Skip to main content
Skip table of contents

21-10-2022 - Versie 2022-20

Bekijk hier de opname van deze Easy update: https://easyflex.webinargeek.com/watch/replay/1759233/5ae960fb37df802af91cc9c1028d2c61/

Ook zijn de opnames te vinden op onze website https://www.easyflex.nl/easy-update/. Op deze manier kun je de opname(s) terugkijken wann­­­eer dit voor jou het beste uitkomt.


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Standaardbijlage aan factuur toevoegen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Facturen
Melding: 535107

Vanaf heden is het mogelijk om een standaardbijlage toe te voegen aan je facturen. Deze bijlage kun je importeren via tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Facturen' en zal toegevoegd worden aan elke factuur die vanaf dat moment wordt gegenereerd (behalve in geval van handmatige facturen). De volgende bestandstypes worden ondersteund: pdf, doc, docx, png, jpg, jpeg, csv, xlsx en xls. In geval van e-facturatie worden de volgende bestandstypes ondersteund: csv, pdf, png, jpeg en spreadsheet. De maximale grootte voor één bijlage is 3 MB.

Let op: de bijlage in csv, xls of xlsx formaat wordt alleen als bijlage bij de factuur verzonden als je bij de relatie bij de factuur verzendwijze voor 'Via e-mail' hebt gekozen. Bij het overzicht 'Facturen relaties' kies je voor 'Afwikkelen volgens opgave bij relatie'. Het Excel bestand wordt als aparte bijlage bij de factuur gemaild. De bijlage van dit bestandstype kun je niet in de pro forma factuur en op het urenportaal inzien. 

Mogelijkheid om uurloon en/of tarief in urendeclaratie in één keer aan te passen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 538460

Terug van weggeweest: om het corrigeren een stuk makkelijker te maken heb je nu de mogelijkheid om het uurloon en/of tarief voor de gehele declaratie aan te passen door middel van de knop 'Declaratiemutaties'. Het wijzigen van het uurloon past het basisloon aan voor alle looncomponenten. Het wijzigen van het tarief is mogelijk per looncomponent omdat dit kan verschillen. Meer informatie over het wijzigen van het uurloon en/of tarief is te vinden in de procesbeschrijving 'Urendeclaraties invoeren'.

Naast het wijzigen van het uurloon en/of tarief is de optie 'Kostenplaats selecteren' nu ook te vinden onder de knop 'Declaratiemutaties'. Deze knop heeft dezelfde werking als voorheen: wanneer je ervoor kiest om de kostenplaats in de declaratie aan te passen wordt de kostenplaats niet aangepast voor de uren die je reeds hebt ingevoerd. De kostenplaats die je selecteert voor de declaratie wordt dus alleen toegepast bij de uren die je na deze selectie ingeeft. 

Mogelijkheid om een factor in te geven voor looncomponenten die niet gefactureerd worden

Module: Beheer
Tabblad: Margefacturen
Melding: 538833

Vanaf nu is het mogelijk om voor looncomponenten die niet gefactureerd worden, zoals 'Loon leegloop' en 'Loon arbeidsongeschiktheid', een factor in te geven t.b.v. margefacturatie.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Mogelijkheid om looncomponenten uit te sluiten van PAWW grondslag

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Overzicht: Looncomponenten
Melding: 538694

Bij nieuwe looncomponenten van het type 'Loon arbeidsongeschiktheid' kan de PAWW worden uitgesloten. Zet de instelling 'PAWW' op 'Nee' en er wordt geen compensatie en bijdrage berekend over het loon dat voortkomt uit het betreffende looncomponent. Raadpleeg de cao wanneer hier sprake van is. Bij bestaande looncomponenten waarmee reeds is verloond, kan de instelling niet worden gewijzigd. Indien correcties nodig zijn, dan is het nodig om de declaratie(s) terug te boeken en vervolgens met het nieuwe looncomponent op te boeken.

Vergoedingen met een afwijkend flexwerker aantal worden weer correct meegenomen in de margefacturatie

Module: Backoffice / Beheer
Onderdeel: Overzichten / Margefacturen
Overzicht: Margefacturatie
Melding: 538755

Wanneer er sprake is van een vergoeding met de eenheid 'Uur', en er is handmatig een afwijkend flexwerker aantal ingegeven, dan werd niet altijd het juiste aantal toegepast in de margefacturatie. Dit is aangepast, zodat vanaf nu wel altijd het handmatig ingegeven aantal wordt toegepast indien daar sprake van is. 

Cao stappen worden meegekopieerd bij het kopiëren van plaatsingen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Tewerkgesteld (Plaatsingen)
Tabblad: Kopiëren
Melding: 537446

Bij het kopiëren van een plaatsing worden vanaf nu ook de cao stappen gekopieerd. Dit zorgt ervoor dat de melding 'Niet aangepast: de flexwerker moet naar een andere fase of contract' niet meer wordt weergegeven op het rapport van het overzicht 'Collectieve loon/tariefaanpassingen' indien er sprake is van een gekopieerde plaatsing. 

Journaalposten lonen kan meer data verwerken

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Journaalposten lonen
Melding: 537195

Het overzicht 'Journaalposten lonen' kon falen bij te veel data. Het overzicht is efficiënter gemaakt, waardoor deze meer data kan verwerken.

Opgelost

Kostenplaatsen worden niet meer verwijderd wanneer je wijzigingen aanbrengt in de kostenplaatsen bij een webservice gebruiker op tabblad 'Webservices'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Webservices
Melding: 538821

Wanneer je een kostenplaats toevoegde bij een webservice gebruiker op tabblad 'Webservices' werden alle geselecteerde kostenplaatsen verwijderd bij de betreffende gebruiker. Dit is opgelost; wanneer je nu een kostenplaats toevoegt bij een gebruiker blijven de geselecteerde kostenplaatsen bij 'Toegang tot kostenplaats' staan. 

EF2GO

Custom velden uit de inschrijving wijzigen op de flexwerkerkaart en relatiekaart

Module: inschrijvingen, flexwerkers, relatie
Onderdeel: inschrijving, flexwerker, relatie
Melding: 3108

In 'beheer > registraties' kan in een registratieformulier met de '+' eigen invoerveld van het type tekst, nummer, bedrag, etcetera worden toegevoegd. Wanneer deze velden worden gevuld tijdens de inschrijving of aanmelding, was het voorheen niet meer mogelijk de waarden aan te passen. Vanaf nu is dit wel mogelijk. Tijdens het opslaan van de flexwerker kunnen de velden al worden gewijzigd. Ook is het mogelijk de velden achteraf nog te wijzigen op de flexwerkerkaart of relatiekaart.

Aanpassen van het uurloon in de loon- en tariefafspraak

Module: plaatsingen
Onderdeel: plaatsing
Melding: 3106

Vanaf nu is het mogelijk om in EF2GO het uurloon in de loon- en tariefafspraak te wijzigen. Hiervoor hoeft geen nieuwe loon- en tariefafspraak meer te worden vastgelegd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.