Skip to main content
Skip table of contents

22-03-2018 - Versie 2018-07

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Two-factor authentication en inloggen met je e-mailadres

Het uiterlijk van het Easyflex handboek is vernieuwd

Dataservice documentatie aangepast

Overzichten kunnen bewerken en opnieuw starten vanuit Exporteren en printen

Verbeterd

Instelling om te bepalen of uitgeruilde uren meetellen in de loonaangifte verbeterd

Opgelost

Wijzigen van einddatum van verzekering weer mogelijk

Reserveren vakantiegeld over WML bij overwerkuren rekent vanaf nu met standaard werkweek relatie


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Two-factor authentication en inloggen met je e-mailadres

Het inlogproces voor de Easyflex applicatie bestaat standaard uit login met gebruikersnaam, bedrijfsnaam en wachtwoord. Dit proces kan uitgebreid worden met een authenticatie in twee stappen. Dit zorgt voor een extra beveiligingslaag bij het inloggen in Easyflex. De gebruiker logt in met zijn gebruikelijke wachtwoord én ontvangt daarnaast via de Google Authenticator app voor elke nieuwe inlogpoging een unieke code die nodig is om te kunnen inloggen.

Wil je meer weten of direct gebruik maken van deze mogelijkheid? Klik dan hier voor de procesbeschrijving.

Het is vanaf nu ook mogelijk om in te loggen met je e-mailadres in plaats van een aparte inlognaam. Wil je de inlognamen wijzigen en gebruik gaan maken van het inloggen met e-mailadres? Lees dan hier de procesbeschrijving.

Het uiterlijk van het Easyflex handboek is vernieuwd

Module: Help
Melding: 523272

Het handboek van Easyflex is vernieuwd en heeft een modernere uitstraling gekregen.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kan gedownload worden in ons handboek bij 'Downloads > Easyflex documenten'.

Overzichten kunnen bewerken en opnieuw starten vanuit Exporteren en printen

Module: Backoffice/Frontoffice/Mijn gegevens
Tabblad: Exporteren en printen
Melding: 521833

In de modules Backoffice, Frontoffice en Mijn gegevens is op het tabblad 'Exporteren en printen' de knop 'Overzicht' toegevoegd. Door een overzicht te selecteren en op deze knop te klikken kom je in het scherm met selectiecriteria (instellingen) behorende bij dit overzicht. Je ziet nu direct met welke selecties het overzicht is aangemaakt en kunt deze wijzigen en het overzicht direct opnieuw starten. Je hoeft dus niet meer in het tabblad 'Overzichten' op zoek naar het bijbehorende overzicht. Ook voorkom je hiermee dat het overzicht alleen gewijzigd kan worden door de medewerker die het overzicht oorspronkelijk heeft aangemaakt/ingepland. Uiteraard kun je alleen de selectiecriteria wijzigen van overzichten (met filters) waar je rechten voor hebt.

Let op! Betreft het een periodiek ingepland overzicht? Dan zal het overzicht vanaf dat moment steeds met de gewijzigde instellingen worden aangemaakt.

Verbeterd

Instelling om te bepalen of uitgeruilde uren meetellen in de loonaangifte verbeterd

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Overzicht: Flexwerkers
Melding: 523587

Je kunt instellen of looncomponenten die uitgeruild worden wel of niet meetellen als 'verloond uur' in de loonaangifte. Deze instelling leg je vast in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers'. Naast het aanpassen van de naam zijn ook de keuze opties aangepast, als volgt:
1. De optie 'Ja' is gewijzigd naar 'Volledig aangegeven'. Dit betekent dat alle uitgeruilde uren volledig aangegeven worden.
2. De optie 'Nee' is gewijzigd naar 'Evenredig aangegeven'. Dit betekent dat van de uitgeruilde uren evenredig wordt berekend welk deel niet is uitgeruild en deze uren worden aangegeven.

Daarnaast is er een derde optie toegevoegd:
3. 'Niet aangegeven'. Dit betekent dat alleen volledig uitgeruilde uren niet aangegeven worden. Op het moment er een deel van een uur niet is uitgeruild, dan wordt deze gezien als volledig uur en wordt dit uur aangegeven.

Verder is er een verbetering doorgevoerd met betrekking tot de bovenwettelijke vakantiedagen. Deze werden op het moment ze uitgeruild werden, wel altijd aangegeven, ongeacht de instelling. Dit is aangepast. Op het moment de bovenwettelijke vakantiedagen uitgeruild worden, worden zij afhankelijk van de gekozen instelling, wel of niet aangegeven.

Opgelost

Wijzigen van einddatum van verzekering weer mogelijk

Module: Frontoffice
Onderdeel: Verzekeringen
Overzicht: Flexwerkers > Fiscaal sociaal
Melding: 523290

Sinds de mogelijkheid om een verzekering handmatig af te kunnen melden (versie 2018-03) was het niet meer mogelijk om de einddatum te wijzigen wanneer deze was gemeld. Dit is aangepast. Het is nu dus mogelijk om de datum aan te passen wanneer nodig. Verder is het nu niet meer mogelijk om een nieuwe verzekering in te laten gaan vóór een al eerder ingevoerde datum. Zo komt er dus geen overlapping meer van verzekeringen.

Reserveren vakantiegeld over WML bij overwerkuren rekent vanaf nu met standaard werkweek relatie

Module: Frontoffice
Onderdeel: Verloning
Melding:523600

Heb je ingesteld dat er bij het looncomponent 'Overwerkuren' vakantiegeld gereserveerd wordt over het WML van het looncomponent (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten) dan werd er altijd gereserveerd over het minimum uurloon op basis van een 40-urige werkweek. Dit is opgelost en vanaf nu wordt er gerekend met het minimum uurloon op basis de standaard werkweek bij de relatie. 

Heb je reeds verloningen waar te weinig vakantiegeld is gereserveerd kun je het volgende doen: 


1. Corrigeren in de verloning:

  • Wijzig de standaard werkweek van de relatie naar 40 uur

Selecteer de goede declaratie en kies voor 'Terug- en opboeken flexwerker' en zet de declaratie voor de opboeking op 'Wachten'

  • Controleer met de proforma declaratie van de terugboeking of het tijdvak op 0 komt te staan en of de terugboeking van het vakantiegeld hetzelfde is als de eerder verloonde opboeking
  • Verloon de declaraties van de terugboeking en controleer de loonstrook
  • Wijzig de standaard werkweek van de relatie weer naar wat het was
  • Controleer de proforma van de declaratie van de opboeking of de nieuwe opboeking vakantiegeld klopt en verloon vervolgens deze declaratie

2. Handmatige mutatie
Je kunt er ook voor kiezen om voor de reeds verloonde weken het verschil van de reservering vakantiegeld uit te rekenen en het saldo vakantiegeld handmatig wijzigen.
Let op: Handmatige mutaties worden niet gejournaliseerd. Je dient dit dan ook handmatig in de boekhouding te muteren.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.