Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerkers > Jaaropgaven

Op dit tabblad worden alle jaaropgaven van de flexwerker getoond. Het betreft de jaaropgaven welke door Easyflex zijn geproduceerd en welke door conversie zijn verkregen. De jaaropgaven kunnen worden geraadpleegd op het scherm en kunnen worden uitgeprint. Je kunt in de getoonde gegevens geen wijzigen aanbrengen. Alleen in het aantekeningen veld kun je, indien gewenst, handmatig tekst ingeven. De jaaropgaven worden zo weergeven, dat de laatste (nieuwste) jaaropgave bovenaan staat.


E-mailadres 1 en E-mailadres 2

Voor het verzenden van de jaaropgaven wordt het e-mailadres van het tabblad 'Loonspecificaties' overgenomen.

Verzendwijze jaaropgave

Voor het verzenden van de jaaropgaven wordt de verzendwijze van het tabblad 'Loonspecificaties' overgenomen.

Afw. e-mail template

Hier kun je een afwijkende e-mail template selecteren. De keuzes die worden getoond zijn vastgelegd als 'E-mail template flexwerker' in 'Beheer > Document management > Templates'. Als je hier kiest voor een afwijkende e-mail template wordt deze template gebruikt voor het verzenden van de begeleidende e-mail bij de jaaropgave. Indien je geen afwijkende e-mail template selecteert wordt de e-mailtemplate die vastligt in 'Beheer > Locaties > Lay-outs en templates > Jaaropgave U-vorm of Jaaropgave Jij-vorm'. Indien er op deze locatie ook geen afwijkende e-mail template is vastgelegd wordt de e-mailtemplate uit 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Jaaropgaven > E-mail template' gebruikt.

Afw. achtergrond lay-out

Hier kun je een afwijkende achtergrond lay-out voor de jaaropgave vastleggen. De keuzes die worden getoond zijn vastgelegd als 'Afbeelding achtergrond' in 'Beheer > Templates'. Als je hier kiest voor een afwijkende achtergrond geldt dit voor deze flexwerker en wordt de instelling in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Jaaropgaven > Achtergrond lay-out' niet langer gehanteerd vanaf de eerstvolgende aanmaak van jaaropgaven. De reeds aangemaakte jaaropgaven zullen niet veranderen. Je kunt deze wel opnieuw genereren met een afwijkende achtergrond. Je kiest dan eerst bij 'Afw. achtergrond lay-out' de gewenste lay-out en kiest voor 'Ok'. Daarna klik je op de betreffende jaaropgave en kies je voor 'Opnieuw aanmaken'. Door de knop 'Opnieuw aanmaken' word er opnieuw gekeken naar instellingen zoals de achtergrond lay-out en de positionering van adresgegevens. Nu kun je de jaaropgave opnieuw afdrukken of e-mailen met de gewijzigde achtergrond lay-out.

Afw. vertaling

Hier kun je een afwijkende taal t.b.v. van de jaaropgaven vastleggen. De talen die in 'Beheer > Vertalingen' beschikbaar zijn gesteld, zijn zichtbaar. Standaard staat de instelling op n.v.t. Dan wordt de taal van de locatie gevolgd. Als die ook op 'n.v.t.' staat, is de taal Nederlands. Als je wil afwijken van de taal bij de locatie, kun je hier een andere taal selecteren.


Je kunt de jaaropgaven raadplegen of printen. Het is mogelijk om een of meerdere filters in te stellen voor het raadplegen van de jaaropgaven. 

De jaaropgaven worden naar aanleiding van de ingestelde filters getoond. Er worden bepaalde gegevens getoond, zoals:

 • Jaar
  Het betreffende jaar waarover de jaaropgave is geproduceerd.
 • Dagen fiscaal
  Het aantal verloonde dagen op de jaaropgave.
 • Fiscaal loon
  Het bedrag aan fiscaal loon op de jaaropgave.
 • Loonheffing
  Het totale bedrag aan loonheffing op de jaaropgave.
 • Arbeidskorting
  Het bedrag aan arbeidskorting op de jaaropgave.
 • Verzonden
  De datum waarop de jaaropgave voor het eerst is verzonden.
 • Print
  Meerdere jaaropgaven kunnen direct worden geprint of gemaild.

