Skip to main content
Skip table of contents

06-09-2018 - Versie 2018-17

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Dataservice documentatie aangepast

Factuur en loonspecificatie naar meerdere e-mailadressen kunnen versturen

Overzicht met gekoppelde medewerkers en e-mailadressen aan periodiek ingeplande overzichten en berichtgeving

Verbeterd

'Herrekenen met NeWML' default instelling voor overzicht 'Herrekenen verloningen' indien NeWML berekenen aanstaat

Uitbetaling bovenwettelijke vakantiedagen met ET in IA/IIA nu ook tegen het verlaagde uurloon

Opgelost

Geen opname vakantiedagen in verloning, maar wel in Netto Equivalent WML berekening als flexwerker geen saldo heeft. Dit is opgelost.

Het accorderen van plaatsingen wordt weer genotificeerd

Foutmelding bij inloggen via de Easyflex Connector is verholpen


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versies kun je terugvinden bij de downloads in ons online handboek.

Factuur en loonspecificatie naar meerdere e-mailadressen kunnen versturen

Module: Frontoffice
Tabblad: Flexwerkers/Vaste medewerkers/Relaties
Onderdeel: Loonspecificaties/Jaaropgaven/Facturen
Melding: 523813

Vanaf nu is het mogelijk om zowel loonspecificaties en jaaropgaven van flexwerkers en vaste medewerkers als facturen van relaties naar 2 e-mailadressen te versturen. Op de tabbladen Frontoffice > Flexwerker/Vaste medewerker > Loonspecificaties, Frontoffice > Flexwerker/Vaste medewerker > Jaaropgaven en Frontoffice > Relaties > Facturatie > Instellingen kun je beide e-mailadressen vastleggen. Bij het aanmaken van de overzichten om de loonspecificaties, jaaropgaven en facturen te versturen, worden de documenten naar beide e-mailadressen verstuurd.

De standaardinstelling voor de verzendwijze van loonspecificaties bij het inschrijven van nieuwe flexwerkers en nieuwe relaties is gewijzigd van 'Per post' naar 'Via website/balie'.

Overzicht met gekoppelde medewerkers en e-mailadressen aan periodiek ingeplande overzichten en berichtgeving

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: E-mail notificaties
Melding 524368

Het nieuwe overzicht 'E-mail notificaties' toont de gekoppelde medewerkers en e-mailadressen aan periodiek ingeplande overzichten en berichtgeving. Het overzicht toont welke overzichten periodiek of in de toekomst zijn ingepland, wie dit overzicht heeft aangemaakt en naar welke medewerkers of e-mailadressen een bericht verstuurd wordt. Voor de berichtgeving wordt getoond naar wie of welk e-mailadres een bericht gestuurd wordt. Dit overzicht is beschikbaar voor de module 'Backoffice' en kun je via 'Beheer > Aansturing overzichten' beschikbaar stellen.

Verbeterd

'Herrekenen met NeWML' default instelling voor overzicht 'Herrekenen verloningen' indien NeWML berekenen aanstaat

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Herrekenen verloningen
Melding: 522799

Heb je het berekenen van het NeWML aanstaan en maak je gebruik van het overzicht 'Herrekenen verloningen' dan is vanaf nu de default instelling voor het herrekenen 'Herrekenen met NeWML'. Staat het NeWML berekenen niet aan, dan is de default instelling 'Alle urendeclaraties'.

Uitbetaling bovenwettelijke vakantiedagen met ET in IA/IIA nu ook tegen het verlaagde uurloon

Module: Frontoffice / Backoffice
Onderdeel: Flexwerkers / Overzichten
Tabblad: Urendeclaraties > Pro forma / Verlonen/factureren urendeclaraties
Melding: 521881

Als de ET-uitruil aanstaat worden de reserveringen, zoals vakantiedagen, opgebouwd tegen het verlaagde uurloon. Als dan voor plaatsingen met beding (IA/IIA) de bovenwettelijke vakantiedagen direct werden uitbetaald gebeurde dat tegen het uurloon van de plaatsing. Als het uurloon van de plaatsing hoger was als het minimumloon had dit tot gevolg dat je in verhouding teveel bovenwettelijke vakantiedagen uitbetaalde. Dit is opgelost. Vanaf nu wordt gekeken naar het uurloon van de regel 'Vakantiedagen' op het tabblad 'Reserveringen' in de urendeclaratie. Bij flexwerkers met ET-uitruil is dit standaard het verlaagde uurloon. Wil je dit niet, dan kun je hier het uurloon zelf aanpassen. Voor plaatsingen met contract (IB/IIB) was dit reeds de werkwijze.

Opgelost

Geen opname vakantiedagen in verloning, maar wel in Netto Equivalent WML berekening als flexwerker geen saldo heeft. Dit is opgelost.

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Loonspecificaties
Melding: 524471

Als een flexwerker vakantiedagen opneemt, maar geen saldo aan vakantiedagen heeft staan, dan wordt er een € 0,00 loonspecificatie aangemaakt. In de Netto Equivalent WML berekening werd de opname van de vakantiedagen wel meegenomen. Dit is opgelost. 

Het accorderen van plaatsingen wordt weer genotificeerd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers/Relaties
Tabblad: Plaatsingen
Melding: 524844

Het accorderen van plaatsingen werd in bepaalde situaties niet genotificeerd. Dit probleem is opgelost. Het accorderen van plaatsingen wordt vanaf nu weer genotificeerd.

Foutmelding bij inloggen via de Easyflex Connector is verholpen

Module: Easyflex Connector
Onderdeel: Inloggen
Melding: 524785

Bij het inloggen in Easyflex via de Easyflex Connector in combinatie met 2 Factor Authentication kon er een foutmelding optreden tijdens het inlogproces. Dit probleem is opgelost.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.