Skip to main content
Skip table of contents

18-11-2022 - Versie 2022-23

Bekijk hier de opname van deze Easy update: https://easyflex.webinargeek.com/watch/replay/1807101/325b6f5ca17757bfb4cbda1c9307fd87/

Ook zijn de opnames te vinden op onze website https://www.easyflex.nl/easy-update/. Op deze manier kun je de opname(s) terugkijken wann­­­eer dit voor jou het beste uitkomt.Belangrijke mededelingen

Wijziging LIV 2022

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt over 2022 (met terugwerkende kracht) verhoogd. 
- De vergoeding per verloond uur wordt eenmalig met terugwerkende kracht over 2022 (uitbetaald in 2023) verhoogd van € 0,49 naar € 0,78 per verloond uur per werknemer.
- De maximale vergoeding wordt eenmalig met terugwerkende kracht over 2022 (uitbetaald in 2023) verhoogd van € 960 naar € 1.520 per werknemer per kalenderjaar.
Dit is inmiddels aangepast in Easyflex en heeft effect op het overzicht 'Tegemoetkomingen loondomein' en Dataview.

'Frontoffice > Correcties' op termijn niet meer beschikbaar in de Easyflex applicatie

Het onderdeel 'Frontoffice > Correcties', dat nu alleen nog beschikbaar is voor oudere werkmaatschappijen, zal op termijn (naar verwachting eind 2022) verdwijnen uit de Easyflex applicatie. Correcties kunnen vanaf dat moment gemaakt worden in 'Frontoffice > Urendeclaraties'. Functionaliteiten die momenteel alleen beschikbaar zijn in 'Frontoffice > Correcties' (zoals het eenvoudig kunnen aanpassen van het uurloon en tarief, maar ook het kunnen terugboeken van een declaratie die op ‘In bewerking’ staat) zullen toegevoegd worden aan 'Frontoffice > Urendeclaraties' óf zullen niet meer ondersteund worden (o.a. het kunnen terugboeken van afzonderlijke declaratieregels), omdat ze tot ongewenste situaties leiden die later voor onherstelbare fouten kunnen zorgen.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

KOR-regeling toepassen bij Reverse Billing

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: ZZP / Reverse Billing
Melding: 538489

Bij de flexwerker op het tabblad 'ZZP > Reverse Billing'  is het vanaf nu mogelijk de KOR-regeling aan te vinken. Hiermee wordt de kleineondernemersregeling toegepast en staat de btw instelling standaard op 'BTW vrij in Nederland'. Deze regeling zal ook worden vermeld op de Reverse billing factuur.

Het verzenden en exporteren van Reverse Billing facturen is vanaf nu mogelijk

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Facturen relaties / Facturen administratie
Melding: 538324 / 538927

Vanaf nu kun je met behulp van het overzicht 'Facturen relaties' de aangemaakte Reverse Billing facturen verzenden naar de ZZP'ers. Daarnaast is het ook mogelijk om via het overzicht 'Facturen administratie' een export te maken van alle aangemaakte Reverse Billing facturen die nog niet eerder verwerkt zijn middels dit overzicht. 

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Opgelost

APG foutcode 337 opgelost

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Pensioenaanlevering
Melding: 535622

Op het moment dat een correctie voor een bepaalde productkeuze was uitgevoerd, omdat deze niet van toepassing is op een bepaalde leeftijd, werd deze productkeuze toch in de APG pensioenaanlevering aangeleverd. Dit resulteerde in onverwerkbare fout 337. Dit is opgelost.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.