Skip to main content
Skip table of contents

07-04-2023 - Versie 2023-07

Om de opname te bekijken over alle items die betrekking hebben tot de Easyflex Connector klik hier.

Om de opname te bekijken over alle items die betrekking hebben tot EF2GO klik hier.


Belangrijke mededelingen

'Frontoffice > Correcties' niet meer beschikbaar in de Easyflex applicatie

Het onderdeel 'Frontoffice > Correcties' is definitief niet meer beschikbaar in de Easyflex applicatie. Correcties kunnen vanaf nu gemaakt worden in 'Frontoffice > Urendeclaraties'. Functionaliteiten die alleen beschikbaar waren in 'Frontoffice > Correcties' (zoals het eenvoudig kunnen aanpassen van het uurloon en tarief, maar ook het kunnen terugboeken van een declaratie die op ‘In bewerking’ staat) zijn toegevoegd aan 'Frontoffice > Urendeclaraties'. Sommige functionaliteiten zullen niet meer ondersteund worden (o.a. het kunnen terugboeken van afzonderlijke declaratieregels), omdat ze tot ongewenste situaties leiden die later voor onherstelbare fouten kunnen zorgen.

De tabbladen 'Frontoffice > Flexwerkers > Betalingen' en 'Frontoffice > Relaties > Facturatie > instellingen' worden aangepast

Momenteel zijn we bezig met een aantal wijzigingen die betrekking hebben tot de tabbladen 'Frontoffice > Flexwerkers > Betalingen' en 'Frontoffice > Relaties > Facturatie > instellingen'. Hierdoor zal in de nabije toekomst o.a. de indeling van de tabbladen veranderd worden. De wijzigingen zullen in fases worden doorgevoerd, tijdens iedere wijziging zullen de veranderingen vermeld worden op de Easy Update pagina.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Vanuit declaratiesignalering omtrent pensioen direct pensioen kunnen vastleggen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 538696

Als je declaratiesignaleringen voor pensioen hebt ingesteld (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Declaratiesignaleringen) en je krijgt bij het bewerken van een urendeclaratie een melding die betrekking heeft op pensioen, kun je vanaf nu direct vanuit de declaratiesignalering met één druk op de knop het pensioen vastleggen. Afhankelijk van de signalering wordt met ingang van de signaleringsdatum basispensioen of pluspensioen vastgelegd of wordt het pensioen uitgezet. Ook is het mogelijk om direct door te klikken naar 'Fiscaal-sociaal' om daar zelf het pensioen vast te leggen. Er wordt rekening gehouden met autorisaties. Indien medewerkers met een bepaalde rol geen toegang hebben tot 'Fiscaal-sociaal' en/of niet over de autorisatie beschikken om aftrekposten te mogen vastleggen, dan zijn de nieuwe knoppen voor deze medewerkers niet zichtbaar.

Het toevoegen van een hinttekst aan een looncomponent

Module: Bedrijfsinstellingen
Onderdeel: Looncomponenten
Melding: 539728

Het is mogelijk gemaakt om een hinttekst toe te voegen aan een looncomponent om tijdens het selecteren van dit looncomponent meer informatie te verschaffen over het looncomponent. Je kan dit instellen via 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten'. De hinttekst zal te zien zijn bij het selecteren van een looncomponent in o.a. de plaatsing en de urendeclaratie van de flexwerker. Je zal de hinttekst zien wanneer je met je muis op het looncomponent blijft hangen.

Nieuwe EF2GO knop in de bovenbalk van de Easyflex Connector

Module: Easyflex Connector
Onderdeel: EF2GO
Melding: 538851

Als je beschikt over een EF2GO licentie is er een nieuwe knop toegevoegd aan de bovenbalk van de Easyflex Connector, genaamd: 'ef2go'. Via 'Beheer > Programmarechten' kun je per rol instellen voor wie de knop zichtbaar moet zijn. Standaard staat deze instelling aan. Indien een medewerker geen rol heeft waarbij 'ef2go' is aangevinkt, zal de knop niet zichtbaar zijn. Als je al eerder ingelogd bent geweest in EF2GO zorgt de knop er voor dat automatisch inlogt in EF2GO.

BTW instellingen per plaatsing kunnen ingeven bij gebruik van Reverse Billing

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsing
Melding: 539653

Voorheen was het enkel mogelijk bij Reverse Billing om de BTW instellingen per ZZP'er, per relatie of per declaratie regel in te geven . Echter kan het in de praktijk voorkomen dat een ZZP'er twee verschillende plaatsingen heeft waarbij in iedere plaatsing een apart BTW tarief gehanteerd moet worden. De mogelijkheid om per plaatsing een ander BTW tarief te hanteren is nu toegevoegd. Meer informatie over deze nieuwe mogelijkheid kun je vinden in ons handboek via 'Procesbeschrijving > Plaatsing invoeren' en/of via 'Frontoffice > Flexwerkers > ZZP'.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Verbetering berekening transitievergoeding

Module: Frontoffice
Onderdeel: Transitievergoeding
Melding: 535519

De berekening voor de transitievergoeding is verbeterd. Vanaf nu wordt er o.a. rekening gehouden met:

  • Bepaling van het uurloon;
  • Bepaling van aantal uren per maand/dag;
  • Kort dienstverband;
  • Reden einde dienstverband;
  • Mutatiedatum in contract

Klik hier voor meer informatie over de berekening van de transitievergoeding.

