Skip to main content
Skip table of contents

08-10-2015 - Versie 2015-17

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Nieuwe aanlevermethode pensioenuitvoerder APG (bouw) vanaf 1 januari 2016

Verbeterd

Flexwerkers met AOW leeftijd komen nu altijd met opmerking op het overzicht 'Signalering transitievergoeding'

Opgelost

Bij de CV-inlezer wordt het land weer goed opgeslagen na het wijzigen

Het vullen van de 'Reden' bij het wijzigen van arbeidsovereenkomsten werkt weer in alle gevallen

Signalering transitievergoeding houdt geen rekening meer met plaatsingen: 'Uitbetaling van reserveringen', 'Doorleen', 'ZZP' en 'Werving & selectie'

Signalering transitievergoeding houdt geen rekening meer met niet geaccordeerde plaatsingen die bij vervallen aanvragen horen

Pro forma berekening geeft geen foutmelding meer wanneer de ET-regeling en de functie 'Inclusief reserveringen' wordt toegepast


Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we je in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Nieuwe aanlevermethode pensioenuitvoerder APG (bouw) vanaf 1 januari 2016

Tot voor kort toonde Easyflex voor het bouwpensioen de naam Cordares, dit is nu overal aangepast naar APG. APG is de pensioenuitvoerder voor onder andere het pensioen voor de bouw sector. Easyflex ondersteunt het bouwpensioen in zijn berekening en aanlevering. De methode van aanleveren van de pensioengegevens naar APG verandert per 1 januari 2016. Easyflex heeft hier alle voorbereidingen voor getroffen. Op dit moment zitten wij in de laatste testfase van APG. Naar verwachting zullen hier geen fouten meer uitkomen. Mocht dit toch zo zijn, dan wordt hier direct op geacteerd zodat wij ruim voor 1 januari 2016 klaar zijn voor de nieuwe aanlevering.

Er is vanaf nu al een nieuw tabblad zichtbaar in Easyflex. Dit tabblad wordt in gebruik genomen met de eerste aanlevering van 2016. Dit tabblad staat in de 'Backoffice' met de naam 'APG'. Voor de nieuwe aanlevermethode zijn ook nieuwe/andere 'Code fonds' en 'Code deelfonds' codes nodig. Easyflex heeft een vertaaltabel toepast zodat de nieuwe codes per 1 januari 2016 in Easyflex goed staan.
Toch willen we vragen dit tegen die tijd goed te controleren. Deze codes zijn in Easyflex terug te vinden in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten'. Mochten er vragen zijn over de inrichting van het bouwpensioen, neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie over het beschikbaarstellen van het nieuwe tabblad zie 'Beheer > Programmarechten'.

Verbeterd

Flexwerkers met AOW leeftijd komen nu altijd met opmerking op het overzicht 'Signalering transitievergoeding'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Signalering transitievergoeding
Melding: 517729

Flexwerkers die bij het recht op de transitievergoeding de AOW leeftijd hadden, worden op het overzicht 'Signalering transitievergoeding' aangemerkt met '**'. Flexwerkers die vanaf het moment van aanmaken van het overzicht tot en met de signaleringsperiode de AOW leeftijd hebben, werden niet met '**' op het overzicht aangemerkt. Dit is verbeterd. Tevens wordt in de opmerking nu de datum waarop de flexwerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt getoond. Mocht deze datum bijvoorbeeld twee maanden na de datum liggen waarop de flexwerker recht heeft op transitievergoeding, dan kan men sneller overwegen of in dienst houden rendabeler is.

Opgelost

Bij de CV-inlezer wordt het land weer goed opgeslagen na het wijzigen

Module: Frontoffice
Onderdeel: CV-inlezer
Tabblad: Nieuwe cv inlezen / Overzicht
Melding: 342048

Als er in het tabblad van de CV-inlezer een nieuwe cv werd ingelezen of er werd een cv gekozen uit het overzicht, werd het wijzigen van het 'Land' niet opgeslagen. Deze werd altijd teruggezet naar 'Nederland'. Pas als de flexwerker werd ingeschreven kon het 'Land' worden aangepast. Dit is opgelost.

Het vullen van de 'Reden' bij het wijzigen van arbeidsovereenkomsten werkt weer in alle gevallen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overige
Melding: 517520

Wanneer het loon of de einddatum van een arbeidsovereenkomst werd gewijzigd, werd er een melding getoond dat de 'Reden' moest worden vastgelegd. Dit was niet altijd mogelijk waardoor de wijziging niet kon worden opgeslagen. Dit is opgelost.

Signalering transitievergoeding houdt geen rekening meer met plaatsingen: 'Uitbetaling van reserveringen', 'Doorleen', 'ZZP' en 'Werving & selectie'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overige
Overzicht: Signalering transitievergoeding
Melding: 517719

Indien een flexwerker een plaatsing had met de leveringswijze: 'Doorleen', 'ZZP' en 'Werving & selectie' of met de functie 'Uitbetaling van reserveringen', dan werd deze plaatsing meegenomen in de datumbepaling van de transitievergoeding. Dit is opgelost.

Signalering transitievergoeding houdt geen rekening meer met niet geaccordeerde plaatsingen die bij vervallen aanvragen horen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overige
Overzicht: Signalering transitievergoeding
Melding: 517723

Indien in het verleden een aanvraag is aangemaakt en waar een plaatsing op was vastgelegd die niet is geaccordeerd, kan deze op vervallen worden gezet. Flexwerkers met een plaatsing als deze kregen een datum voor de transitievergoeding. Dit is opgelost.

Pro forma berekening geeft geen foutmelding meer wanneer de ET-regeling en de functie 'Inclusief reserveringen' wordt toegepast

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Pro forma loon
Melding: 502094

Als er voor een flexwerker met ET-uitruil een pro forma berekening werd gemaakt waarbij is aangegeven dat dit 'Inclusief reserveringen' is, werd er een foutmelding getoond in Easyflex. Dit is opgelost.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.