Skip to main content
Skip table of contents

08-03-2018 - Versie 2018-06

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Betaalbestanden kunnen wijzigen

Overzicht 'Exporteren debiteuren' voor Exact Online uitgebreid met locatie

Verbeterd

Optie om betaalbestanden te genereren zonder vermelding van BIC/SWIFT code

Bij automatische aanvulling opbouw vakantiegeld tot WML vindt er geen uitruil plaats


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Betaalbestanden kunnen wijzigen

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten / Betalingsverkeer
Overzicht: Betalingen (aanmaken betaalopdrachten)
Melding: 521845

Vanaf nu is het mogelijk om een reeds gegenereerd betaalbestand te wijzigen en opnieuw aan te maken. In 'Backoffice > Betalingsverkeer' kun je een betaalbestand selecteren dat je vervolgens kunt 'Wijzigen'. Alle betalingen uit het bestand krijgen dan weer de status 'Verwerken' zodat deze opnieuw op het volgende betaalbestand komen te staan, eventueel nadat je wijzigingen hebt aangebracht.

Heb je bijvoorbeeld een betaalbestand gegenereerd dat wordt afgekeurd door de bank omdat er een onjuiste BIC/SWIFT code opstaat? Dan kun je het bestand dus 'Wijzigen' en de BIC/SWIFT code aanpassen in het tabblad 'Betalingsverkeer'. Op het nieuwe bestand wordt dan de gewijzigde code vermeld. Of ben je bijvoorbeeld vergeten om 1 flexwerker te blokkeren en is deze betaling dus toch per ongeluk op je betaalbestand terecht gekomen? Dan kun je het betaalbestand 'Wijzigen' en de betaling van de gewenste flexwerker 'Blokkeren' in het tabblad 'Betalingsverkeer'. Het aanmaken van het nieuwe betaalbestand kan via 'Backoffice > Overzichten'.

Let op! Het wijzigen van een betaalbestand zorgt er dus voor dat betalingen zowel op het 'oude' als op het 'nieuwe' betaalbestand komen te staan. Als je beide bestanden zou importeren bij de bank, ontvangt de flexwerker twee keer dezelfde betaling! Denk er dus aan dat je het 'oude' bestand niet inleest bij de bank.

Overzicht 'Exporteren debiteuren' voor Exact Online uitgebreid met locatie

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Exporteren debiteuren
Melding: 523547

Het exportbestand van het overzicht 'Exporteren debiteuren' is voor het boekhoudpakket Exact Online uitgebreid met de locatienaam en locatiecode. Bij het aanmaken van het overzicht wordt deze informatie automatisch in het exportbestand opgenomen.

Verbeterd

Optie om betaalbestanden te genereren zonder vermelding van BIC/SWIFT code

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Betalingen (aanmaken betaalopdrachten)
Melding: 521844

Het komt regelmatig voor dat SEPA-betaalbestanden van onze klanten worden afgekeurd door de bank, omdat voor een flexwerker in het betaalbestand een onjuiste BIC/SWIFT code is vastgelegd. Daarom is het vanaf nu mogelijk om betaalbestanden te genereren zonder dat hierin de BIC/SWIFT code vermeld wordt. Het vermelden van deze code is namelijk niet vereist in SEPA bestanden met betalingen binnen de EU. Bij het aanmaken van het overzicht 'Betalingen (aanmaken betaalopdrachten)' wordt de BIC/SWIFT code standaard nog wel in het exportbestand opgenomen en kun je middels de optie 'Vermelding BIC: niet in SEPA-betaalbestand' ervoor kiezen om deze niet hierin op te nemen. Dit geldt dan voor alle flexwerkers/betalingen in het betreffende bestand. Ons advies is om dit voor jouw bank de eerste keer te testen met een relatief klein betaalbestand. Het vastleggen van de BIC/SWIFT code bij de betaalgegevens van de flexwerkers is wel nog steeds vereist.

Bij automatische aanvulling opbouw vakantiegeld tot WML vindt er geen uitruil plaats

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Loonproces
Melding: 523107

Met de optie 'Opbouw vakantiegeld automatisch aanvullen tot WML' in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces' wordt het eventuele tekort aan opgebouwd vakantiegeld binnen een loontijdvak automatisch aangevuld naar 8%. Staat de instelling van de 'ruilvoet' van het looncomponent 'Overwerkuren' in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers > Ruilvoet' op 'Niet uitruilen (8% VG)' dan vindt er op het moment er sprake is van een aanvulling geen uitruil meer plaats. Als er sprake is van een aanvulling vakantiegeld, voldoe je niet aan het WML en kan er geen ruimte voor uitruil zijn.

Voorbeeld: De instelling 'Automatisch aanvullen vakantiegeld tot WML' staat aan en de ruilvoet voor overwerkuren is 'Niet uitruilen (8% VG)'. Er worden 8 normale uren a Euro 9,70 per uur en 4 overwerk uren a 102% verloond, het minimum loon is Euro 9,59. De aanvulling vakantiegeld is Euro 0,24 en omdat er een aanvulling is, vindt er nu geen uitruil meer plaats.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.