.

Locatie van

Wanneer een flexwerker tewerk wordt gesteld bij een relatie van een andere locatie dan waar de flexwerker toe behoort, wordt er een standaard verdeling van 50/50 gehanteerd. Deze standaard verdeling kan worden gewijzigd. Binnen dit veld kun je een resultaatverdeling maken op basis van uren en/of op basis van omzet en kosten. Je kunt met de 'sleepbalk' de percentages verdelen of u kunt deze percentages ingeven in de numerieke velden onder flexwerker en relatie.

Uren

De verloonde uren worden standaard verdeeld, dit betekent 50% van de uren worden bij de locatie van de flexwerker geteld en 50% van de uren worden bij de locatie van de relatie geteld. Wanneer deze verdeling moet worden aangepast, bijvoorbeeld omdat de locatie van de flexwerker recht heeft op meer uren dan de locatie van de relatie, kun je handmatig de percentages aanpassen. De verdeling wordt getoond bij de plaatsing en kan, afhankelijk van de autorisatie instellingen, al dan niet worden gewijzigd.

Omzet en kosten

Je kunt ook een resultaatverdeling maken op basis van omzet en kosten. De standaard verdeling is ook hier 50/50. Deze kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de locatie van de flexwerker recht heeft op meer omzet dan de locatie van de relatie. De verdeling wordt getoond bij de plaatsing en kan, afhankelijk van de autorisatie instellingen, al dan niet worden gewijzigd.

Autorisatie

In dit veld kun je autorisatie verlenen aan een medewerker met een bepaalde rol om in een plaatsing de vastgelegde verdeelsleutel voor Uren en Omzet/kosten te wijzigen. Wanneer je de optie aanvinkt, ben je verplicht een rol te selecteren. Wanneer je geen autorisatie verleent, heeft elke medewerker de rechten om de vastgelegde verdeelsleutel te wijzigen. Wanneer je echter aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij je een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen.

Relatiebeheerder van

In plaats van verdeling naar locatie kun je ook een verdeling maken naar de relatiebeheerder. De werking is identiek. In plaats van een verdeling naar locatie wordt nu een verdeling naar de relatiebeheerder van de relatie en flexwerker gemaakt. Ook hier wordt een standaard verdeling van 50/50 gehanteerd. Deze standaard verdeling kan worden gewijzigd. Binnen dit veld kun je een resultaatverdeling maken op basis van uren en/of op basis van omzet en kosten. Je kunt met de 'sleepbalk'/'track-bar' de percentages verdelen of je kunt deze percentages ingeven in de numerieke velden onder flexwerker en relatie.

Uren

De verloonde uren worden standaard verdeeld, dit betekent 50% van de uren worden bij de relatiebeheerder van de flexwerker geteld en 50% van de uren worden bij de relatiebeheerder van de relatie geteld. Wanneer deze verdeling moet worden aangepast, bijvoorbeeld omdat de relatiebeheerder van de flexwerker recht heeft op meer uren dan de relatiebeheerder van de relatie, kun je handmatig de percentages aanpassen. De verdeling wordt getoond bij de plaatsing en kan, afhankelijk van de autorisatie instellingen, al dan niet worden gewijzigd.

Omzet en kosten

Je kunt ook een resultaatverdeling maken op basis van omzet en kosten. De standaard verdeling is ook hier 50/50. Deze kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de relatiebeheerder van de flexwerker recht heeft op meer omzet dan de relatiebeheerder van de relatie. De verdeling wordt getoond bij de plaatsing en kan, afhankelijk van de autorisatie instellingen, al dan niet worden gewijzigd.

Autorisatie

In dit veld kun je autorisatie verlenen aan een medewerker met een bepaalde rol om in een plaatsing de vastgelegde verdeelsleutel voor Uren en Omzet/kosten te wijzigen. Wanneer u de optie aanvinkt, ben je verplicht een rol te selecteren. Wanneer je geen autorisatie verleent, heeft elke medewerker de rechten om de vastgelegde verdeelsleutel te wijzigen. Wanneer je echter aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij je een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen.

 

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.