Skip to main content
Skip table of contents

16-01-2020 - Versie 2020-02


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Ziekmeldingen ook versturen naar ‘Verzuimsignaal’

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Flexwerkers
Tabblad: Aangifte en meldingen / Arbeidsongeschiktheid
Melding: 527641

Het is vanaf nu ook mogelijk om de ziekmeldingen als tweede partij naar Verzuimsignaal te sturen. Maak je gebruik van de diensten ‘Verzuimsignaal’ dan kun je de ziekmeldingen die naar het UWV of een andere partij verstuurd worden ook direct naar Verzuimsignaal laten sturen.

Op het tabblad ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > aangifte en meldingen’ bij ‘Sturen 2e partij’ stel je dit in. De benodigde registratiegegevens hiervoor ontvang je van Verzuimsignaal. Op het tabblad ‘Flexwerkers > Arbeidsongeschiktheid’ bij de flexwerker is vanaf dat moment onder het meldingenoverzicht naast ‘UWV’ de optie ‘Tweede partij’ zichtbaar. Met deze optie kun je de status van het bericht naar Verzuimsignaal inzien.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Mogelijkheid om voor WHK WGA een negatieve premie in te geven

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Sociale verzekeringen
Melding: 531619

Voor de sociale verzekering 'Gediff. premie Whk (WGA)' (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sociale verzekeringen) kun je een negatief percentage ingegeven.

Bepaling indicaties soort arbeidsovereenkomst op loonspecificatie verbeterd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Loonspecificaties
Melding: 531771

De bepaling van de indicaties omtrent het soort overeenkomst, bepaalde tijd of onbepaalde tijd contract, wel of niet schriftelijk en wel of geen oproep, op de loonspecificatie is verbeterd. Er werd alleen gekeken naar de situatie aan het begin van het loontijdvak maar als de indicaties met deze meting niet bepaald kunnen worden, bijvoorbeeld omdat het loontijdvak eerder ingaat dan de arbeidsovereenkomst en/of plaatsing, dan werden de verkeerde waardes aan de indicaties gegeven. Dit is uitgebreid zodat als er aan het begin van het loontijdvak geen gegevens bekend zijn, er naar het einde van het loontijdvak gekeken wordt.

Opgelost

Kostprijs kan geraadpleegd worden voor ingangsmaand '30 december 2019'

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Kostprijzen
Melding: 531644

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Kostprijzen' kun je de kostprijzen raadplegen en in het veld 'Maand' kan er gekozen worden voor de verschillende ingangsmaanden die je eventueel hebt vastgelegd in de reserveringsschema's. De nieuwe maand '30 december 2019' kon hier echter niet geselecteerd worden. Dit probleem is opgelost en ook deze maand kan vanaf nu geselecteerd worden zodat de kostprijs voor deze datum kan worden ingezien.

Easyflex2GO

versie1.0.69 t/m 1.0.80

Verbeteringen doorgevoerd voor het vastleggen van een plaatsing

Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd om het vastleggen van een plaatsing soepeler te laten verlopen.

Standaardinstelling voor contractadviezen

Je kunt nu vastleggen wat de standaard waardes zijn die getoond worden bij het aanmaken van een nieuwe arbeidsovereenkomst of plaatsing vanaf 01-01-2020. Dit kan bij ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen > Plaatsing / Contract’.

Engelse taal standaard actief

De Engelse taal is vanaf nu standaard actief. De instellingen hiervoor zijn terug te vinden bij ‘Beheer > Vertalingen’.

Kopie legitimatiebewijs wordt afgeschermd voor inlener

Vanaf nu wordt het legitimatiebewijs voor de inlener afgeschermd in aanmeldingen die reeds gedaan zijn.

Eerste gebruiker die inlogt wordt geen ‘Beheerder’ meer genoemd

Bij het registeren als intercedent wordt de eerste gebruiker niet meer automatisch ‘Beheerder’ genoemd. De gebruiker krijgt wel nog steeds de rechten als beheerder.

Controlelijst bij het vastleggen van een contract

Bij het aanmaken van een contract krijgt men indien van toepassing een controlelijst.

Opmerkingen duidelijker zichtbaar in declaratie

Bij de urendeclaraties is het nu zichtbaar indien de relatie en/of flexwerker een opmerking heeft toegevoegd.

Mogelijkheid om bepaalde rollen uit te schakelen

Je kunt nu zelf bepalen of de rol intermediair / inlener / flexwerker beschikbaar is op het inlogscherm van EF2go. Deze instelling is terug te vinden in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen > Overig’.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.