Skip to main content
Skip table of contents

Relaties > Webservices

Op dit tabblad leg je de gegevens vast voor het ondersteunen van webservices. Zo is het mogelijk een relatie toegang te verlenen tot de website www.inlener.com of je eigen website. Via deze website is het mogelijk voor de relatie om urendeclaraties digitaal in te vullen en aan te leveren, maar ook het raadplegen van gegevens van flexwerkers welke zijn geplaatst bij de relatie behoort tot de mogelijkheden.


Toegangsidentificatie


De gegevens op dit tabblad zorgen voor de identificatie van de relatie wanneer deze inlogt op de website.

Koppeling

Hier staat standaard 'Relatie'. Dit is de koppeling die initieel voor Easyflex gebruikt kan worden om inloggegevens aan de relatie te verstrekken. Als in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Webservices extern' extra koppelingen zijn vastgelegd, dan kan hier van worden afgeweken. Zo kunnen er meer dan één inloggegevens worden verstrekt voor één relatie.

Inlognaam

Easyflex maakt automatisch een eerste inlognaam aan. Met deze inlognaam kan de relatie de eerste keer inloggen op de website. Na het inloggen met deze inlognaam, is de relatie verplicht om zelf een nieuwe inlognaam in te geven. De door de relatie gekozen inlognaam zal dan ook in dit veld worden getoond. De inlognaam mag geen spaties bevatten.

Wachtwoord

Het eerste wachtwoord wordt automatisch door Easyflex aangemaakt. Dit wachtwoord kan de relatie gebruiken als hij voor de eerste keer inlogt op de website. Na het inloggen met dit wachtwoord, is de relatie verplicht om zelf een nieuw wachtwoord in te geven. Het zelfbedachte wachtwoord van de relatie wordt niet in Easyflex weergegeven. Als een relatie een zelfbedacht wachtwoord heeft opgegeven, wordt dit in Easyflex weergegeven als: *********. Wanneer de relatie drie keer een verkeerd wachtwoord ingeeft, wordt de toegang tot webservices automatisch geblokkeerd.

Status

Wanneer er nog geen gebruik gemaakt is van webservices, is de status 'Uitgeschakeld'. Voordat de relatie gebruik kan maken van webservices, dien je de knop 'Service inschakelen' te activeren. De status verandert dan automatisch naar 'Ingeschakeld' en de relatie kan inloggen op de website. Wanneer je de toegang tot de webservices blokkeert of de relatie geeft driemaal een verkeerd wachtwoord in, is de status 'Geblokkeerd'.

Verificatiegegevens

In deze rubriek dien je een verificatievraag en antwoord in te geven.

Verificatievraag

Een verificatievraag is een vraag waarmee de zgn. echtheid kan worden gecontroleerd. Wanneer de relatie de inloggegevens is vergeten, kan door middel van deze vraag en antwoord gecontroleerd worden of het de juiste relatie betreft welke probeert in te loggen. Een voorbeeld van een verificatievraag is: Wat is de meisjesnaam van uw moeder? / Wat is de naam van uw hond?

Antwoord op verificatievraag?

Het antwoord op de verificatievraag dient in dit veld te worden ingegeven.

Beschikbare opties

  • Facturen publiceren: De facturen voor de relatie worden standaard op het urenportaal van de inlener (www.inlener.com) getoond. Met deze optie kun je ervoor kiezen om de facturen niet op het urenportaal van de inlener te tonen

Contactpersoon

Hier selecteer je de contactpersoon welke wordt getoond op www.inlener.com op het tabblad 'bedrijfsgegevens'. Je kunt zelf een naam opgeven of middels de zoekknop een contactpersoon selecteren.

In de e-mail verwijzen naar website

Als je in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Correspondentie' een website heeft ingevoerd dan wordt dit veld automatisch gevuld, dit adres is het huidige scherm niet meer aan te passen. In de e-mail zal het als volgt vermeld worden: Je kunt inloggen op: www.inlener.com. Als je niets invult wordt de gehele zin weggelaten. Als gebruik maakt van een e-mail template, dan vervalt de website die wordt getoond ook. Je kunt een website opnemen in uw e-mail template.

Website

Hier wordt het adres van een website getoond indien dit is ingevuld in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Correspondentie'. Dit is geen verplicht veld.

Gegevens e-mailen naar

Wanneer de webservice in- of uitgeschakeld wordt of wanneer de status van de webservice wijzigt, ontvangt de relatie, hierover een e-mail. Het e-mailadres van de relatie kan in deze rubriek worden opgenomen. Wanneer er geen e-mailadres wordt ingegeven, toont Easyflex je een melding dat er geen bevestiging kan worden verstuurd. In elke uitgaande e-mail wordt een disclaimer opgenomen.

