Skip to main content
Skip table of contents

28-01-2016 - Versie 2016-01

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

24653356

Nieuw

24653356

Verbeterd

24653356

Opgelost

24653356

24653356

24653356


Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Nieuw

APG en de nieuwe pensioenaanlevering

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Pensioenaanlevering
Melding: 518426

De pensioenaanlevering voor APG zal vanaf februari, over de eerste periode van 2016, worden aangeleverd via hun nieuwe systeem. Voor de aanleveringen over 2016 zijn 'Code fonds' en 'Code deelfonds' veranderd naar 'Product variant' en 'Product keuze'. De inhoudelijke benamingen zijn hierbij ook gewijzigd. Easyflex heeft deze in alle gevallen al goed gezet. Echter controleer deze goed via 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten > Pensioenregeling APG > Overige'. De benamingen van de looncomponenten zijn niet gewijzigd. De benaming van de looncomponenten kan worden aangepast in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten'.

Voor de overstap naar de nieuwe aanlevering hoeft verder niets te worden veranderd. Easyflex heeft de instelling gewijzigd. De aanlevering over de eerste periode van 2016 zal een XML bericht zijn zoals het pensioenfonds verwacht. APG heeft na een lang en uitgebreid testtraject vrijwaring gegeven aan Easyflex om het XML bestand te mogen aanleveren. Om het aanleverbestand inzichtelijk te maken heeft Easyflex in 'Backoffice > APG' een scherm gemaakt waar de statussen en inhoud van het bestand eenvoudig is terug te zien. Het kan zijn dat het scherm nog niet beschikbaar is gesteld. Contacteer hiervoor de beheerder van de werkmaatschappij om in 'Beheer > Programmarechten' het scherm beschikbaar te stellen aan de juiste rol.

APG heeft haar systeem verbeterd. Dit betekent dat zij meer controles uitvoeren op de aangeleverde bestanden. Hierdoor is de kans groot dat er meer 'Verwerkbare fouten' worden getoond op de terugkoppeling. Het woord 'Verwerkbare' zegt het al, deze meldingen zijn wel verwerkt en behoeft geen aanpassing.
Indien bij nader inzien een andere 'Product variant' en 'Product keuze' gekozen had moeten worden, dan kan dit worden aangepast in de beheerinstellingen. Vervolgens kan het overzicht 'Pensioenaanlevering' worden aangemaakt met de keuze 'Handmatig' achter 'Periode selectie' waarbij gekozen wordt over welke periode er een heraanlevering moet plaatsvinden.

Verbeterd

Betere tekst en uitleg keuze arbeidsgehandicapten voor nieuwe participatiewet

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal - sociaal
Melding: 518309

De nieuwe participatiewet heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de hoogte van de premiekortingen en bij wie wanneer toe te passen. De lage korting is bijvoorbeeld niet meer alleen van toepassing voor flexwerkers die vallen onder de Wajong-regeling. De nieuwe regeling is breder en heet: 'Doelgroep banenafspraak'. Dit is doorgevoerd in de keuzes in 'Fiscaal - sociaal' van de flexwerkers. Ook is in de uitleggende teksten bij de opties de uitleg over de hoge of lage korting naar voren verplaatst. Hierdoor is het sneller inzichtelijk welke keuze bedoeld is voor de betreffende flexwerker.

Opgelost

Herrekenen/verrekenen periode 13-2015 in combinatie met de 4-weken tabel

Module: Backoffice / Frontoffice
Onderdeel: Overzichten / Urendeclaraties
Tabblad: Pro forma
Overzicht: Herrekenen verloningen / Verlonen/factureren urendeclaraties
Melding: 518430

Als een periode die ligt voor periode 13 werd gecorrigeerd of toegevoegd, vindt een herrekening van periode 13 plaats. Gedurende deze herrekening en het starten van het overzicht 'Herrekenen verloningen' werd niet goed gedetecteerd dat periode 13-2015 bestaat uit 5 weken. Dit is opgelost. Bij een 5 weken periode wordt de loonheffing anders berekend. De 4-weken tabel wordt niet gebruikt, maar het loon wordt gedeeld door 5 en de weektabel wordt toegepast. De berekende loonheffing (en arbeidskorting) worden dan vermenigvuldigd met 5. Mocht dit probleem zich nu hebben voorgedaan, dan kan het overzicht 'Herrekenen verloningen' (opnieuw) worden verwerkt.

Keuze voor loonbelastingtabel bij looncomponenten van reserveringen te wijzigen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 518355

Doordat de voordeelregel per 2016 is vervallen worden reserveringen die onder de loonbelastingtabel 'Witte tabel bijzondere beloningen' vallen altijd tegen het bijzondere beloningen tarief berekend op de loonspecificatie. Niet in alle gevallen is het echter terecht om de reserveringen tegen bijzondere beloningen tabel uit te betalen. Om in die gevallen de reserveringen wel tegen de witte tabel te laten berekenen, is in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten voor de reserveringen, behalve vakantiegeld, het mogelijk gemaakt de instelling te wijzigen.

Het vervallen van de voordeelregel heeft bij het uitruilen van ET ook gevolgen indien er wordt uitgeruild over overwerkuren. De ET-uitruil vindt plaats over de witte tabel en niet de bijzondere beloningen tabel. Er zijn fiscale uitzonderingen waarbij overwerkuren tegen de witte tabel mogen worden uitgekeerd. Welke gevallen dat zijn kan Easyflex niet over adviseren. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met desbetreffende instanties of intermediairs.
Als het tegen witte tabel mag worden berekend, dan kan in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' een nieuw overwerk looncomponent worden aangemaakt met de keuze 'Witte tabel'.

Factureren maanddeclaratie met afgesloten loonjaar 2015 factureerde 1, 2 en 3 januari week 53 niet

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Verlonen/factureren urendeclaraties
Melding: 518434

Het loonjaar 2016 start in het geval van week of 4-weken op 4 januari. Indien het declaratietijdvak op maand was ingesteld, werd bij de facturatie geen rekening gehouden met 1, 2 en 3 januari als het loonjaar 2015 was afgesloten. Dit is opgelost. Ook bij afgesloten loonjaar 2015 wordt nu 1, 2 en 3 januari gefactureerd. Indien de declaratie reeds is gefactureerd, zullen deze dagen nu alsnog worden meegenomen in het facturatieproces. Let op: Dit geeft een aparte factuur voor deze drie dagen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.