Skip to main content
Skip table of contents

10-02-2022 - Versie 2022-03

De Easy update wordt periodiek toegelicht in een webinar op de laatste dinsdag van de maand om 10.00 uur. Je kunt je inschrijven op onze website via https://www.easyflex.nl/trainingen-en-webinars/. Tot dan!


Belangrijke mededelingen

Er werd onterecht geen StiPP pensioen berekend bij flexwerkers met de AOW leeftijd, je dient hiervoor te herrekenen

Bij verloningen van declaraties van het loonjaar 2022 werd er geen StiPP pensioen berekend bij flexwerkers met de AOW leeftijd (en die nog geen 67 jaar waren). De pensioenopbouw van StiPP dient namelijk plaats te vinden tot de leeftijd van 67 jaar. Heb je in 2022 flexwerkers verloond jonger dan 67 jaar maar wel met de AOW leeftijd én hebben deze flexwerkers recht op basis- of pluspensioen? Dan dien je de betreffende tijdvakken van 2022 te herrekenen. Hiervoor gebruik je het overzicht 'Herrekenen verloningen'. Er wordt dan alsnog het juiste pensioen berekend.

Dit probleem is vrijdag 4 februari opgelost. Verloningen die na 4 februari hebben plaatsgevonden zijn dus wel goed gegaan en hoef je niet te herrekenen.

Nieuwe ABU templates beschikbaar

Met ingang van 2022 zijn er nieuwe ABU templates beschikbaar voor overeenkomsten en plaatsingsbevestigingen. Deze nieuwe templates hebben we gevuld met mergefields en beschikbaar gesteld via 'Beheer > Document management > Templates > Bibliotheek'. Door de templates vanuit hier te 'Kopiëren' stel je ze beschikbaar voor gebruik in de werkmaatschappij. 

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Afwijkend reserveringspercentage kunnen instellen voor arbeidsvoorwaardenbedrag

Module: Frontoffice
Tabblad: Flexwerkers
Onderdeel: CAO-overige
Melding: 537099

Het is vanaf nu mogelijk om een afwijkend reserveringspercentage vast te leggen voor flexwerkers en vakantiekrachten op tabblad 'CAO-overige' voor de reserveringen 'Arbeidsvoorwaardenbedrag I' en 'Arbeidsvoorwaardenbedrag II'.

Dossiernummer flexwerker kan als veldnaam toegevoegd worden in het bestandsformaat van een urenbestand-definitie

Module: Beheer
Tabblad: Urenbestand-definities 
Melding: 536774

Op tabblad 'Bestandsformaat' bij 'Beheer > Urenbestand-definities' is het vanaf nu mogelijk om de veldnaam 'Flexwerker dossiernummer' toe te kennen aan een kolom. Op die manier kunnen de uren uit een urenbestand op basis van het dossiernummer verwerkt worden bij de juiste flexwerker. Het dossiernummer van de flexwerker kun je vinden op tabblad 'Identiteitsgegevens' bij 'Persoonsidentificatie'. 

Overzicht urendeclaraties verwerkt uitgebreid met extra kolommen in het exportbestand

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Urendeclaraties verwerkt
Melding: 536677

Het overzicht 'Urendeclaraties verwerkt' is uitgebreid met 3 extra kolommen in het exportbestand. De kolommen zijn toegevoegd op de plekken AA, AB en AC. De kolommen die voorheen op die plekken stonden en alle kolommen rechts daarvan, zijn dus allemaal 3 posities opgeschoven. Houd hier rekening mee als het overzicht gebruikt wordt om te importeren in bijv. een ander systeem. De inhoud van de 3 nieuwe kolommen is als volgt:

AA: Het basistarief van het looncomponent o.b.v. 100%, bijv. 30,00
AB: Het percentage voor de relatie dat van toepassing is op dit looncomponent, bijv. 150%
AC: Het totale tarief o.b.v. het toeslagpercentage, in dit voorbeeld 45,00

Deze kolommen worden niet toegevoegd wanneer je bij 'Soort overzicht' kiest voor 'Flexportal Powertools'.

Overzicht 'Aanbod vaste arbeidsomvang' kan periodiek ingesteld worden

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzichten: Aanbod vaste arbeidsomvang
Melding: 532660

Het overzicht 'Aanbod vaste arbeidsomvang' kon je reeds aanmaken met een peildatum. Het was echter niet mogelijk om het overzicht automatisch in te plannen voor een bepaalde controleperiode. Deze selectie is nu toegevoegd aan het overzicht. Dit heeft tot gevolg dat het overzicht nu automatisch ingepland kan worden om de resultaten van bijvoorbeeld eind van deze week, of over 6 weken te ontvangen. Je hoeft dus niet meer zelf de peildatum aan te passen.

Verbeterd

Verbetering contractadvies bij seizoenarbeiders

Module: Frontoffice
Tabblad: Cao-overige
Onderdeel: Contractadvies
Melding: 537419

Indien er sprake is van een seizoenscontract mag de ketentelling na een onderbreking van 3 maanden (i.p.v. 6 maanden) opnieuw beginnen. Bij het vastleggen van een contract bij een flexwerker is het nu mogelijk aan te geven dat het om een seizoenarbeider gaat. In het scherm voor de arbeidsovereenkomsten is onderin een checkbox toegevoegd: 'Afwijkend cao advies: seizoensarbeid ketenonderbreking 3 maanden'. Wanneer de checkbox is aangevinkt zal het afwijkende cao advies toegepast worden bij het opvragen van het contract advies. Het is mogelijk de checkbox aan te vinken voor reeds vastgelegde contracten.

