Skip to main content
Skip table of contents

21-04-2023 - Versie 2023-08

Om de opname te bekijken over alle items die betrekking hebben tot de Easyflex Connector klik hier.

Om de opname te bekijken over alle items die betrekking hebben tot EF2GO klik hier.


Belangrijke mededelingen

Belangrijke informatie over de cao wijzigingen per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 zullen er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de ABU- en NBBU-cao. Daarnaast heeft de Hoge Raad onlangs uitspraak gedaan over het uitzendbeding in geval van ziekte. Deze veranderingen kunnen impact hebben op jouw organisatie en de softwareapplicaties waarvan gebruik wordt gemaakt, waaronder Easyflex. We zijn hier bij Easyflex al een aantal weken volop mee bezig en merken dat we ook steeds meer vragen van klanten krijgen. We willen je graag informeren over de belangrijkste wijzigingen en wat dit betekent voor jouw organisatie.

In het geval van dit soort ingrijpende wijzigingen starten wij binnen Easyflex een projectgroep op, die de wijzigingen en vooral de impact hiervan op de software in kaart brengt. Vaak leidt dit tot vragen die voorgelegd worden aan ABU en NBBU, en dit geval ook aan UWV en verzekeraars die zich bezighouden met de ziektewet (denk aan Acture en Flexcom4). De antwoorden op deze vragen zijn van invloed op de aanpassingen die we moeten doen in de Easyflex-applicatie. Dat betekent dus ook dat er tijd overheen gaat tussen de eerste berichtgeving en het moment dat we daadwerkelijk kunnen starten met het aanpassen van de software.

Waar staan we nu?

 • De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt niet meer automatisch bij ziekte. Momenteel zijn er nog vragen die beantwoord moeten worden door verschillende partijen voordat we de aanpassingen kunnen doorvoeren.
 • De wachtdagcompensatie komt te vervallen. Hier is geen softwarematige aanpassing aan onze kant voor nodig, je kunt zelf de wachtdagcompensatie met een ingangsdatum uitzetten in de reserveringsschema's. Uiteraard komt er t.z.t. een procesbeschrijving waarin alle stappen aan bod komen die je als klant dient te volgen met betrekking tot de cao-wijzigingen.
 • De AZV-premie gaat gelden voor alle uitzendovereenkomsten in fase A/1-2, dus ook voor overeenkomsten zonder uitzendbeding. Hiervoor moet de bestaande sectorrisicogroep IB+IIB worden opgesplitst in 2 afzonderlijke sectorrisicogroepen, omdat er verschillende AZV-premies gelden voor de verschillende functiegroepen. Aan deze aanpassingen wordt momenteel gewerkt. Zodra deze aanpassingen aan onze kant zijn afgerond moeten er nieuwe sectorrisicogroepen en sectoren vastgelegd worden én worden geüpdatet in plaatsingen. We onderzoeken of de aanpassing in de plaatsingen middels een collectieve actie kan worden doorgevoerd. Ook deze acties worden opgenomen in de procesbeschrijving. We raden je aan om hiervoor al wat tijd te reserveren in je agenda!
 • Het basispensioen van StiPP gaat vanaf juli gelden vanaf de eerste werkdag van de uitzendkracht. Je kunt straks met een instelling aangeven of je bij elke nieuwe plaatsing een check wilt uitvoeren of er al pensioen aanstaat en indien dat niet het geval is, dan kan het pensioen alsnog direct worden aangezet. Ook zijn er flexwerkers die op 1 juli nog in de wachttijd van 8 weken zitten en op dat moment dus per direct basispensioen moeten krijgen. Het overzicht 'Signaleringen' zal voor deze groep een signalering tonen en je kunt het overzicht ook gebruiken om in één keer het pensioen aan te zetten voor deze flexwerkers. We onderzoeken ook of je diezelfde actie via 'Matching' kunt uitvoeren voor het geval je het signaleringsoverzicht hier niet voor wilt gebruiken.
 • Wil je het jezelf nog gemakkelijker maken? Dan kun je ervoor kiezen om (een deel van) de stappen door ons uit te laten voeren op basis van consultancy of Easy2Serve.

Bovenstaande opmerkingen zijn onder voorbehoud van toekomstige inzichten en communicatie vanuit betrokken partijen.

