Skip to main content
Skip table of contents

12-05-2022 - Versie 2022-09


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Meerdere urendeclaraties van 1 flexwerker in één keer op 'Wachten' of 'Vervallen' zetten

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 537429

In 'Frontoffice > urendeclaraties' zijn checkboxes toegevoegd achter de urendeclaraties. Hiermee kun je meerdere urendeclaraties van 1 flexwerker in één keer op 'Wachten' of 'Vervallen' zetten. Wanneer het niet lukt om de status van (één of meerdere van) de geselecteerde declaraties aan te passen zal het vinkje na het uitvoeren van de actie zichtbaar blijven bij de betreffende declaratie(s). 

Kilometervergoeding in decimalen ingeven

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 537603

Vanaf nu is het mogelijk om bij het looncomponent 'Reiskostenvergoeding belast/onbelast' 2 decimalen achter de komma in te geven wanneer je kiest voor de eenheid 'Kilometer'.

Knop 'Contracten' toegevoegd op tabblad 'Frontoffice > Urenbestand details'

Module: Frontoffice
Tabblad: Urenbestand details
Melding: 537342

Op tabblad 'Frontoffice > Urenbestand details' is de knop 'Contracten' toegevoegd. Wanneer er bij het verwerken van een urenbestand sprake is van een contractprobleem kun je middels deze knop direct het contract van de betreffende flexwerker raadplegen.

Nummer van urenbestand zichtbaar in urendeclaratie

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 537743

Wanneer er uren verwerkt worden middels een urenbestand is de herkomst reeds in de urendeclaratie zichtbaar. Vanaf nu wordt daarbij ook het nummer van het urenbestand getoond, zodat makkelijker te herleiden is met welk urenbestand de uren zijn verwerkt.

Nieuw tabblad 'IKV' in plaatsingen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsing
Melding: 537938

Er is een nieuw tabblad beschikbaar in plaatsingen, namelijk het tabblad 'IKV'. Hier kun je zien welke inkomstenverhoudingen gerelateerd zijn aan de betreffende plaatsing en zie je de details van deze inkomstenverhoudingen. Dit tabblad is toegevoegd om meer inzicht te verschaffen in de inkomstenverhoudingen van een flexwerker, als voorbereiding op het Besluit Inkomstenverhoudingen dat per 1 januari 2024 in werking treedt.

Je kunt het tabblad beschikbaar stellen via 'Beheer > Programmarechten' en je vindt het terug onder 'Frontoffice > Relaties > Aanvragen en plaatsingen > Plaatsing'.

XAS 2022 beschikbaar

Module: Backoffice
Onderdeel: Audit
Tabblad: XML Auditfile Salaris
Melding: 536915

Vanaf nu kan de XAS voor loonjaar 2022 worden aangemaakt.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Aandachtspunt in contractadvies voor flexwerkers in de overgangsregeling van fase A/1-2 naar fase B/3

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overige
Melding: 537198

Zoals bekend is de duur van fase A/1-2 aangepast. Voor uitzendkrachten die voor 3 januari 2022 zijn gestart in fase A/1-2 geldt tot 2 januari 2023 de termijn van maximaal 78 gewerkte weken. Dit betekent dat zodra deze flexwerkers op 01-01-2023 reeds tussen de 52 en 78 gewerkte weken hebben, ze per 02-01-2023 doorstromen naar fase B/3. Om hierop attent te zijn, staat voor deze groep flexwerkers vanaf nu in het scherm van de contractadviezen en de wekentelling onderin een melding dat de betreffende flexwerker per 02-01-2023 doorstroomt naar fase B/3.

Geen waarschuwing meer voor het ontbreken van de burgerlijke staat van de flexwerker

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsingen
Melding: 537896

Bij het aanmaken van een plaatsing met een flexwerker waarbij de burgerlijke staat is ingevuld met 'onbekend’ werd voorheen een waarschuwing getoond. Dit gebeurt vanaf nu niet meer.

Mogelijkheid om eerste loon- en tariefafspraak in de plaatsing te verwijderen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsingen
Melding: 537088

Eerder was het niet mogelijk om de eerste loon- en tariefafspraak in de plaatsing te verwijderen na het definitief accorderen van de plaatsing. Vanaf nu is het wel mogelijk de eerste loon- en tariefafspraak te verwijderen bij plaatsingen met de status 'Definitief (en geaccordeerd)' zolang er nog niet verloond is. Let op! Bij het verwijderen van de eerste loon- en tariefafspraak krijgt de plaatsing de status 'Definitief (nog niet geaccordeerd)' en zullen de bijbehorende declaraties worden verwijderd. Indien er declaraties aanwezig zijn met de status 'Geaccordeerd voor verwerking', 'In bewerking' en 'Afgewikkeld' is het niet mogelijk de eerste loon- en tariefafspraak te verwijderen.

Verbeteringen doorgevoerd in de pensioengrondslag

Module: Backoffice
Onderdeel: Verloning
Melding: 537828, 537566 en 537441

Er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd in de pensioengrondslag van het StiPP pensioen. Deze verbeteringen hebben betrekking op het aantal pensioenuren. Bij een combinatie van uitbetaalde uren en gespaarde uren (ORT of overwerk) werden de gespaarde uren onterecht als pensioenuren meegeteld. Indien er via het overzicht 'Uitbetalen reserveringen' reserveringen werden uitbetaald die alleen een waarde in geld hebben, werden er onterecht pensioenuren berekend. Looncomponenten die geen 'Verloonde uren' voor de Loonaangifte zijn, werden wel als pensioenuren geteld. Deze punten zijn opgelost.

Opgelost

Foutmeldingen in het urenbestand resultatenscherm werden soms onterecht dubbel getoond

Module: Backoffice
Onderdeel: Urenbestanden
Tabblad: Resultaten
Melding: 537930

Wanneer er tijdens de verwerking van een urenbestand een fout ontstaat in een urenregel kon het voorkomen dat deze regel dubbel zichtbaar werd via 'Backoffice > Urenbestanden > Resultaten'. Dit is opgelost; eventuele foutmeldingen worden nog maar één keer weergegeven.

Naam reserveringsschema volledig zichtbaar op tabblad 'Cao-overige'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overige
Melding: 537895

Op het tabblad 'Cao-overige' bij 'Afwijkende reservering percentages' is de combobox met de naam van het reserveringsschema breder gemaakt, zodat de volledige naam van het reserveringsschema (of in elk geval een groter deel van de naam van het reserveringsschema) getoond wordt. Indien de naam van het reserveringsschema niet volledig kan worden weergegeven wordt er een hinttekst getoond met de volledige naam zodra je er met je muis overheen gaat.

Weer juist exportbestand na correctie pensioenaanlevering APG

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Pensioenaanlevering
Melding: 535896

Bij een correctie APG pensioenaanlevering van een vorig loonjaar werd in het exportbestand gerekend met de franchise en aantal werkbare dagen van het jaar erna hetgeen leidde tot verwerkbare fout 342 en 165 bij APG. Dit is opgelost. Bij een correctie pensioenaanlevering van APG wordt weer gerekend met de waardes van het betreffende loonjaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.