Skip to main content
Skip table of contents

12-01-2024 - Versie 2024-01

Belangrijke mededelingen

Maximale transitievergoeding 2024 bekend

De vergoeding is per 1 januari 2024 maximaal € 94.000 bruto. Dit is aangepast in Easyflex t.b.v. de berekening van de transitievergoeding en het overzicht ‘Transitievergoeding indicatie’.

Uurloongrenzen LIV bekend

De te verwachten uurloongrenzen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor 2024 zijn onlangs bekendgemaakt en doorgevoerd in de Easyflex applicatie. De uurloongrenzen zijn van invloed op het overzicht ‘Tegemoetkomingen loondomein’.

Als een werkgever het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor een werknemer wil krijgen, moet hij ervoor zorgen dat het uurloon van de werknemer over geheel 2024 gemiddeld minimaal 100% en maximaal 104% van het wettelijk minimumloon is. De verwachte bijbehorende uurlooncriteria zijn daardoor gemiddeld minimaal € 14,33 en maximaal € 14,91 bruto per uur. Er staat ‘verwachte’, omdat het minimumloon per 1 juli nog niet bekend is. De tegemoetkoming van het LIV bedraagt € 0,49 per verloond uur en kent een bovengrens van € 960 per werknemer per kalenderjaar (zoals vermeld in de Wet tegemoetkomingen loondomein). Per 1 januari 2025 komt er een einde aan het LIV.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Betaalfrequentie van de flexwerker wordt in urendeclaratie getoond

De betaalfrequentie van de flexwerker wordt vanaf nu in de urendeclaratie getoond. Je ziet deze terug in het veld met algemene informatie links bovenin de declaratie.

Melding: 33356

Multiselect in overzicht ‘Overzicht urendeclaraties verwerkt’

Bij het overzicht 'Overzicht urendeclaraties verwerkt' zijn er multiselect velden toegevoegd. Middels de nieuwe checkboxes kun je op een hoger niveau looncomponenten aanvinken waardoor je dus veel meer looncomponenten in één keer kunt aanvinken. zo kun je efficiënter looncomponenten selecteren.

Melding: 33240

Afwijkende e-mailtemplate t.b.v. reverse billing facturen

Vanaf nu is het mogelijk om een afwijkende e-mailtemplate vast te leggen voor het versturen van reverse billing facturen. De templates kunnen worden vastgelegd onder ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Crediteuren’.

Melding: 33269

Flexwerker selecteren bij overzicht ‘Netto lonen’

Het is vanaf nu mogelijk om een flexwerker te selecteren bij het aanmaken van het overzicht ‘Netto lonen’.

Melding: 33259

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Vakantiedagen tellen mee in totaal aantal uur in declaratie

In de declaratie staat rechtsboven een overzicht van het totaal aantal uren. Vakantiedagen tellen wel mee voor het totaal aantal uren, maar worden niet meegenomen in die regel. Vanaf nu gebeurt dat wel, ook voor andere reserveringen (zoals Kort Verzuim en ADV) die als uren worden opgenomen in het tabblad ‘Urenspecificatie’ in de regel ‘… uur in declaratie van … t/m … (2024 - …)’.

Melding: 33346

Waardes op totaalniveau van overzicht ‘Tegemoetkomingen loondomein’ weer correct

Het overzicht ‘Tegemoetkomingen loondomein’ kan op totaalniveau en detailniveau worden aangemaakt. De waardes op totaalniveau kwamen niet altijd overeen met de waardes op detailniveau bij flexwerkers met loonkostenvoordeel. Dit is opgelost. Daarnaast zijn dubbele regels als gevolg van meerdere inkomstenverhoudingen samengevoegd tot één regel.

Melding: 33183

EF2GO

Nieuwe kopieerfunctie voor CAO's en CAO-regels

Vanaf nu is het mogelijk in 'Beheer > CAO Tool'- om een gehele cao te kopiëren. Ga hiervoor naar 'Beheer > CAO Tool' en klik op het kopieer-icoon achter de gewenste CAO in het overzicht. Ook is het mogelijk om binnen een CAO regel te kopiëren. Open hiervoor de gewenste CAO en klik op het kopieer-icoon in de regel. Deze regel wordt nu, inclusief alle bijbehorende waarden en condities, nogmaals aan de CAO toegevoegd en kan worden aangepast waar nodig.

Melding: 5523

Volgorde van views kunnen bepalen

Wanneer je rechten hebt om views te kunnen aanmaken, bewerken en verwijderen, heb je als intercedent de mogelijkheid om de volgorde van views te kunnen bepalen. Je kan deze views slepen naar de gewenste volgorde.
Let op: Je kan de volgorde enkel binnen groepen bepalen of de gehele groep verplaatsen naar een andere volgorde.

Melding: 6231

Beheerinstellingen pas opslaan wanneer je zelf voor ‘Opslaan’ kiest

Alle instellingen werden direct na aanpassen opgeslagen. Hierdoor moest de gebruiker te lang wachten tot zij verder konden naar de volgende instelling. Met deze aanpassing kan je alle gewenste instellingen wijzigen en worden deze pas opgeslagen nadat je zelf op de knop ‘Opslaan’ hebt geklikt.

Melding: 6345

Type medewerker (flexwerker, ZZP-er of vaste medewerker) beschikbaar als kolom in het flexwerkeroverzicht en als filter in planning

Vanaf nu is het mogelijk om het type medewerker (flexwerker, ZZP-er of vaste medewerker) toe te voegen als kolom in het ‘Mijn flexwerkers' overzicht. Open het 'Mijn flexwerkers' overzicht en klik op het tandwiel om kolommen toe te voegen. Kies de kolom 'Soort' om het type flexwerker toe te voegen. Het is ook mogelijk om te sorteren en filteren op 'Soort’.
Maakt je bureau gebruik van planning? Dan is deze filter nu ook beschikbaar in het flexwerkerpaneel.

Melding: 6274

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.