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Correspondentie' kun je er met de optie 'E-mail versturen bij het inschakelen en uitschakelen van de webservice' het versturen van een e-mail bij het wijzigen van de status van de webservice aan- of uitzetten.

E-mail template

Indien je een template hebt vastgelegd voor het template type 'E-mail template relatie' kun je hier de template selecteren. Deze template zal worden gebruikt voor het versturen van de inloggegevens naar de relatie. In de template kun je de mergefields voor de inloggegevens opnemen. Indien je geen e-mail template geselecteerd heeft wordt de standaard e-mail van Easyflex gebruikt voor het versturen van de inloggegevens. Indien je een e-mailtemplate geselecteerd heeft, wordt tevens de inzien knop beschikbaar. Je kunt dan de e-mail inzien alvorens je deze verstuurd.

E-mailadres

Alle e-mailadressen welke zijn ingegeven binnen de communicatiemiddelen van de relatie, worden getoond. Je kunt nu een e-mailadres selecteren. Het is tevens mogelijk om handmatig een e-mailadres in te geven. Elke door de relatie ontvangen e-mail bevat inloggegevens bestaande uit een gebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer een e-mail niet verzonden is, bijvoorbeeld doordat er een server-storing heeft plaatsgevonden bij je werkmaatschappij, toont Easyflex de melding: 'Actie is niet via e-mail bevestigd'.

Service inschakelen

Wanneer de relatie nog geen gebruik heeft gemaakt van de webservice, kun je de knop 'Service inschakelen' activeren. Ook wanneer eerdere inloggegevens zijn verwijderd (middels de knop 'Service uitschakelen') en nieuwe gegevens dienen weer te worden geactiveerd, is de knop 'Service inschakelen' actief. Easyflex legt standaard een notificatie vast bij de relatie wanneer de webservice wordt ingeschakeld. De notificatie melding is: 'Toegang tot de webservices is ingeschakeld'. Wanneer er een e-mailadres van de relatie is ingegeven en er geen e-mail templates is geselecteerd, ontvangt deze de volgende e-mail:

'Uw account bij ......... (naam werkmaatschappij) is m.i.v. ......... (datum) geactiveerd en geeft u toegang tot uw gegevens. De aan u toegekende inloggegevens luiden:
Gebruikersnaam: EF_Rene14303
Wachtwoord: 8Mlpge8

Direct na het inloggen dient u zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord te wijzigen in door u zelf gekozen waarden.
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder bij ........ (naam werkmaatschappij) of een e-mail richten aan ...........'

Het e-mailadres dat in deze regel wordt getoond is afhankelijk van het e-mailbeleid van de werkmaatschappij ('Beheer > Bedrijfsinstellingen > e-mailbeleid').

Service uitschakelen

Wanneer de relatie gebruikt maakt van de webservice en je wilt deze service opheffen, kun je de knop 'Service uitschakelen' activeren. Hiermee worden alle inloggegevens verwijderd. Wanneer je deze knop activeert, toont Easyflex een waarschuwing welke je met 'Ja' of 'Nee' kunt beantwoorden. Easyflex legt standaard een notificatie vast bij de relatie wanneer de webservice wordt uitgeschakeld. De notificatie melding is: 'Toegang tot de webservices is uitgeschakeld'. Wanneer er een e-mailadres van de relatie is ingegeven en er geen e-mail template is geselecteerd, ontvangt deze de volgende e-mail:

'Uw account bij .......... (naam werkmaatschappij) is m.i.v. .......... (datum) opgeheven.
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder bij ........... (naam werkmaatschappij) of een e-mail richten aan ...........'

Het e-mailadres dat in deze regel wordt getoond is afhankelijk van het e-mailbeleid van uw werkmaatschappij ('Beheer > Bedrijfsinstellingen > e-mailbeleid').

