Skip to main content
Skip table of contents

FAQ A1-verloning alleen loonbelastingAlgemeen

Wat is 'Alleen loonbelasting'? 

Met de optie 'Alleen loonbelasting' wordt alleen de loonbelasting en geen sociale verzekeringen (volksverzekeringen en werknemersverzekeringen) berekendDe berekening van alleen de loonbelasting is de herleidingssituatie ‘Alleen belastingplichtig’ zoals die is vastgelegd door de Belastingdienst. 

Wanneer mag ik A1-verloning alleen loonbelasting toepassen?

Het alleen inhouden van de loonbelasting is voor medewerkers die niet in Nederland verzekerd zijn voor de sociale premies en alleen loonbelasting moeten afdragen. Hiervoor is een A1-verklaring voor sociale verzekeringspremies nodig. Voor het mogen toepassen en aanvragen van een A1-verklaring voor sociale verzekeringspremies zijn voorwaarden verbonden. Easyflex kan hierover geen advies geven en wij adviseren om je hier eerst goed over te laten informeren. Voor meer informatie kun je terecht bij de Belastingdienst of SVB.

A1-verloning alleen loonbelasting activeren

'Alleen loonbelasting' aanzetten 

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces' zet je bij 'Alleen loonbelasting' het vinkje aan. Als je hier een rol aan koppelt, kunnen alleen medewerkers met deze rol de opties ‘Alleen loonbelasting met heffingskorting’ en ‘Alleen loonbelasting zonder heffingskorting’ bij een flexwerker selecteren. Selecteer je geen rol dan kunnen alle medewerkers deze opties selecteren. 

Documentsignalering A1-verklaring actief maken 

Met het activeren van de optie 'Alleen loonbelasting' op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces' komt de documentsignalering 'A1-verklaring' ook beschikbaar. Standaard heeft deze de status 'Passief' Wil je gebruik maken van de documentsignalering voor de A1-verklaring dan kun je deze op bij de 'Vaste documenten' op het tabblad 'Beheer  > Document management > Documentbeheer' activeren. 

De A1-verklaring kun je op het tabblad 'Fiscaal-sociaal' bij de flexwerker toevoegen via de knop 'A1-verkl.' Deze knop is beschikbaar vanaf het moment er voor het berekenen van de loonheffing gekozen is voor de opties 'Alleen loonbelasting met heffingskorting' of 'Alleen loonbelasting zonder heffingskorting. Met deze knop kun je de A1-verklaring importeren en opslaan in Easyflex.  

Alleen loonbelasting selecteren bij de flexwerker

Na het activeren van de optie 'Alleen loonbelasting' op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces' kun je, afhankelijk van de autorisatie, bij de flexwerker voor het berekenen van de loonheffing kiezen voor de opties 'Alleen loonbelasting met heffingskorting' of 'Alleen loonbelasting zonder heffingskorting'. De flexwerker dient hiervoor een buitenlands domicilieadres te hebben.

Het selecteren van de opties  'Alleen loonbelasting met heffingskorting' of 'Alleen loonbelasting zonder heffingskorting' is alleen mogelijk met een ingangsdatum vanaf 01-01-2020.

Alleen loonbelasting

Wat doet de optie 'Alleen loonbelasting' in de verloning?

Met de optie 'Alleen loonbelasting' wordt in de verloning alleen de loonbelasting en geen sociale verzekeringen (volksverzekeringen en werknemersverzekeringen) berekendDe berekening van alleen de loonbelasting is de herleidingssituatie ‘Alleen belastingplichtig’ zoals die is vastgelegd door de Belastingdienst. 

Omdat er geen sociale verzekeringen (volksverzekeringen en werknemersverzekeringen) berekend worden, wordt de post geen 'Werkgeverslasten over reserveringen' ook niet berekend.

Ik heb al een flexwerker verloond, kan ik alsnog kiezen voor het toepassen van alleen loonbelasting?

Ja, dat kan met een ingangsdatum vanaf 01-01-2020. Reeds verloonde weken op een andere instelling kun je herreken met het overzicht 'Herrekenen verloningen'.

Kan ik na toepassing van alleen loonbelasting het berekenen omzetten naar een andere toepassing?

In principe is dat mogelijk hoewel het erg onwaarschijnlijk is. Houd er rekening mee dat als je na toepassing van alleen loonbelasting een nieuwe ingangsdatum vastlegt met een keuze voor een berekening loonheffing waar de sociale verzekeringen wel van toepassing is, dan is het inhaaleffect van toepassing. Met terugwerkende kracht worden de sociale verzekeringen alsnog berekend.

Ik kan de optie 'Alleen loonbelasting' bij de flexwerker niet selecteren?

Dit kan door een aantal redenen komen:

  • Op het mogen selecteren zit mogelijk een autorisatie gekoppeld, controleer of je hiervoor de goede rol hebt
  • De flexwerker moet een buitenlands domicilieadres hebben
  • De ingangsdatum moet na 01-01-2020 liggen

Dagtabel

Kan ik de dagtabel gebruiken? 

Met het activeren van de optie 'Alleen loonbelasting' op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces' komt de dagtabel als loontijdvak voor de flexwerker beschikbaar. De eventuele autorisatierol die gekozen is, is ook van toepassing voor het kunnen selecteren van de dagtabel.

Hoe wordt de dagtabel berekend?

Het totale loon voor de loonbelasting wordt gedeeld door het aantal dagen waarop gewerkt is. Voor dit bedrag per dag wordt de loonbelasting bepaald en vervolgens weer met het aantal gewerkte dagen vermenigvuldigt. Een week heeft 5-SV dagen en daarom wordt er gerekend met een maximaal aantal dagen van 5, ongeacht of er op meer dagen gewerkt wordt.

Kan ik met de dagtabel 'Vast loon' gebruiken?

Nee, indien je gebruik maakt van de dagtabel kun je geen vast loongebruiken.

Krijg ik met dagtabel voor elke verloonde dag een loonspecificatie en aparte regels in overzichten of rapportages?

Op de achtergrond wordt de dagtabel gezien als week. Maak je gebruik van de dagtabel dan wordt er een loonspecificatie per week aangemaakt. Tijdvak of periode aanduidingen in rapportages, overzichten etc. worden aangeduid als week. 

Hoe wordt bij dagtabel het tijdvak op de loonspecificatie weergegeven?

Bij de dagtabel wordt een loonstrook per week aangemaakt en het tijdvak wordt dan aangegeven met 'Dag 1 t/m 7'. 

Waarom zie ik een minimumloon per week bij de dagtabel? 

Formeel gezien is er geen minimumloon per dag of per uur omdat dit afhankelijk is van de cao uren per week. Daarom wordt het minimumloon per week weergegeven.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.