Skip to main content
Skip table of contents

10-03-2022 - Versie 2022-05

De Easy update wordt periodiek toegelicht in een webinar op de laatste dinsdag van de maand om 10.00 uur. Je kunt je inschrijven op onze website via https://www.easyflex.nl/trainingen-en-webinars/. Tot dan!


Recente ontwikkelingen

15-03-2022 Inkoopordernummer toepassen bij e-facturen teruggedraaid

Deze optie is teruggedraaid en tot nader bericht niet beschikbaar in Easyflex. E-facturen met een inkoopnummer die reeds zijn verzonden blijven zoals ze zijn. E-facturen met een inkoopnummer die nog niet zijn verzonden worden aangepast naar de oorspronkelijke werking. Het inkoopnummer wordt vervangen door het factuurnummer uit Easyflex.

Facturatie splitst factuurregels toch ondanks dat splitsen per inkoopnummer uit staat

Het kon voorkomen dat urenregels onterecht niet meer gegroepeerd werden bij het maken van een factuur. Dit is opgelost.

Vergoedingen met een afwijkend BTW tarief geven een onbekende fout tijdens facturatie

Een onbekende fout kon optreden bij het factureren van een vergoeding met een afwijkend btw tarief. De declaratie werd hierdoor niet gefactureerd. Dit is opgelost.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Inloggen met Google

Module: Beheer
Onderdeel: Inlogbeleid
Melding: 536317

Het inlogproces voor de Easyflex applicatie bestaat standaard uit login met gebruikersnaam, bedrijfsnaam en wachtwoord. Vanaf nu is het ook mogelijk om in te loggen met Google. Wil je meer weten of direct gebruik maken van deze mogelijkheid? Klik dan hier voor de procesbeschrijving.

Nieuw overzicht 'Leegloop' beschikbaar

Module: Backoffice / Frontoffice / Mijn gegevens
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Leegloop
Melding: 537104

Vanaf nu kun je het vernieuwde overzicht 'Leegloop' gebruiken om te controleren of de verloonde uren van de flexwerkers overeenkomen met de uren welke zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Je dient het overzicht beschikbaar te stellen via 'Beheer > Aansturing overzichten'. Klik hier voor meer informatie over het overzicht 'Leegloop'. 

Let op: het oude leegloop overzicht heeft de naam 'Leegloop (oud)' gekregen. 

Contracturen zichtbaar in urendeclaratie

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 537610

Wanneer er een arbeidsovereenkomst vastligt bij een flexwerker op tabblad 'CAO-overige' worden de contracturen per week, 4-weken of maand vanaf nu getoond in de urendeclaratie (links bovenin, onder 'Loontijdvak'). Indien er geen arbeidsovereenkomst vastligt zal er niets worden getoond. Als er meerdere arbeidsovereenkomsten vastliggen voor één declaratieperiode zullen de contracturen uit de eerste arbeidsovereenkomst worden getoond. 

Inkoopordernummer toepassen bij e-facturen 

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Facturatie
Melding: 536899

Voorheen werd bij het aanmaken van een e-factuur in de tag 'OrderReference' het Easyflex factuurnummer ingevuld. Dit is aangepast, omdat overheidsinstanties het aanleveren van hun inkoopordernummer verplicht stellen. Vanaf nu zal de tag 'OrderReference' gevuld worden met het inkoopordernummer, indien deze is ingevuld in de plaatsing op tabblad 'Factuurgegevens' bij 'Inkoopordernummer'.

Let op:

  • Je kunt alleen een inkoopordernummer vastleggen, wijzigen of verwijderen op tabblad 'Factuurgegevens' in de plaatsing wanneer je bij de betreffende relatie op tabblad 'Facturatie > Instellingen' een vinkje hebt gezet bij 'Factuur splitsen per inkoopnummer'.
  • Wanneer er geen inkoopordernummer is vastgelegd zal de tag 'OrderReference' niet worden vermeld op de e-factuur.
  • Als bij de relatie niet is ingesteld dat de factuur moet worden gesplitst per inkoopnummer zal het inkoopnummer ook niet op de e-factuur worden vermeld. 

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Opgelost

Er werd bij het automatisch invullen van de straatnaam en woonplaats niet altijd rekening gehouden met de toevoeging van een huisnummer. Dit is opgelost.

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers / Relaties
Tabblad: Algemeen
Melding: 537544

Wanneer een landcode, postcode en huisnummer wordt ingevoerd zal Easyflex automatisch de juiste straatnaam en plaatsnaam ophalen. Echter, er werd niet altijd rekening gehouden met een eventuele toevoeging van het huisnummer, waardoor het kon voorkomen dat het automatisch opzoeken mislukte en er een foutmelding werd weergegeven. Dit is opgelost. Wanneer er sprake is van een huisnummer toevoeging zal nu ook de juiste straatnaam en woonplaats worden opgehaald. 

EF2GO

Ziekmeldingen vastleggen op de flexwerkerkaart

#198

Vanaf nu is het mogelijk om in EF2GO een ziekmelding vast te leggen en te beëindigen voor een flexwerker met een actieve plaatsing of actief contract. Op de flexwerkerkaart is hiervoor een nieuw tabblad 'arbeidsongeschiktheid' toegevoegd. Met de knop 'nieuwe melding' kan de arbeidsongeschiktheid worden vastgelegd. Een bestaande melding kan worden verwijderd of beëindigd met de knop 'bewerken' (potloodje achter de melding).

Inschrijfformulier en aanmeldformulier: extra velden toegevoegd

#1134

Aan het inschrijfformulier en aanmeldformulier zijn de volgende nieuwe groepen basisvelden toegevoegd:

  • Tewerkstellingsvergunning
  • Rijbewijs
  • Verblijfsvergunning

Ga naar 'Beheer > Registraties' om de nieuwe velden toe te voegen aan een formulier.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.