Skip to main content
Skip table of contents

11-06-2020 - Versie 2020-12


Recente ontwikkelingen

17-06-2020: Melding 532147 van versie 2020-10 is geannuleerd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Urendeclaraties
Melding: 524137 / 533250

Met melding 524137 was opgelost dat de direct uitbetaalde bovenwettelijke vakantiedagen in combinatie met het opnemen van vakantie-uren niet werden uitgeruild. Wegens een gerelateerd conflict hebben we deze melding teruggedraaid.

Voor verloningen met ET-uitruil na 14 mei jl. is het mogelijk dat er geen bruto uitruil heeft plaatsgevonden terwijl hier wel ruimte voor is. Dit kon gebeuren als er meer urendeclaraties in één loontijdvak, met het direct uitbetalen van bovenwettelijke vakantiedagen en een opname of directe uitbetaling van andere reserveringen, zijn verloond. Je kunt dit corrigeren door de declaraties terug te boeken en te verlonen zodat het bruto loontijdvak op 0 staat. Daarna kun je de opboeking opnieuw doen.

16-06-2020 Contractindicaties konden niet overeenkomen met bij toegepaste ww-premie wat fouten (L2061) in de loonaangifte veroorzaakte. Dit is opgelost

Module: Backoffice
Tabblad: Loonaangiften
Melding: 532790

Het kon voorkomen dat de contractindicaties niet overeenkwamen met de toegepaste ww-premie. Dit veroorzaakte fouten in de loonaangifte, bijvoorbeeld foutcode L2061. Voor het mogen toepassen van de de lage ww-premie moet er sprake zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd welke geen oproep is. Om dit te controleren worden er voor die drie kenmerken indicaties meegestuurd in de loonaangifte. Het bepalen van de indicaties of het toepassen van de goede ww-premie ging, op het moment de situatie wijzigde in een aangiftetijdvak, niet altijd goed. De indicaties kwamen dan niet overeen met de toegepaste ww-premie wat bijvoorbeeld foutcode L2061 van de Belastingdienst veroorzaakte. Dit is opgelost.

Heb je berichten van de Belastingdienst een brief ontvangen met foutcode L2061 (of soortgelijke foutcode) dan kun je vanaf nu deze flexwerkers als volgt corrigeren:

1. De flexwerker herrekenen met het overzicht ‘Herrekenen verloningen’
Met deze optie wordt de flexwerker voor de loonaangifte gecorrigeerd, met de eerst volgende aangifte wordt deze correctie meegestuurd. Voor eventuele wijzigingen in de indicaties, welke ook op de loonspecificatie getoond worden, wordt geen nieuwe loonspecificatie aangemaakt.
2. De verloonde weken corrigeren (terug- en opboeken)
Met deze optie worden naast versturen van een correctie in de volgende loonaangifte ook nieuwe loonspecificaties aangemaakt waardoor eventuele wijzigingen in de indicaties ook op de meest recente loonspecificatie staan vermeld. Let op: je dient alle declaraties die binnen de aangifteperiode vallen te corrigeren, bijvoorbeeld indien er sprake is van een 4-weken aangifteperiode vallen weekdeclaraties van week 5, 6, 7 en 8 in aangifte periode 2. Weet je niet zeker welke declaraties je moet corrigeren, neem dan eerst contact op met het service center.

16-06-2020 Scan to mail van loonbelastingverklaring wordt niet goed verwerkt, dit is opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerker
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 533224

Sinds de release van versie 2020-12 11 juni jl. werkte de scan to mail functie voor de loonbelastingverklaring niet goed meer. Verstuurde documenten werden wel ontvangen maar deze werden niet verwerkt, het document werd niet gekoppeld aan de flexwerker. Dit is opgelost. De ontvangen documenten vanaf 11 juni jl. die niet zijn verwerkt zullen alsnog automatisch verwerkt worden.

Belangrijke mededelingen

Binnenkort extra kolommen in exportbestand 'Urendeclaraties verwerkt'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Urendeclaraties verwerkt
Melding: 532952

Het exportbestand (CSV-bestand) van het overzicht 'Urendeclaraties verwerkt’ wordt in de eerstvolgende release (versie 2020-13) uitgebreid. Gebruik je het exportbestand van dit overzicht om het bijvoorbeeld in een ander systeem te importeren en is de kolomvolgorde daarbij van belang? Houd dan rekening met de volgende aanpassingen:

  • Er zijn 3 nieuwe kolommen toegevoegd tussen kolom K (Loon soort) en L (Loonbedrag).

