Skip to main content
Skip table of contents

28-09-2017 - Versie 2017-20

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

24653377

Anoniementarief

24653377

24653377

24653377

24653377

24653377

Nieuw

24653377

24653377

24653377

Opgelost

24653377

24653377

Flexwrapp

24653377


Belangrijke mededelingen

Ben jij benieuwd naar de laatste Easyflex tips, updates en mogelijkheden? Meld je dan nu aan voor de webinar Easy Update!

Wil jij up-to-date blijven over de features die in laatste versie van Easyflex beschikbaar zijn gemaakt?
Om de 4 weken geven wij op maandag om 10:00 uur de webinar Easy Update! Hierin laten we je in vogelvlucht zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Anoniementarief

Anoniementarief beschikbaar in Easyflex

Als je de identiteit van je medewerker niet op de juiste manier kunt vaststellen, kun je het anoniementarief toepassen. Met het anoniementarief wordt er 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen ingehouden. Er worden dan geen rekening gehouden met:

  • de loonheffingskorting
  • het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen
  • het maximumbijdrageloon voor de werkgeversheffing ZVW
  • het maximumbijdrageloon voor de bijdrage ZVW

Voor meer vragen over het anoniementarief kun je het actuele handboek loonheffingen van de Belastingdienst raadplegen.

In de procesbeschrijving 'Anoniementarief' vind je terug hoe je het anoniementarief kunt gaan gebruiken.

Anoniementarief aanzetten en optie voor autorisatie

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Overzicht: Loonproces
Melding: 521795


In het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces' is de optie 'Autorisatie anoniementarief' toegevoegd. Door het vinkje bij 'Autorisatie anoniementarief' aan te vinken wordt het anoniementarief aangezet. Je kunt hier ook een rol selecteren zodat alleen medewerkers met deze rol het anoniementarief bij een flexwerker kunnen selecteren.

Anoniementarief te selecteren bij 'Gegevens voor loonopgave'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Overzicht: Fiscaal-sociaal
Melding: 521783


Zodra het anoniementarief is aangezet in het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces' kun je het anoniementarief selecteren bij 'Gegevens voor loonopgave' in het tabblad 'Fiscaal-sociaal'.

Arbeidsovereenkomst vastleggen zonder alle gegevens

Module: Frontoffice
Onderdeel: cao-overige
Overzicht: Arbeidsovereenkomst
Melding: 521787


Met het invoeren van het anoniementarief kun je vanaf nu een arbeidsovereenkomst aanmaken zonder dat alle gegevens van de flexwerker aanwezig zijn. Meldingen die voorheen een 'probleem' gaven op het meldingenoverzicht bij het aanmaken van de arbeidsovereenkomst, worden nu weergegeven als 'waarschuwing'. Voor vaste medewerkers heb je nog wel bepaalde gegevens nodig en zijn niet alle problemen komen te vervallen.

Plaatsing aanmaken mogelijk zonder burgerservicenummer en/of identiteitsgegevens bij anoniementarief

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relatie
Overzicht: Aanvragen en plaatsingen > plaatsingen
Melding: 521786


Vanaf het moment dat je in het tabblad 'Fiscaal-sociaal' bij de flexwerker het anoniementarief hebt geselecteerd, kun je een plaatsing aanmaken zonder het burgerservicenummer en/of identiteitsgegevens van de flexwerker. Met het selecteren van 'anoniementarief' verdwijnen deze problemen op het meldingenoverzicht bij selecteren het aanmaken van de plaatsing.

Nieuw

Exportbestand van het overzicht 'Rapportage handmatige omzet' beschikbaar

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Rapportage handmatige omzet
Melding: 520199


Vanaf nu is er van het overzicht 'Rapportage handmatige omzet' ook een exportbestand beschikbaar. Dit betekent dat wanneer het overzicht wordt aangemaakt in 'Backoffice > Overzichten' er niet alleen een PDF bestand wordt aangemaakt maar ook een exportbestand in CSV formaat. Met dit bestand kun je gemakkelijk filteren in Excel en zo beter de bedragen controleren.

Het looncomponent 'Loon overwerkuren' kan vanaf nu ook meetellen voor de NeWML berekening

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding 521707

Het looncomponent 'Loon overwerkuren' was uitgesloten om mee te tellen in de NeWML berekening. In verband met de nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2018 omtrent de meeruren is dit vrijgeven. Bij de instellingen van het looncomponent in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' kan de instelling 'Netto equivalent WML' van het looncomponent 'Loon overwerkuren' op 'Ja' gezet worden. Wij adviseren om goed de wetgeving en de CAO te raadplegen of dit voor jou van toepassing is.

Inkomstenverhouding wordt na 26 weken niet gewerkt automatisch beƫindigd

Module: Backoffice
Tabblad: Loonaangifte
Melding 521997


Indien een flexwerker 26 weken of langer niet gewerkt heeft, wordt vanaf nu de inkomstenverhouding automatisch beƫindigd in de loonaangifte. Voorheen was dit pas na 52 weken. Met behulp van deze aanpassing wordt er voldaan aan de voorwaarde voor het loonkostenvoordeel.

Opgelost

Bij het doorvoeren van collectieve loon- en tariefafspraken werd een belaste vergoeding op 0 gezet in de nieuwe afspraak. Dit is opgelost

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Collectieve loon/tarief aanpassingen
Melding 521651


Als je een belaste vergoeding met de eenheid '% uurloon' hebt vastgelegd in de tariefafspraak en vervolgens voer je met het overzicht 'Collectieve loon/tariefaanpassingen' een loon- en/of tariefwijziging door, kon het gebeuren dat dit looncomponent op ?0 werd gezet in de nieuwe loon- en tariefafspraak. Dit is opgelost. Vanaf nu wordt het nieuwe percentage berekend en doorgevoerd in de nieuwe loon- en tariefafspraak.

De opgenomen vakantiedagen bij vast loon worden niet meegeteld voor de berekening van premiekortingen. Dit is opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel: Verloning
Melding: 522081


Bij verloningen met vast loon waar vakantiedagen zijn opgenomen met een uurloon van ?0 telden deze uren niet mee in de berekening voor premiekortingen. Dit is opgelost en vanaf nu tellen deze uren wel mee voor de berekening van de premiekorting.

Voor reeds verloonde flexwerkers kun je dit herrekenen met het overzicht 'Herrekenen verloningen'. Ter controle kun je voor en na de herrekening het overzicht 'Overzicht premies en grondslagen' met selectie 'Premies en kortingen zonder Whk' voor deze flexwerker aanmaken.

De flexwerker kan na een registratie het e-mailadres nog wijzigen

Wanneer de flexwerker nu een registratie heeft gedaan bij Flexwrapp komt er een scherm naar voren waarin het gekozen e-mailadres wordt weergegeven. Op deze manier kan de flexwerker het e-mailadres nog controleren en wijzigen indien nodig.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.