Skip to main content
Skip table of contents

05-05-2023 - Versie 2023-09

Om de opname te bekijken over alle items die betrekking hebben tot de Easyflex Connector klik hier.

Om de opname te bekijken over alle items die betrekking hebben tot EF2GO klik hier.Belangrijke mededelingen

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

De wettelijk minimumlonen zijn per 1 juli 2023 verhoogd. De nieuwe minimumlonen zijn doorgevoerd in Easyflex. Met het overzicht 'Collectieve loon- en tariefaanpassingen' kun je gemakkelijk in één keer alle minimumlonen ophogen. Wil je weten hoe je dit doet, raadpleeg dan de procesbeschrijving 'Collectieve loon- en tariefaanpassingen'.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Nieuwe Easyvideo's voor het maken van correcties

Sinds kort is corrigeren alleen nog mogelijk via de module 'Urendeclaraties'. Klik hier om de 5 nieuwe Easyvideo's te bekijken waarin verschillende correcties uitgelegd worden. 

Template overzicht laat standaard alleen nog maar actieve templates zien

Module: Beheer
Onderdeel: Document management
Tabblad: Templates > Overzicht
Melding: 539730

Het scherm 'Templates > Overzicht' is uitgebreid met een filter 'Alleen actieve templates tonen'. Standaard staat deze optie aangevinkt waardoor je bij het openen van het scherm dus alleen de actieve templates te zien krijgt. Dit zijn templates waarvan de einddatum leeg óf nog niet verstreken is. Je kunt het vinkje uitzetten om alle templates te tonen.

Mogelijkheid om automatisch nieuwe plaatsingen aan te maken bij afwijking in loon- en/of tariefschema

Module: Beheer
Onderdeel: Urenbestand definities
Tabblad: Algemeen
Melding: 536987

Vanaf heden is het mogelijk om in een urenbestand-definitie op tabblad 'Algemeen' bij 'Plaatsingen bepalen' een vinkje te zetten bij 'Loonschema' en/of 'Tariefschema'. Wanneer je dit doet zal Easyflex bij de verwerking van een urenbestand controleren of er een loonschema en/of tariefschema aanwezig is in het urenbestand (of dat deze is ingesteld in de urenbestand definitie). Indien deze afwijkt van het geselecteerde schema in de huidige loon- en tariefafspraak in de bestaande plaatsing(en) zal er automatisch een nieuwe plaatsing worden aangemaakt, wanneer dit is ingesteld in de urenbestand definitie.

Exportbestand overzicht Arbeidsovereenkomsten uitgebreid met kolommen 'relatie' en 'locatie van relatie'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Melding: 539859

Er zijn twee nieuwe kolommen toegevoegd aan het .csv rapport van het overzicht 'Arbeidsovereenkomsten'. De kolommen geven de naam van de relatie en de locatie van de relatie weer. Om de kolommen toe te voegen aan het .csv rapport dien je bij het aanmaken van het overzicht het vakje voor ''Naam en locatie relatie’ aan te vinken. Alleen wanneer je deze optie aan zet zullen de twee kolommen op het .csv rapport verschijnen.

Verbeterd

Tabblad 'Algemeen' bij 'Frontoffice > Relaties' is anders ingedeeld

Module: Frontoffice
Onderdeel: Algemeen
Melding: 539813

In het tabblad 'Frontoffice > Relatie > Algemeen' is het invulveld 'Nummer KvK' verplaatst van 'Overig' naar 'Identificatie'.

Opgelost

Arbeidshandicap vastleggen bij AOW'er

Module: Frontoffice
Onderdeel: Fiscaal-sociaal
Melding: 538139

Vanaf nu is het weer mogelijk om een arbeidshandicap vast te leggen op het tabblad 'Fiscaal-sociaal' bij een flexwerker welke de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Autorisatie ‘Relatiebeheerder’

Module: Beheer
Onderdeel: Autorisatie
Melding: 539543

Wanneer je de autorisatie had ingesteld voor de relatiebeheerder via 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie > Wijzigen eigenaar flexwerkers' konden andere rollen voorheen nog steeds de relatiebeheerder aanpassen door op de drie puntjes achter het invoerveld te klikken. Dit is nu opgelost. De knop met de drie puntjes is alleen nog maar beschikbaar voor de rol die hier voor geautoriseerd is (indien dit is ingesteld).