  • De bestaande kolom K (Loon soort) blijft ongewijzigd.

  • Kolom L bevat nieuwe informatie: het uurloon uit de plaatsing.
  • Kolom M bevat het percentage waartegen het looncomponent is uitbetaald. Dit percentage werd voorheen getoond in kolom X. Kolom X is daarmee dus ook gewijzigd.

  • Kolom N bevat nieuw informatie: het uurloon op basis van het toeslagpercentage.

  • Kolom O bevat het loonbedrag. Dit bedrag werd voorheen getoond in kolom K.

  • De business unit uit de plaatsing is toegevoegd als laatste, extra kolom.

Indien je het overzicht aanmaakt met de selectie 'Flexportal Powertools' is de opmaak van het exportbestand ongewijzigd gebleven.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

A1 verloning alleen loonbelasting in Easyflex beschikbaar

Vanaf nu is het in Easyflex mogelijk om met de verloning alleen de loonbelasting in te houden. Dit houdt in dat alleen de loonbelasting wordt berekend en geen sociale verzekeringen (volksverzekeringen en werknemersverzekeringen). De berekening van alleen de loonbelasting is de herleidingssituatie ‘Alleen belastingplichtig’ zoals die is vastgelegd door de Belastingdienst. 

Het alleen inhouden van de loonbelasting is voor medewerkers die niet in Nederland verzekerd zijn voor de sociale premies en alleen loonbelasting moeten afdragen. Hiervoor is een A1-verklaring voor sociale verzekeringspremies nodig. Voor het mogen toepassen en aanvragen van een A1-verklaring voor sociale verzekeringspremies zijn voorwaarden verbonden. Easyflex kan hierover geen advies geven en wij adviseren om je hier eerst goed over te laten informeren. Voor meer informatie kun je terecht bij de Belastingdienst of SVB.

Raadpleeg voor meer informatie over de A1-verloning alleen belasting de FAQ.

Bijzondere loonheffing 'Alleen loonbelasting' aanzetten en optie voor autorisatie

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Loonproces
Melding: 532133

Op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces' is de optie 'Alleen loonbelasting' toegevoegd. Door het vinkje aan te vinken wordt deze optie geactiveerd en kun je voor situaties met ingang van 1 januari 2020 alleen de loonbelasting laten berekenen in de verloning. Op het tabblad 'Fiscaal-sociaal' bij de flexwerker komen er dan 2 opties bij: 'Alleen loonbelasting met heffingskorting' en 'Alleen loonbelasting zonder heffingskorting'. Voor het kunnen selecteren van deze opties bij de flexwerker kun je een autorisatie instellen. Met het aanvinken van de optie 'Alleen loonbelasting' komt ook de optie voor de dagtabel als loontijdvak bij de flexwerker te beschikbaar.

Alleen loonbelasting te selecteren bij 'Gegevens voor loonopgave'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 532134

Zodra de optie 'Alleen loonbelasting' is aangezet op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces' kun je de opties 'Alleen loonbelasting met heffingskorting' en 'Alleen loonbelasting zonder heffingskorting', afhankelijk van de autorisatierol selecteren bij 'Gegevens voor loonopgave' op het tabblad 'Fiscaal-sociaal'. Deze opties zijn alleen te selecteren als de flexwerker een buitenlands domicilieadres heeft. Met het activeren van 'Alleen loonbelasting' kun je kiezen voor de optie dagtabel als loontijdvak bij de flexwerker.

Documentsignalering voor A1-verklaring

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Document management / Flexwerkers
Tabblad: Document beheer / Fiscaal-sociaal 
Melding: 532144

Voor de A1-verklaring t.b.v. de verloning met 'Alleen loonbelasting' is een documentsignalering gemaakt. Na het activeren van de optie 'Optie 'Alleen loonbelasting' op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces' is de A1- verklaring als 'Vast document' terug te zien op het tabblad 'Beheer > Document management > Documenten beheer'. Hier kun je de documentsignalering activeren.

De documentsignalering van de A1-verklaring is, net als de loonbelastingverklaring gekoppeld aan de 'Gegevens voor loonopgave' op het tabblad 'Fiscaal-sociaal' bij de flexwerker. Zodra er gekozen is voor de optie 'Alleen loonbelasting met heffingskorting' of 'Alleen loonbelasting zonder heffingskorting' is de documentsignalering van toepassing en kun je het document hier toevoegen.