Je kunt kiezen voor seizoensarbeid indien:
- Er sprake is van een contract voor periode/keten of een payrollovereenkomst voor bepaalde tijd;
- Het contract niet langer is dan 9 maanden.

Binnen 'Uitvoer samenstellen' bij 'Matching' is onder ‘Cao-overige > Arbeidsovereenkomsten’ de optie 'Seizoensarbeid ketenonderbreking 3 maanden' toegevoegd.

Contractadvies NBBU in fase 3 verbeterd

Module: Frontoffice
Tabblad: Flexwerkers
Onderdeel: Cao-overige
Melding: 537208

Met ingang van 3 januari 2022 is de termijn voor fase B/3 beperkt tot 3 jaar en/of maximaal 6 contracten. Als een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd in fase 3 (NBBU) is ingegaan vóór 1 januari 2022 met een einddatum op of na 2 januari 2023 mag deze worden uitgediend in fase 3, mits deze de maximale termijn van 4 jaar niet overschrijdt. In sommige gevallen werd er een verkeerd advies getoond. Dit is opgelost. 

Opgelost

Overzicht 'Collectieve loon/tarief aanpassingen' mislukt bij gebruik van een komma

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Collectieve loon/tarief aanpassingen
Melding: 534074

Het overzicht 'Collectieve loon/tarief aanpassingen' kon mislukken als in het CSV bestand gebruik werd gemaakt van komma's. Dit is opgelost. 

Melding 'Kostprijsfactoren onbekend' bij verwerken urenbestanden 

Module: Backoffice
Tabblad: Urenbestanden
Melding: 537411

Het kon voorkomen dat bij het verwerken van een urenbestand de melding 'Kostprijsfactoren onbekend' zichtbaar werd indien er sprake was van meerdere sectoren met verschillende aangiftetijdvakken. Dit is opgelost.

EF2GO

Kostenplaats, meld-/werkadres en contactpersoon selecteren in de plaatsing

#1346

Vanaf nu is het mogelijk om bij het aanmaken en wijzigen van een plaatsing een kostenplaats, een meld-/werkadres en een contactpersoon ('melden bij') te selecteren. Ook worden de bereikbaarheid en bijzonderheden behorende bij het meld-/werkadres getoond in de plaatsing.

Afscherming sectoren op basis van locatie

#2029

Vanaf nu is het mogelijk om sectoren in EF2GO af te schermen per locatie. Ga naar 'Beheer > Bedrijfsinstellingen' en vink 'Sectoren afscherming' aan onder locatie-afscherming.

De instelling in EF2GO is onafhankelijk van de afscherming van sectoren in Easyflex. Ongeacht de instelling in Easyflex, kan in EF2GO de instelling aan of uit worden gezet. Wanneer de afscherming is ingeschakeld zien intercedenten alleen sectoren wanneer deze beschikbaar zijn in de locatie van de intercedent.

Duitse en Poolse vertalingen beschikbaar

#1890

Vanaf nu zijn standaard de Duitse en Poolse vertaling beschikbaar in EF2GO. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de Engelse vertaling. De Duitse en Poolse vertalingen worden periodiek onderhouden. Bij de oplevering van nieuwe functionaliteiten zal enige tijd later de Duitse en Poolse vertaling beschikbaar komen.

Eigen FAQ vragen toevoegen aan de FAQ voor intercedenten

#981

Vanaf nu is het mogelijk om zelf categorieën, vragen en antwoorden toe te voegen aan de FAQ voor intercedenten. Ga naar 'Beheer > FAQ'. Kies bij het aanmaken of wijzigen van een vraag of categorie in de instelling 'Rollen die deze categorie/vraag mogen zien' voor 'Intercedent'. De categorieën en vragen die beschikbaar zijn voor de rol 'intercedent' worden nu onderaan getoond in 'Help > FAQ'.

Zoeken op een deel van de relatienaam bij het aanmaken van een plaatsing of aanmelding

#1343

Bij het aanmaken van een plaatsing of aanmelding is het niet meer nodig om op de exacte naam van de relatie te zoeken. Vanaf nu is het mogelijk om op een deel van de naam van de relatie te zoeken.

BSN niet verplicht bij anoniementarief

#23

Vanaf nu is het niet meer verplicht het BSN in te voeren bij het aanmaken van een plaatsing indien is gekozen voor anoniementarief. Indien het BSN als verplicht in aangegeven in het registratieformulier vervalt deze verplichting wanneer gekozen wordt voor anoniementarief.

Goedkeuring mutaties mogelijk vanaf de ingangsdatum

#138

Wanneer een relatie of flexwerker een mutatie van zijn/haar gegevens doorgeeft, kan de intercedent deze mutatie vanaf nu pas op of na de ingangsdatum goedkeuren. Hierdoor zijn de adres- en contactgegevens altijd correct. Het weigeren van een mutatie is wel altijd mogelijk, ook voor de ingangsdatum.

Aanpassing volgorde locaties en verbergen passieve locaties

#1336

Vanaf nu worden de locaties in alfabetische volgorde getoond. Ook worden vanaf nu alleen de actieve locaties getoond. 

Percentage tonen bij los beschikbare looncomponenten in tijdsregistratie urendeclaraties

#1337

Wanneer je gebruik maakt van tijdsregistratie urendeclaraties kun je daarin looncomponenten los beschikbaar stellen ('Instellingen > Declaraties > Beschikbare looncomponenten bij de tijdsregistratie declaraties'). Vanaf nu worden deze looncomponenten op het urenbriefje getoond met het bijbehorende percentage uit de plaatsing.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.