Bij wijziging van het loon in declaratie werd soms oude loon- en tariefafspraak toegepast

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 539911

Indien in een bestaande declaratie via 'Declaratiemutaties' een loonswijziging werd doorgevoerd, kon het in bepaalde situaties voorkomen dat de sector van een oude loon- en tariefafspraak werd toegepast. Dit is opgelost.

Handmatig opgegeven peildatum overzicht 'Aanbod vaste arbeidsomvang'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Melding: 539894

In sommige gevallen kon het zijn dat de handmatig opgegeven peildatum voor overzicht 'aanbod vaste arbeidsomvang' niet goed op het rapport werd gezet. Hierdoor leekt het of het overzicht periodiek correct werd verwerkt, maar werd eigenlijk een eerdere peildatum aangehouden. Dit is nu opgelost.

EF2GO

Met batchactie aangemaakte plaatsingsdocumenten en contracten automatisch e-mailen

Module: Batch acties
Onderdeel: Batch acties
Melding: 3807

Maak je gebruik van de batchactie voor het aanmaken van plaatsingsdocumenten en contracten? Vanaf heden is het mogelijk om deze documenten direct na het aanmaken automatisch te verzenden naar een e-mailadres. Dit kan gebruikt worden wanneer je gebruik maakt van een ondertekenportaal of documentarchief buiten EF2GO.

Ga naar 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen > Overig' en vul het gewenste e-mailadres in onder 'Verstuur in batch aangemaakte documenten automatisch naar e-mailadres'. Alle in batch aangemaakte plaatsingsdocumenten en contracten zullen nu automatisch naar dit e-mailadres worden verzonden. Per document wordt een losse e-mail verstuurd met het document als bijlage. De gebruikte e-mailtemplates kunnen desgewenst worden aangepast onder 'Beheer > E-mailtemplates'.

Berichtenmodule staat default aan voor alle klanten

Module: Berichtenmodule
Onderdeel: Berichtenmodule
Melding: 4776 

Vanaf heden is de default instelling voor de berichtenmodule gewijzigd naar 'Ja'. Dat wil zeggen dat wanneer de instelling op 'Niet ingesteld' staat de waarde automatisch 'Ja' is. Je kan de berichtenmodule, indien gewenst, uitschakelen via 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen' op het tabblad 'Berichten' bij de instelling 'Berichtenmodule aanzetten'. Je wijzigt de instelling dan naar 'Nee'. 

Push notificatie bij openbare dienst 

Module: Planning
Onderdeel: Openbare dienst
Melding 4684

Wanneer een dienst openbaar wordt gemaakt ontvangen flexwerkers die de mobiele app gebruiken vanaf heden ook een push notificatie.

Via het contextmenu acties uitvoeren op meerdere ingeplande entiteiten (bijvoorbeeld flexwerkers) tegelijk

Module: Planning
Onderdeel: Planning
Melding: 4459

Je kan nu in een container meerdere ingeplande entiteiten selecteren en op deze selectie een actie uitvoeren via de rechtermuisknop. Hiermee kan je dus meerdere flexwerkers op een dienst selecteren en hier één van de volgende acties op uitvoeren:

  • Verwijderen van de geselecteerde flexwerkers
  • Accepteren van dienst voor de geselecteerde flexwerkers
  • Weigeren van dienst voor de geselecteerde flexwerkers
  • Accepteren van openbare dienst voor de geselecteerde flexwerkers
  • Weigeren van openbare dienst voor de geselecteerde flexwerkers
  • De geselecteerde flexwerkers toevoegen aan filtering

Bij alle adresvelden in EF2GO wordt na invullen van postcode en huisnummer invullen het adres aangevuld

Module: Flexwerkers / relaties
Onderdeel: flexwerker / nieuwe flexwerker / relatie / nieuwe relatie
Melding: 4714

Vanaf heden worden in alle adresvelden in EF2GO de straat en de plaats automatisch aangevuld na het invoeren van een postcode en huisnummer. JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.