Nieuw selectieobject 'Loonopgave' in matching

Module: Frontoffice
Tabblad: Matching
Melding: 532145

Voor matches met flexwerker selectie is een nieuw selectieobject ‘Loonopgave’ toegevoegd. Met dit selectieobject kun je een selectie maken op de instellingen van de ‘Gegevens voor loonopgave’ op het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’ van de flexwerker.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Opgelost

Melding voor verplichte memo bij beëindigen plaatsing via de declaratie

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers / Relaties
Tabblad: Urendeclaraties
Melding: 532809

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Ontwerp memobladen' kun je instellen dat een memorubriek voor een flexwerker en/of relatie verplicht moet worden gevuld bij het beëindigen van een plaatsing. Als dat niet is gedaan, verschijnt er een melding. Deze melding werd alleen getoond als je in de plaatsing zelf een definitieve einddatum in gaf. Vanaf nu wordt er ook een melding weergegeven als de plaatsing definitief wordt beëindigd via de urendeclaratie.

Met het beëindigen van een inkomstenverhouding voor een payroller werd het loon SV en loon LB in de loonaangifte gevuld. Dit is opgelost

Module: Backoffice
Tabblad: Loonaangifte
Melding: 532960

Met het beëindigen van een inkomstenverhouding van een payroller kon het voorkomen dat in de loonaangifte het 'Loon SV' en 'Loon LB' gevuld werden terwijl er in de periode van de beëindiging geen verloning is geweest. Dit veroorzaakte een verschil tussen de collectieve en nominatieve gegevens in de loonaangifte. Dit is opgelost. Op het moment dat er een inkomstenverhouding wordt beëindigd in een periode waar geen verloning is geweest, wordt het 'Loon LB' en 'Loon SV' niet gevuld in de aangifte.

EF2GO

Importmodule

#1044
De importmodule maakt het mogelijk om via een Excel bestand flexwerkers of relaties te importeren in Easyflex.
Er is een voorbeeld Excel bestand dat gebruikt kan worden waarin de verplichte velden staan en een voorbeeldbestand met alle velden die beschikbaar zijn.
Tijdens het inlezen maak je een profiel aan die je meerdere keren kunt gebruiken.
Na het hercoderen van de Excel kolommen kan het bestand ingelezen worden.
Mochten er nog problemen zijn waardoor een veld niet herkend wordt, is dit handmatig of met een bulkactie gemakkelijk aan te passen.
Wanneer alle velden juist gecodeerd zijn, kan het bestand definitief ingelezen worden en zijn de flexwerkers of relaties in Easyflex terug te zien.

Interesse in de import module?
Neem contact op met onze Sales afdeling om het te activeren.

Mogelijk om bedrag in te vullen bij vergoeding met eenheid 'bedrag'

#1103
Bij de vergoeding met de eenheid 'bedrag' was het niet mogelijk een bedrag in te vullen door de flexwerker of relatie. Dit is opgelost.

Veld kilometer weer invulbaar 

#1105
Wanneer het tarief voor een rol was afgeschermd, was het voor die rol niet mogelijk een aantal op te geven bij een vergoeding met eenheid kilometer. Dit is opgelost.

Flexwrapp

Werkagenda accepteren/weigeren door flexwerker

Vanaf heden kan een flexwerker een aangeboden dienst accepteren of weigeren in de werkagenda van de flexwerker.

Notificatie bij nieuwe werkagenda

Wanneer een nieuwe dienst beschikbaar wordt gesteld in de werkagenda, krijgt de flexwerker hiervan een push notificatie in de app. 

Notificatie bij nieuw bericht

Wanneer een nieuw bericht wordt verzonden, krijgt de flexwerker hiervan een push notificatie in de app. 

Indicatie van nieuwe berichten werd niet vaak genoeg bijgewerkt

Wanneer een nieuw bericht werd verzonden, werd de indicatie hiervan niet vaak genoeg bijgewerkt. Dit is opgelost.

Planning

Inzien van geweigerde of geaccepteerde diensten in de totaalplanning

In de totaalplanning is nu in te zien of een werkagenda geweigerd of geaccepteerd is.

Filteren op de werkagenda acceptatie status

In de werkagenda is het mogelijk de status van een acceptatie te filteren. De beschikbare filters zijn: voorgesteld, geaccepteerd en geweigerd.  

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.