Skip to main content
Skip table of contents

Relatie > Aanvraag > Vacature

Informatie omtrent de vacature zoals deze op internet of intern dient te worden weergegeven, kan in dit onderdeel worden opgenomen.

Plaatsing vacature

In dit veld geef je aan hoe de vacature geplaatst dient te worden, 'Intern' of via 'Internet'. Wanneer een vacature op 'Internet' wordt geplaatst, wordt de informatie beschikbaar gesteld voor webservicediensten. Wordt de vacature 'Intern' gehouden, wordt deze niet op internet beschikbaar gesteld en zijn de gegevens alleen intern via Easyflex te raadplegen. Wanneer je aangeeft dat een vacature op internet geplaatst moet worden en de status van de aanvraag is 'Onvolledig' of 'Vervuld, wordt deze vacature niet op internet geplaatst. Pas als de status van de aanvraag 'Openstaand' of 'Deels vervuld' is, wordt de aanvraag op internet geplaatst.

Vacaturenummer

Elke aanvraag krijgt automatisch een vacature nummer toegewezen, dit vacaturenummer wordt in dit veld getoond. Dit nummer kun je niet wijzigen

Locatie

De locatie waar de relatie op is ingeschreven wordt getoond. Deze locatie kun je niet wijzigen.

Functie

De eerder geselecteerde functie binnen de aanvraag, wordt in dit veld getoond. Je kunt de functie binnen dit tabblad niet meer wijzigen.

Leveringswijze

De geselecteerde leveringswijze uit het onderdeel 'Algemeen' wordt getoond. Indien gewenst kun je deze aanpassen.

Branche

De branche welke eerder is vastgelegd bij de algemene gegevens van de relatie wordt getoond (Frontoffice > Relatie > Algemeen). Deze branche kun je in dit tabblad niet meer wijzigen.

Plaats

De plaats van het meld- en werkadres wordt in dit veld getoond. Je kunt de plaats binnen dit onderdeel niet meer wijzigen. Echter wanneer je een afwijkend meld- en werkadres vastgelegd bij de relatie via Frontoffice > Relatie > Meld- en werkadressen kun je deze wel selecteren in de aanvraag op het tabblad Relatie.

Periode

De aanvangsdatum van de aanvraag wordt in dit veld getoond. Je kunt deze datum binnen dit onderdeel niet meer wijzigen.

Aantal uren per week

Het aantal uren per week dat binnen de aanvraag is ingegeven, wordt in dit veld getoond. Je kunt deze uren binnen dit onderdeel niet meer wijzigen.

Eisen

Eventueel aanvullende eisen kun je in dit veld noteren. Als je eisen hebt vastgelegd in het onderdeel 'Algemeen' dan worden deze hier ook getoond. Desgewenst kun je deze aanpassen.

Omschrijving werkzaamheden

Een uitgebreide omschrijving of aanvullende informatie omtrent de aanvraag kun je in dit veld ingeven. Als je werkzaamheden hebt vastgelegd in het onderdeel 'Algemeen' dan worden deze hier ook getoond. Desgewenst kun je deze aanpassen. Wanneer je de vacature op 'Internet' plaatst, ben je verplicht een omschrijving in te geven.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.