De tabbladen 'Flexwerkers > Betalingen' en 'Relaties > Facturatie > instellingen' worden aangepast

Momenteel zijn we bezig met een aantal wijzigingen die betrekking hebben tot de tabbladen 'Frontoffice > Flexwerkers > Betalingen' en 'Frontoffice > Relaties > Facturatie > Instellingen'. Hierdoor zal in de nabije toekomst o.a. de indeling van de tabbladen veranderd worden. De wijzigingen zullen in fases worden doorgevoerd, tijdens iedere wijziging zullen de veranderingen vermeld worden op de Easy Update pagina.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Correcties apart kunnen verlonen/factureren

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Verlonen/factureren urendeclaraties
Melding: 537649

In het overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties’ is een nieuwe optie toegevoegd: Alleen correcties verwerken. Zodra je die optie kiest kun je een keuze maken uit:

 • Alleen terugboekingen verwerken: alleen de terugboekingen die zijn aangemaakt door het uitvoeren van een correctie worden verwerkt.
 • Alleen opboekingen verwerken: alleen de opboekingen die zijn aangemaakt door het uitvoeren van een correctie worden verwerkt. Deze opboekingen zullen pas verwerkt worden als de terugboekingen al zijn verwerkt, dus een opboeking wordt niet eerder verwerkt dan de terugboeking. 
 • Zowel terug- als opboekingen verwerken: zowel de terug- als opboekingen die zijn aangemaakt door het uitvoeren van een correctie worden verwerkt.

Zodra 'Alleen correcties verwerken' is aangevinkt, worden reguliere declaraties niet verwerkt. Wel geldt de volgende 'uitzondering': indien de oorspronkelijke declaratie alleen is verloond of gefactureerd en je corrigeert vervolgens ook voor het gedeelte dat nog niet is verloond/gefactureerd, dan wordt met 'Alleen correcties verwerken' ook de oorspronkelijke declaratie verloond/gefactureerd. Bijvoorbeeld: week 1 alleen verloond, niet gefactureerd. Week 1 wordt teruggeboekt voor flexwerker én relatie. Met 'Alleen correcties verwerken' wordt dan zowel de oorspronkelijke declaratie als de terugboeking gefactureerd. Dit leidt dan tot een factuur met nulwaardes.

Als 'Alleen correcties verwerken' niet is aangevinkt, worden correcties wel verwerkt met het verlonen en factureren. De oude werking blijft dus van kracht.

De nieuwe feature werkt nog niet voor declaraties die momenteel al zijn gecorrigeerd (teruggeboekt en/of terug- en opgeboekt), maar nog niet zijn afgewikkeld; hiervoor blijft de huidige werking gelden. Deze declaraties worden dus niet meegenomen als je kiest voor 'Alleen correcties verwerken'.

Bij reiskostenvergoeding kan nu ook gekozen worden voor eenheid 'Stuks'

Module: Backoffice/Frontoffice
Onderdeel: Tarievenschema's, Vaste beloningen, Loon- en tariefafspraken, Plaatsingen, Urendeclaraties
Melding: 530495

Er is een nieuwe eenheid toegevoegd aan het looncomponent 'Reiskostenvergoedingen': Stuks. Deze eenheid kan vanaf nu geselecteerd worden in tarievenschema's, bij vaste beloningen, in loon- en tariefafspraken in plaatsingen en in urendeclaraties. Bij dit looncomponent en deze eenheid kan er zelf een verdeling gemaakt worden tussen 'Belast' en 'Onbelast'. Deze eenheid kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor medewerkers die meerdere keren per week hetzelfde traject rijden met dezelfde bijbehorende vergoeding.

Plaatsingsnummer toegevoegd aan exportbestand van overzicht 'Aanvragen en plaatsingen'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Aanvragen en plaatsingen
Melding: 539858

Het exportbestand van het overzicht 'Aanvragen en plaatsingen’ is uitgebreid met het plaatsingsnummer als in de selectiecriteria wordt gekozen voor 'Inclusief plaatsingen: Ja’. Het plaatsingsnummer staat in de laatste (meest rechtse) kolom.

Schermen kunnen worden toegevoegd aan 'Favorieten'

Module: Easyflex Connector
Onderdeel: Alle
Tabbladen: Alle
Melding: 539428

Het is vanaf nu mogelijk om schermen toe te voegen aan je favorieten. Dit kun je doen door met je rechter muisknop te klikken op het scherm dat je wil toevoegen aan je favorieten en vervolgens te klikken op '... markeren als favoriet'. De schermen worden vervolgens links boven in de connector getoond op de zelfde volgorde als ze oorspronkelijk staan. De favorieten worden opgeslagen en zijn account gebonden, dit betekent dat je de zelfde 'Favorieten' ziet wanneer je wisselt naar een andere werkmaatschappij zolang je hier toegang tot hebt met het zelfde account. Kijk bij 'Tips & Tricks' voor andere functionaliteiten.