Nieuwe inloggegevens

Wanneer een relatie nieuwe inloggegevens wenst, bijvoorbeeld wanneer een relatie de zelf gekozen inloggegevens niet meer weet, kun je deze aanmaken door het activeren van deze knop. Easyflex stelt een controlevraag, welke je met 'Ja' of 'Nee' kunt beantwoord. Alle oude inloggegevens worden verwijderd wanneer je nieuwe inloggegevens aanmaakt. Easyflex legt standaard een notificatie vast bij de relatie wanneer er nieuwe inloggegevens worden aangemaakt. De notificatie melding is: 'Nieuw wachtwoord webservices toegekend'. Wanneer er een e-mailadres van de relatie is ingegeven en er geen e-mail template is geselecteerd, ontvangt deze de volgende e-mail:

'Voor uw account bij ........ (naam werkmaatschappij) zijn m.i.v. ........ (datum) nieuwe inloggegevens van toepassing.
Gebruikersnaam: EF_Heinz14216
Wachtwoord: Lnq9g4o
Direct na het inloggen dient u zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord te wijzigen in de door u zelf gekozen waarden.
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder bij .......... (naam werkmaatschappij) of een e-mail richten aan ..........'

Het e-mailadres dat in deze regel wordt getoond is afhankelijk van het e-mailbeleid van je werkmaatschappij.

Toegang blokkeren

Wanneer een relatie (tijdelijk) geen recht heeft op webservices, maar je wilt wel de bestaande gebruikersnaam en wachtwoord bewaren, kun je de toegang blokkeren door het activeren van deze knop. Deze knop is uiteraard alleen actief wanneer de status 'Ingeschakeld' is. Easyflex legt standaard een notificatie vast bij de relatie wanneer de toegang geblokkeerd wordt. De notificatie melding is: 'Toegang tot de webservices is geblokkeerd'. Wanneer er een e-mailadres van de relatie is ingegeven en er geen e-mail template is geselecteerd, ontvangt deze de volgende e-mail:

'De toegang tot uw account bij ........... (naam werkmaatschappij) is m.i.v. .......... (datum) geblokkeerd. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder bij .......... (naam werkmaatschappij) of een e-mail richten aan ...........'

Het e-mailadres dat in deze regel wordt getoond is afhankelijk van het e-mailbeleid van uw werkmaatschappij ('Beheer > Bedrijfsinstellingen > e-mailbeleid').

Toegang verlenen

Wanneer de toegang tot de webservices is geblokkeerd, kun je deze blokkade opheffen door het activeren van de knop 'Toegang verlenen'. Deze knop is uiteraard alleen actief wanneer de status 'Geblokkeerd' is. Easyflex legt standaard een notificatie vast bij de relatie wanneer de toegang verleend wordt. De notificatie melding is:

'Toegang tot de webservices is verleend'. Wanneer er een e-mailadres van de relatie is ingegeven en er geen e-mail template is geselecteerd, ontvangt deze de volgende e-mail:

'Uw account bij ........... (naam werkmaatschappij) is m.i.v. ......... (datum) weer toegankelijk met uw bestaande gebruikersnaam en wachtwoord.
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder bij ........... (naam werkmaatschappij) of een e-mail richten aan ............' Het e-mailadres dat in deze regel wordt getoond is afhankelijk van het e-mailbeleid van uw werkmaatschappij ('Beheer > Bedrijfsinstellingen > e-mailbeleid').

SMTP Serveradres

Bij het aanmaken, wijzigen van inloggegevens of het blokkeren van de toegang wordt er een e-mail naar de flexwerker gestuurd. Voor het verzenden van een e-mail is het noodzakelijk dat het SMTP serveradres is ingevuld. Deze wordt vastgelegd bij 'Beheer > Locaties'. Wanneer het SMTP serveraders niet is vastgelegd toont Easyflex een melding. Je krijgt dan alsnog de mogelijkheid het SMTP serveradres in te vullen, echter adviseert Easyflex je dit standaard vast te leggen bij 'Beheer > Locaties'.

Overzicht koppelingen gebruikers

Toevoegen
Deze optie geeft de mogelijkheid om zelf een koppel ID te maken voor de webservice. Hierbij kunnen rechten toegekend worden aan de gebruiker.

Wijzigen
Geeft de mogelijkheid om de gegevens van de bestaand koppel ID te wijzigen. 

Verwijderen
Geeft de mogelijkheid om een bestaand koppel ID te verwijderen.

Webservice gebruikers

Hier worden de gebruikers getoond die via een portaal (zoals inlener.com en EF2GO) zijn aangemaakt door de beheerder.

Toevoegen
Deze optie geeft de mogelijkheid om zelf een gebruiker aan te maken voor de webservice. Hierbij kunnen rechten toegekend worden aan de gebruiker.

Wijzigen
Geeft de mogelijkheid om de gegeven van de bestaande gebruiker te wijzigen. 

Verwijderen
Het is niet mogelijk om de status van de gebruiker te wijzigen. Wanneer de gebruiker geen toegang meer mag krijgen, kan deze verwijderd worden.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.