Skip to main content
Skip table of contents

Jaarwissel 2023-2024

De jaarwissel bestaat uit 3 stappen. In de procesbeschrijving 'Algemeen 2023-2024' worden de wijzigingen voor 2024 beschreven. De percentages voor de sociale verzekeringen en reserveringen + de minimumuurlonen voor 2024 kun je terugvinden bij 'Downloads 2023-2024'.

In de procesbeschrijving wordt stap voor stap uitgelegd wat je moet doen om ervoor te zorgen dat loonjaar 2024 operationeel wordt en dat loonjaar 2023 afgesloten wordt. Wij adviseren je om de stappen nauwkeurig uit te voeren.

Uitbesteden stap 1 van de jaarwissel aan Easyflex

Het is mogelijk om stap 1 van de jaarwissel (de opening van het nieuwe loonjaar) door Easyflex uit te laten voeren (€ 140,- per werkmaatschappij).  We ontvangen dan graag per werkmaatschappij de beschikking gedifferentieerde premie Whk 2024. Je kunt de opdrachtbevestiging + kopie van de Whk beschikking sturen naar easy2serve@easyflex.nl.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.