Lay-out van het tabblad 'Betalingen' is aangepast

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Betalingen
Melding: 539603

De lay-out van het tabblad 'Betalingen' is aangepast op de volgende onderdelen:

 • 'Naam afwijkende begunstigde' is veranderd in 'Naam rekeninghouder' en hoger in lijst geplaatst. Mocht je gegevens hebben staan in het onderdeel 'Naam afwijkende begunstigde' dan worden deze overgenomen in het onderdeel 'Naam rekeninghouder'.
 • 'Plaats afwijkende begunstigde' is veranderd in 'Plaats rekeninghouder'. Mocht je gegevens hebben staan in het onderdeel 'Plaats afwijkende begunstigde' dan worden deze overgenomen in het onderdeel 'Plaats rekeninghouder'.
 • 'Land afwijkende begunstigde' is veranderd in 'Land rekeninghouder'. Mocht je gegevens hebben staan in het onderdeel 'Land afwijkende begunstigde' dan worden deze overgenomen in het onderdeel 'Land rekeninghouder'.
 • 'Laatst gewijzigd door' is uit de lijst gehaald aangezien deze gegevens ook zichtbaar zijn in de notificaties van de flexwerker.

Verbeterd

Scherm 'Factuurcomponenten' bij handmatige factuur op tabblad 'Facturen' wordt weer volledig getoond

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Facturen
Melding: 538262

Op het tabblad 'Facturatie > Facturen’ wordt het scherm 'Factuurcomponenten' (rechtsboven te kiezen) bij handmatige facturen weer volledig weergegeven.

Opgelost

Onjuiste waarde bij Fase indeling Flexibiliteit & Zekerheid bij artiesten

Module: Backoffice
Onderdeel: Loonaangifte
Melding: 539826

Bij verloonde flexwerkers zonder arbeidsovereenkomst en fases (zoals artiesten) werd in de loonaangifte een onjuiste waarde toegevoegd bij Fase indeling Flexibiliteit & Zekerheid (tag FsIndFZ). Dit is opgelost. Vanaf nu wordt er in die situatie geen waarde meer aan gekoppeld. Flexwerkers waar het eerder fout is gegaan, kunnen worden herrekend. In de eerstvolgende loonaangifte wordt er een correctiebericht verzonden.

EF2GO

Eigen urenbestand-definitie gebruiken voor verwerking tijdregistratie declaraties

Module: Urendeclaraties
Onderdeel: Tijdregistratie
Melding : 4527

Vanaf heden is het mogelijk om voor de verwerking van tijdregistratie declaraties een eigen urenbestand-definitie te gebruiken welke je in de Easyflex connector vastlegt.

Dit doe je door de standaard urenbestand-definitie van EF2GO te downloaden en vervolgens te uploaden in de Easyflex connector onder 'Beheer > Urenbestand-definities'. Daar kan je naam van de urenbestand-definitie aanpassen en op het tabblad 'Algemeen' in de definitie de gewenste aanpassingen door te voeren. Denk hierbij onder andere aan de instelling onder 'Uitbetalen reserveringen'. Wanneer je deze urenbestand-definitie opgeslagen hebt, zie je dat deze een nummer heeft gekregen. Dit nummer kan je in EF2GO invoeren bij de instelling 'Urenbestand-definitie'.

De standaard urenbestand-definitie is op de volgende niveaus te downloaden en aan te passen naar een nummer van je eigen urenbestand-definitie:

- Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen > Tabblad Declaraties' in het veld ‘Urenbestand-definitie’
- Beheer > Bedrijfsinstellingen > Werkmaatschappij instellingen (je kan dus per werkmaatschappij afwijken) > Tabblad Declaraties' in het veld ‘Urenbestand-definitie'
- Relatie > Instellingen > Tabblad Declaraties' in het veld ‘Urenbestand-definitie’
- Plaatsing > Instellingen > Tabblad Declaraties' in het veld ‘Urenbestand-definitie’

Je kan dus indien gewenst per plaatsing een afwijkende urenbestand-definitie gebruiken.

Exporteren vanuit elke view

Module: Planning
Onderdeel: Planning view
Melding : 4239

Vanaf heden is het mogelijk om vanuit elke planning view een export te genereren. Hierbij is het mogelijk om kolom setjes op te slaan zodat je die op een later moment kunt hergebruiken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.