Plaatsingen meetellen voor berekening transitievergoeding

Module: Frontoffice
Onderdeel: Transitievergoeding
Melding: 536266

In sommige situaties werden plaatsingen niet meegenomen voor de berekening van de transitievergoeding. Wanneer er geen sprake is van een contract, maar een plaatsing op basis van uitzendbeding wordt deze duur nu weer meegerekend.

Opgelost

In exportbestand APG werd gerekend met franchise en maximum grondslag van 2022 i.p.v. 2023

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Pensioenaanleveringen
Melding: 539747

Zoals vermeld in update 05-2023 hebben we de berekening verbeterd van de APG grondslag, dit gebeurde onder andere bij flexwerkers met APG-pensioen waarbij het premieloon hoger is dan de maximum grondslag, in dit geval werd in het exportbestand van de APG-aanlevering gerekend met de franchise en maximum grondslag van 2022 i.p.v. 2023. Dit bleek achteraf nog in enkele andere gevallen alsnog te gebeuren. De problemen met het foutief berekenen van de premiegrondslag zouden nu verholpen moeten zijn. Door middel van een handmatige aanlevering van de betreffende periode wordt de berekening opnieuw en correct uitgevoerd. De verloning zelf is wel juist. Deze hoeft dus niet herrekend te worden.

Onterecht archiveren van document bij relatie

Module: Backoffice
Onderdeel: Document management
Melding: 537044

Het kon voorkomen dat, ondanks de instellingen voor document management, het document van de flexwerker toch bij de relatie werd gearchiveerd. Dit is opgelost.

Probleem met negatieve aanwas Whk premie (Belastingdienst foutcode L2327 en L2329) opgelost

Module: Backoffice
Onderdeel: Verloning/Loonaangifte
Melding: 539637

Indien er sprake was van een negatief loon kon het in bepaalde situaties voorkomen dat de negatieve 'Aanwas in het cumulatieve premieloon Whk' onterecht op 0 gezet werd. Dit leidde tot een fout in de loonaangifte omdat de Gedifferentieerde premie Whk wel netjes gevuld werd en daar dus ook een negatieve grondslag bij hoort. Dit probleem is opgelost. Ontvang je een brief van de Belastingdienst met daarin deze foutcodes? Dan kun je de betreffende urendeclaraties terug- en opboeken. In de eerstvolgende loonaangifte wordt de correctie dan alsnog meegestuurd.

EF2GO

Openbaar maken van (concept) diensten

Module: Planning
Onderdeel: Totaalplanning
Melding : 2644

In ‘Beheer > Algemene instellingen > Planning’ is de optie ‘Openbaar maken van concept diensten’ toegevoegd. Je kunt hier kiezen uit: ‘Eerste reageerder’ en ‘Intercedent beslist’.

Wanneer je één van beide opties selecteert is het mogelijk om een ‘conceptdienst’ openbaar te maken voor de flexwerkers die erop ingepland zijn. Dit doe je door met je rechtermuisknop op de conceptdienst te klikken en te kiezen voor ‘Openbaar maken’. Flexwerkers krijgen dan (via de mail of via een push notificatie indien ze de EF2GO app gebruiken) het verzoek om aan te geven (in hun account) of ze interesse hebben in de dienst.

Eerste reageerder: Wanneer je voor deze instelling kiest word(en) degene die als eerste reageren (afhankelijk van het gevraagde aantal) automatisch op de dienst ingepland en wordt de dienst automatisch definitief gemaakt en gepubliceerd. Degene die ‘te laat’ zijn worden afgewezen.

Intercedent beslist: Wanneer je voor deze instelling kiest kan iedereen die is uitgenodigd reageren op de dienst en de intercedent beslist aan wie de dienst toebedeeld wordt. Middels contextmenu (rechter muis) kan de intercedent de andere kandidaten afwijzen of de dienst definitief maken waardoor degene die nog niet gereageerd hebben automatisch worden afgewezen. De dienst moet dan nog wel door de intercedent gepubliceerd worden.

De intercedent kan bij beide instellingen ook namens de flexwerker (via rechtermuisknop) de dienst accepteren of weigeren.

Beschikbaarheid opgeven namens de flexwerker

Module: Planning
Onderdeel: Rooster
Melding: 4395

Vanuit planning is het mogelijk om als intercedent de beschikbaarheid namens de flexwerker op te geven. Dit doe je via het contextmenu (rechtermuisknop) op een flexwerker binnen planning. Hier is de optie ‘Beschikbaarheid opgeven’ toegevoegd. Na activeren wordt er een pop-up scherm getoond waarin je de beschikbaarheid van de flexwerker kan opgeven. Je kunt de opgegeven beschikbaarheid voor die dag ook herhalen in een patroon.

In de kolom ‘Beschikbaar’ staat standaard een vinkje, wanneer je het vinkje uit zet, betekent dit dat de flexwerker niet beschikbaar is. Met het plusje kun je extra tijden toevoegen voor die dag.

De flexwerker kan zijn beschikbaarheid die is opgegeven door de intercedent in het portaal ook terugzien en eventueel wijzigen.

De intercedent kan de opgegeven beschikbaarheid in de rooster views terug zien.

Afwijkend inkooptarief ZZP beschikbaar

Module: plaatsingen
Onderdeel: lonen en tarieven
Melding: 4148

Bij ZZP en doorleen plaatsingen is het vanaf nu mogelijk een afwijkend inkooptarief te gebruiken in de looncomponenten. Open een ZZP of doorleen plaatsing, ga naar het tabblad 'lonen en tarieven' en open de gewenste loon- en tariefafspraak. Voeg een urencomponent toe of wijzig deze, hierbij kan nu het veld 'afwijkend inkooptarief' worden gevuld.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.