Skip to main content
Skip table of contents

12-07-2024 - Versie 2024-14

Nieuw / Gerealiseerde wensen


Mogelijkheid om vacatureteksten te genereren middels AI (ChatGPT)

Vanaf nu is het mogelijk om in de aanvraag vacatureteksten te genereren middels AI (ChatGPT). Hiervoor kun je gebruik maken van een reeds vastgelegd functieprofiel of door zelf functie-eisen toe te voegen. Voor meer informatie over deze functionaliteit klik hier.

Melding: 33980

Mergefields pensioenverleden

Op het tabblad ‘Fiscaal-sociaal' bij de flexwerker is het mogelijk om de StiPP historie vast te leggen. Deze gegevens kunnen opgenomen worden in documenten richting de flexwerker om te laten controleren. Hiervoor kunnen de volgende procedures toegevoegd worden in de templates: '(fw:pensioenhistorie_datum)' en '(fw:pensioenhistorie_weken)'.

Melding: 33331

Nieuwe Easyvideo ‘Urenbestanden Premium’

Wil jij met één druk op de knop CSV- of Excel-bestanden met uren verwerken, zodat je meteen je urendeclaraties kunt klaarzetten en zelfs automatisch je plaatsingen kunt aanmaken? In deze video laten we zien wat de mogelijkheden zijn met Urenbestanden en geven we je de handvatten om direct zelf aan de slag te gaan. Met Urenbestanden Premium kun je het exportbestand zelfs laten mailen door je relaties en worden de gegevens direct verwerkt!
Bekijk hier de Easyvideo.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

EF2GO


Nieuwe look and feel van de mobiele weergave van het planbord van de flexwerker

De weergave van het planbord op de mobiele website en in de app is gewijzigd voor de flexwerker. De diensten waarop de flexwerker is ingepland, de open diensten waarop een flexwerker zich kan inschrijven en de beschikbaarheid zijn overzichtelijk weergegeven in verschillende tabbladen. Dit maakt het werken met planning op een mobiele telefoon gebruiksvriendelijker. De wijziging geldt zowel voor de mobiele website als voor de app. Uiterlijk 5 juli zal de nieuwe versie van de EF2GO app beschikbaar zijn in de stores.

Melding: 4677

Tonen welke intercedent een ondertekening heeft gestart

Vanaf nu is bij een ondertekening zichtbaar welke intercedent de ondertekening gestart heeft. In het overzicht kan hierop ook gezocht en gefilterd worden. Het veld wordt gevuld bij elke nieuwe ondertekening, bij ondertekeningen die voor de wijziging zijn gestart is niet zichtbaar welke intercedent de ondertekening gestart heeft.

Melding: 7135

Direct synchroniseren van een enkele aanvraag, plaatsing, flexwerker of relatie

Wanneer een aanvraag, plaatsing, flexwerker of relatie is gewijzigd in Easyflex komen de wijzigingen automatisch na circa 15 min. ook in EF2GO.
Vanaf nu is op de detailpagina van een aanvraag, plaatsing, flexwerker of relatie is een synchronisatie-knop beschikbaar. Hiermee is het mogelijk om voor een enkele aanvraag, plaatsing, flexwerker of relatie de wijzigingen direct over te nemen in EF2GO zodat je direct verder kunt. Wanneer je niet handmatig synchroniseert blijft de werking ongewijzigd en zullen alle wijzigingen in Easyflex na circa 15 min. ook in EF2GO beschikbaar zijn.

Melding: 7664

Verlenging inlogperiode app

Uiterlijk 5 juli zal de nieuwe versie van de EF2GO app beschikbaar zijn in de stores. In deze versie is de periode waarin de flexwerker ingelogd blijft in de app verlengd en afhankelijk gemaakt van het laatste gebruik. Wanneer de flexwerker regelmatig (minimaal 1x per 4 weken) inlogt met gebruik van de pincode, is inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord niet meer nodig. Wanneer een flexwerker voor langere tijd geen gebruik heeft gemaakt van de app zal het wel nodig zijn opnieuw in te loggen met gebruikersnaam en wachtwoord.

Melding: 7986

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.