Skip to main content
Skip table of contents

FAQ Relatie


Waar kunnen wij de betaaltermijn voor de facturen vastleggen? 

Dit leg je vast in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Debiteuren'. Afhankelijk van deze instellingen kun je de gegevens per debiteur nog wijzigen.

Een relatie wil elke week apart op de factuur, dus niet meerdere weken op één factuur. Is dit mogelijk binnen Easyflex?

Ja, dit is mogelijk. Je selecteert de relatie en gaat naar het tabblad 'Facturatie > Instellingen'. Rechts boven in het scherm kun je bij de factuurinstellingen de gegevens aanpassen bij 'Factuur splitsen per'. Zo kun je de factuur splitsen per kostenplaats, per flexwerker en/of per week.

Waar kan ik de standaard werkweek van de relatie vastleggen?

Deze kun je vastleggen op tabblad 'Overige gegevens' bij de relatie. Aan de hand van de standaard werkweek van de relatie wordt het juiste minimumuurloon bepaald. 

Kan ik bij een relatie een pro forma factuur maken? 

Niet binnen de relatiekaart, maar je kunt wel binnen een urendeclaratie een pro forma factuur maken.

Ik wil een gedeelte van het factuurbedrag over laten maken naar de G-rekening. Hoe stel ik dat in?

Hiervoor dien je enkele instellingen binnen Easyflex vast te leggen: 
- Leg het rekeningnummer vast in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Bank-/girorekeningen'
- Vervolgens selecteer je dit rekeningnummer op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Rekeninggebruik'
- Nu kun je bij elke relatie afzonderlijk een percentage voor de G-rekening vastleggen op het tabblad 'Frontoffice > Relaties > Facturatie > Instellingen'

Kan ik mijn relaties tegelijk een brief sturen? 

Via 'Frontoffice > Matching' kun je een selectie maken van de relaties die je een brief wilt gaan sturen. De matchresultaten kun je als een batch actie verwerken. Dit betekent dat je een bewerkingsopdracht ingeeft voor de geselecteerde groep relaties. Wanneer je kiest voor het verwerken van een batch actie, kun je een selectie maken voor de uitvoer van de selectie. Je kiest hier voor 'Document printen'. Met de selectie 'Document printen' kun je een bestaand document of een standaard brief koppelen aan de geselecteerde relaties. Nadat je (optioneel) een keuze hebt gemaakt voor de status van de geselecteerde groep, kun je bij bewerking de keuze maken voor 'Bestaand document' of 'Standaard brief genereren'. Wanneer er gegevens van de relatie in de brief komen te staan, dan dien je deze brief eerst vast te leggen in 'Beheer > Document management > Templates'. Je kiest dan voor 'Standaard brief genereren'.

Kan ik gebruik maken van standaard loon- en tariefafspraken voor alle of een groep relaties? 

Ja, dat kan. Hiervoor maak je standaard loon- en tariefafspraken aan in het onderdeel 'Beheer > Loon- en tariefafspraken'. Klik hier voor de procesbeschrijving.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.