Skip to main content
Skip table of contents

18-01-2018 - Versie 2018-03Belangrijke mededelingen

F.A.Q. Meeruren in online handboek

De wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is per 1 januari 2018 gewijzigd op het onderwerp meerwerk. De wetswijziging houdt kortgezegd in dat medewerkers ook over meeruren (overuren) recht hebben op minimaal het wettelijk minimumloon plus vakantiebijslag. Hiervoor zijn de afgelopen periode diverse wijzigingen doorgevoerd in Easyflex. Om meer duidelijkheid over deze opties te geven kun je de F.A.Q. Meeruren raadplegen in ons online handboek.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

De nieuwe uurloongrenzen voor het LIV 2018 zijn bekend gemaakt en doorgevoerd in het overzicht 'Tegemoetkoming loondomein'

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Tegemoetkoming loondomein
Melding: 523085

De uurloongrenzen voor het LIV 2018 zijn bekend gemaakt. De uurloongrenzen zijn als volgt gewijzigd:
1. In subonderdeel 1° wordt 'Euro 9,66' vervangen door 'Euro 9,82' en wordt 'Euro 10,63' vervangen door 'Euro 10,81'.
2. In subonderdeel 2° wordt 'Euro 10,63' vervangen door 'Euro 10,81' en wordt 'Euro 12,08' vervangen door 'Euro 12,29.'
Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in het overzicht 'Tegemoetkoming loondomein'.

De uurloongrenzen voor het Jeugd-LIV kunnen niet eerder dan in mei 2018 bekendgemaakt worden, omdat die mede afhankelijk zijn van het wettelijk minimumloon van 1 juli 2018.

Nieuwe medewerker aanmaken met instellingen van bestaande medewerker mogelijk

Module: Beheer
Tabblad: Medewerkers
Melding: 521836

Voor het aanmaken van een nieuwe medewerker kun je de instellingen, toegang tot werkmaatschappij, rollen en locatierechten, van een bestaande medewerker kopiëren. Selecteer bij 'Beheer > Medewerkers' de medewerker van wie je de instellingen wilt overnemen voor een nieuwe medewerker. Met de knop 'Dubliceren' worden de instellingen overgenomen en dien je zelf nog de algemene gegevens in te vullen. De knop 'Dubliceren'is beschikbaar op het moment er een gebruikerslicenties vrij zijn. Met het dubliceren is ook gelijk een licentie toegekend aan de medewerker.

Aan- en/of afmelding verzekering markeren als handmatig

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 523152

Bij het ingeven van een ingangsdatum of einddatum voor de verzekering, in het tabblad 'Fiscaal-sociaal' bij de flexwerker, kun je deze vanaf nu ook markeren als handmatig aangegeven. De aan- of afmelding wordt dan niet meer automatisch verstuurd en ook niet getoond op het overzicht 'Aan-/afmeldingen verzekering'. Naast het veld van de ingangsdatum en einddatum is hiervoor de knop 'Handmatig' toegevoegd. Het handmatig markeren wordt genotificeerd en de notificatie hiervan kun je terugvinden in het tabblad 'Notificaties' bij de flexwerker.

Dit kan van toepassing zijn als je wijzingen in verzekeringen hebt doorgevoerd op het portaal, welke je vervolgens niet meer in Easyflex kunt verwerken. Bijvoorbeeld: Je hebt op het portaal een flexwerker afgemeld voor een verzekering. In Easyflex staat deze nog open. Geef je in Easyflex bij de flexwerker een einddatum voor de verzekering in, dan krijg je een foutmelding op de afmelding omdat deze flexwerker al afgemeld is. Je kunt dan de einddatum markeren als handmatig afgemeld zodat de verzekering in Easyflex afgesloten wordt maar niet automatisch afgemeld.

Opgelost

Foutmelding bij het maken van een pro forma bij uitbetalen tijd voor tijd

Module: Frontoffice
Tabblad: Flexwerker
Overzicht: Urendeclaratie / Pro forma
Melding: 523159

Indien een flexwerker reserveringen opbouwt in geld en er werd tijd voor tijd opgenomen, kon het bij flexwerkers met ET-uitruil voorkomen dat het maken van de pro forma een foutmelding gaf. Dit probleem is opgelost.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.