Skip to main content
Skip table of contents

FAQ Meeruren


Hoe reserveer ik vakantiegeld over overwerkuren?

Er zijn 2 mogelijkheden:

1. Je kunt bij elk looncomponent van het type ‘Loon overwerkuren’ instellen dat je vakantiegeld wilt reserveren. Je hebt daarbij de keuze uit 3 grondslagen: het WML, het basisdeel of het basisdeel + toeslagdeel.
Met het basisdeel worden de 100% uren bedoeld. Met het toeslagdeel worden de percentages boven het 100% deel bedoeld. Bijvoorbeeld 125% is 100% basisdeel en 25% toeslagdeel.

2. Je kunt in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces’ instellen dat je de opbouw van vakantiegeld automatisch wilt aanvullen tot WML.

Let op! De opbouw van vakantiegeld over overwerkuren kan gevolgen hebben voor de ET-uitruil. De ruilvoet kun je zelf instellen in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers’.

Voorbeeld 1: Mijn flexwerker heeft een overwerkpercentage van 125%. Naast dit percentage wil ik 8% vakantiegeld opbouwen over het wettelijke minimumloon van de flexwerker.

Instellingen:
Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten > Selecteer het gewenste looncomponent voor 'Loon overwerkuren' > Vakantiegeld reserveren over: ‘Wettelijk minimumloon’
Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten > Selecteer het gewenste looncomponent voor 'Loon overwerkuren' > Netto equivalent WML: ‘Ja’
Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces > Opbouw vakantiegeld automatisch aanvullen tot WML: vinkje uitzetten*

Maak je gebruik van de ET-uitruil? De opbouw van vakantiegeld over overwerkuren kan gevolgen hebben voor de ET-uitruil. De ruilvoet stel je zelf in bij ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers’.

Voorbeeld 2: Mijn flexwerker heeft een overwerkpercentage van 125%. Naast dit percentage wil ik 8% vakantiegeld opbouwen over het wettelijke minimumloon van de flexwerker. De flexwerker maakt ook gebruik van de ET-regeling en ik wil dat het WML + 8% niet worden uitgeruild en al het meerdere wil ik uitruilen met een ruilvoet van 100%.

Instellingen:
Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten > Selecteer het gewenste looncomponent voor 'Loon overwerkuren' > Vakantiegeld reserveren over: ‘Wettelijk minimumloon’
Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten > Selecteer het gewenste looncomponent voor 'Loon overwerkuren' > Netto equivalent WML: ‘Ja’
Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces > Opbouw vakantiegeld automatisch aanvullen tot WML: vinkje uitzetten*
Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers > Ruilvoet: Ruilvoet WML: Niet uitruilen (8% VG), Ruilvoet basis: 100%, Ruilvoet toeslag: 100%

Voorbeeld 3: Mijn flexwerker verdient het wettelijk minimumloon en heeft een overwerkpercentage van 105%. Ik wil dat de flexwerker voor het totaal van de gewerkte uren die behoren tot het WML, minimaal 108% verdient.

Instellingen:
Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten > Controleer of bij de betreffende looncomponenten de instelling ‘Netto equivalent WML’ op ‘Ja’ staat
Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces > Opbouw vakantiegeld automatisch aanvullen tot WML: vinkje aanzetten*

Deze optie berekent in de verloning of er over alle gewerkte uren (die meetellen voor WML) wordt voldaan aan het WML + 8% vakantiebijslag. Indien er onvoldoende wordt verloond en/of opgebouwd, wordt de opbouw vakantiegeld automatisch aangevuld naar 8%. Het aangevulde bedrag wordt vermeld op de loonspecificatie in de toelichting.

Maak je gebruik van de ET-uitruil? De opbouw van vakantiegeld over overwerkuren kan gevolgen hebben voor de ET-uitruil. De ruilvoet stel je zelf in bij ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers’.

Voorbeeld 4: Het wettelijk minimumloon van mijn flexwerker is € 9,11. Hij heeft een uurloon van € 9,50 en krijgt 1 overwerkuur met een percentage van 100% betaald. Dat is net niet voldoende om te voldoen aan het WML + 8%. Hoe kan ik er toch voor zorgen dat hij 108% van het WML krijgt voor dit overwerkuur?

Er zijn 2 mogelijkheden:
1. Je kunt ervoor kiezen om voor dit overwerkuur een looncomponent te gebruiken waarbij je bij de instelling ‘Vakantiegeld reserveren over’ gekozen hebt voor ‘Wettelijk minimumloon’.
2. Je kunt ook een looncomponent gebruiken waarbij je niet expliciet vakantiegeld reserveert en vervolgens de instelling ‘Opbouw vakantiegeld automatisch aanvullen tot WML’ in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces’ aanzetten.*

Maak je gebruik van de ET-uitruil? De opbouw van vakantiegeld over overwerkuren kan gevolgen hebben voor de ET-uitruil. De ruilvoet zelf stel je zelf in bij ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers’.

Voorbeeld 5: Mijn flexwerker maakt gebruik van de ET-regeling, verdient het wettelijk minimumloon en ontvangt altijd een overwerkpercentage dat hoger is dan 108%. Ik wil het WML + 8% niet uitruilen en al het meerdere wil ik uitruilen tegen een ruilvoet van 100%.

Instellingen:
Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers > Ruilvoet: Ruilvoet WML: Niet uitruilen (8% VG), Ruilvoet basis: 100%, Ruilvoet toeslag: 100%.

Ik heb ingesteld dat ik de opbouw van het vakantiegeld automatisch wil aanvullen tot WML maar dit zie ik niet terug op de loonstrook.

Controleer de instelling van de looncomponenten behorende bij ‘Loon overwerkuren’. De opties ‘Reserveren over basisdeel’, ‘Reserveren over toeslagdeel’ en ‘Vakantiegeld reserveren over’ dienen op n.v.t. te staan en de optie ‘Netto equivalent WML’ dient op ‘Ja’ te staan.

* Let op! Het is niet de bedoeling om deze instelling incidenteel te gebruiken en dus steeds aan of uit te zetten. Dit kan problemen opleveren met correcties.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.