Als je met de muis boven een bepaalde jaaropgave gaat hangen of je klikt een bepaalde jaaropgave aan, toont Easyflex een hint met de laatste verzendingsdatum en tijd. Deze datum wordt aangepast elke keer als je een jaaropgave print of verzend per e-mail én elke keer wanneer de flexwerker een jaaropgave download van de website.

Detailinformatie

Wanneer je een bepaalde jaaropgave selecteert, word er detailinformatie getoond.

Bron

In dit veld wordt de herkomst van de jaaropgave getoond. De mogelijkheden zijn:

 • Batch verwerking
  De jaaropgave is aangemaakt in Easyflex. De kleur van de jaaropgave-regel in het algemene scherm is zwart.
 • Conversie vanuit CTB/BIT
  De jaaropgave is geconverteerd vanuit CTB/BIT. De kleur van de jaaropgave-regel in het algemene scherm is blauw.

Jaar

Het jaar waarover de jaaropgave is aangemaakt wordt in dit veld getoond.

Dagen fiscaal

Het aantal fiscale dagen op de jaaropgave wordt in dit veld getoond.

Fiscaal loon

Het totaal fiscale loon op de jaaropgave wordt in dit veld getoond.

Loonheffing

Het totaal bedrag aan loonheffing op de jaaropgave wordt in dit veld getoond.

Arbeidskorting

Het totaal bedrag aan arbeidskorting op de jaaropgave wordt in dit veld getoond.

Verzonden op

De datum waarop de jaaropgave voor het eerst verzonden is (afgedrukt of per e-mail), wordt in dit veld getoond. Wanneer een jaaropgave meerdere malen wordt verzonden, wordt deze datum niet gewijzigd, altijd wordt de eerste datum getoond. Wanneer een jaaropgave nog nooit is verzonden, is dit veld leeg.

Aantekeningen

Wanneer je extra informatie betreffende de jaaropgave wilt noteren, heb je de mogelijkheid dat in dit veld te doen. Deze aanvullende gegevens worden pas opgeslagen, nadat je de knop 'Opslaan' heeft geactiveerd.

Opnieuw aanmaken

Easyflex bied je de mogelijkheid om de jaaropgave opnieuw aan te maken op basis van de recente adresgegevens. Dit kan bijvoorbeeld makkelijk zijn als een flexwerker een nieuw adres heeft en je wilt de jaaropgave opsturen naar dit nieuwe adres. Als je deze mogelijkheid kiest toont Easyflex de melding: 'Alle jaaropgaven van het jaar .... (jaar) worden op basis van de huidige adresgegevens opnieuw samengesteld. Weet je zeker dat je deze bewerking wilt uitvoeren'. Je kunt kiezen voor 'Ja' of 'Nee'. De originele jaaropgave wordt hierdoor vervangen.

Raadplegen jaaropgave

Wanneer je de knop 'Info' activeert, wordt de jaaropgave op het scherm getoond. Deze jaaropgave wordt, indien beschikbaar, getoond met de originele achtergrond lay-out. Automatisch wordt de jaaropgave leesbaar op je scherm getoond.

Wanneer je de knop 'Zoom uit' selecteert, wordt het scherm verkleind en wordt de volledige jaaropgave op het scherm getoond. Met 'Zoom in' kun je weer de leesbare versie van de jaaropgave opvragen.

Printen/E-mailen jaaropgave

Het printen of e-mailen van een jaaropgave geschiedt middels de standaard 'Documentafhandeling'. Wanneer je een jaaropgaven wilt e-mailen, wordt het e-mailadres geselecteerd dat bij de loonspecificaties is ingegeven (Frontoffice > Flexwerker > Loonspecificaties). Wanneer er bij de jaaropgave geen e-mailadres is ingegeven, wordt het eerste e-mailadres geselecteerd dat bij de algemene communicatiemiddelen van de flexwerker is ingegeven. Wanneer er nergens een e-mail adres is ingegeven, kun je handmatig een e-mail adres ingeven. Je kunt in alle gevallen het e-mail adres handmatig wijzigen. Van het printen en e-mailen van jaaropgaven worden notificaties vastgelegd. Betreft het meerdere jaaropgaven dan wordt van elke jaaropgave apart een notificatie vastgelegd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.