Skip to main content
Skip table of contents

05-09-2019 - Versie 2019-17


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Nieuwe eenheid 'Relatie uur' voor vergoedingen

Module: Frontoffice
Tabblad: Tewerkgesteld / Urendeclaraties
Melding: 520741

Er is een nieuwe eenheid beschikbaar voor vergoedingen: 'Relatie uur'. Deze eenheid berekent de vergoeding op basis van het aantal ingevoerde uren voor de relatie. Indien je een vergoeding combineert met deze eenheid, wordt de vergoeding alleen gefactureerd en niet verloond! De eenheid is met name bedoeld voor doorleen en/of ZZP plaatsingen waarbij er geen uren voor de flexwerker worden ingevoerd.

Beschikbaar tot en met toegevoegd bij loonheffingennummer

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Loonbelasting
Melding: 530072

Ter voorbereiding op de 'Wet arbeidsmarkt in balans' is het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonbelasting' uitgebreid met de kolom ' Einddatum'. In het detailscherm van het loonheffingennummer is het veld 'Beschikbaar tot en met' toegevoegd. Dit veld is niet in te vullen of te wijzigen. Meer informatie hierover volgt nog.

Beschikbaar tot en met toegevoegd bij sectorrisicogroepen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Sectorrisicogroepen
Melding: 530077

Ter voorbereiding op de 'Wet arbeidsmarkt in balans' is het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sectorrisicogroepen' uitgebreid met de kolom ' Beschikbaar tot en met'. In het detailscherm van de sectorrisicogroep is het veld 'Beschikbaar tot en met' toegevoegd. Dit veld is niet in te vullen of te wijzigen. Meer informatie hierover volgt nog.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Documenten aangeboden voor digitale handtekening kunnen niet meer verwijderd worden

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Documenten > Archief
Melding: 528688

Het verwijderen van documenten via 'Frontoffice > Flexwerkers > Documenten > Archief' gaf problemen als het document was aangeboden voor digitale handtekening. Na het verwijderen was het bijvoorbeeld niet meer mogelijk het digitaal geboden document in te trekken (Frontoffice > Documentenbeheer > Digitale Handtekening). Dit is aangepast en het is niet meer mogelijk om een document dat is aangeboden voor digitale handtekening te verwijderen. De digitale handtekening dient eerst afgerond te zijn of het aangeboden document dient te zijn ingetrokken en gearchiveerd.

Overzicht loon- en tariefafspraken uitgebreid met loonschema- en tarievenschemacode uit de plaatsing

Module: Backoffice / Frontoffice / Mijn gegevens
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Loon- en tariefafspraken
Melding: 529254

Aan het exportbestand van het 'Loon- en tariefafspraken' zijn extra kolommen toegevoegd. Kies je bij het overzicht voor lonen en tarieven, dan wordt vanaf nu ook de loonschema- en tarievenschemacode uit de plaatsing in het exportbestand getoond. Kies je voor alleen lonen, dan staat vanaf nu alleen de loonschemacode uit de plaatsing extra in het exportbestand.

Opgelost

Opslaan memovelden met veel opties gaf een foutmelding. Dit is opgelost

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Ontwerp memobladen / Notificaties

Als je bij de memovelden (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Ontwerp memobladen) een keuze veld wilde toevoegen en er zijn er al veel, dan kreeg je bij het opslaan een foutmelding. Dit gebeurde omdat Easyflex van deze wijziging een notificatie wilt aanmaken maar de tekst van de notificatie te groot is. Dit is opgelost en vanaf nu splitst Easyflex de notificatie.

Bij urenbestand wordt vinkje 'geen factuur' van de plaatsing niet meer genegeerd

Module: Backoffice
Tabblad: Urenbestanden
Melding: 522701

Als in de plaatsing bij een looncomponent is gekozen voor 'niet factureren' gaat dit niet goed bij het verwerken van een urenbestand (Backoffice > Urenbestanden); de uren worden zowel bij de flexwerker als de relatie ingegeven wat resulteerde in een nulfactuur bij de relatie. Dit is nu opgelost: er komt geen factuur meer uit.

Vergoedingen met eenheid 'dag (ma t/m vr)' worden nu juist geteld indien de einddatum van de plaatsing midden in de week valt

Module: Frontoffice
Tabblad: Urendeclaraties
Melding: 507112

Als in de plaatsing een vergoeding met eenheid 'per dag (maandag tot vrijdag)' stond en de einddatum van de plaatsing viel op een dag eerder dan vrijdag, werden ook de dagen na de einddatum van de plaatsing geteld. Dit is nu opgelost.

Exportbestanden Journaalposten en Debiteuren zijn opnieuw gecodeerd zodat ze voldoen aan de update van Reeleezee

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Melding: 530111

Door een update van boekhoudpakket Reeleezee werden de exportbestanden uit Easyflex van de overzichten 'Exporteren debiteuren', 'Journaalpost Lonen' en 'Journaalpost Verkopen' niet meer geaccepteerd. De exportbestanden zijn opnieuw gecodeerd en kunnen weer worden ingelezen bij Reeleezee.

Looncomponenten worden niet langer onterecht tot de pensioengrondslag berekend

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Aftrekposten
Melding: 529433

Als je bij een pensioenregeling (StiPP, APG of algemene pensioenregeling) een specifiek looncomponent hebt aangevinkt, kon het voorkomen dat alle looncomponenten van het betreffende 'hoofdcomponent' tot de pensioengrondslag werden gerekend. Over te veel looncomponenten werd dan onterecht pensioen berekend. Dit probleem is opgelost. Voor flexwerkers waarbij dit van toepassing is, kun je het overzicht 'Herrekenen verloningen' bij 'Backoffice > Overzichten' aanmaken. Neem contact op met het Service Center als je hier vragen over hebt.

Easyflex2GO

versie 0.0.135 t/m 0.0.136

Opties voor loonopgave aangepast naar 'Ja, met loonheffingskorting' en ' Ja, zonder loonheffingskorting' 

Met het inschrijven of aanmelden van een flexwerker kunnen de inlener, flexwerker en tussenpersoon bij ' Loonheffing/loontijdvak' alleen nog maar kiezen voor 'Ja, met loonheffingskorting' of 'Ja, zonder loonheffingskorting'.

Mogelijkheid persoonlijk of collectief benaderen aan te geven bij communicatiemiddel

Met het inschrijven of aanmelden van een flexwerker kan de intercedent bij het opslaan per communicatiemiddel aangeven of het persoonlijk of collectief benaderen voor dit communicatiemiddel is toegestaan.

Laatste rol waarmee is ingelogd blijft bewaard

Het inlogscherm onthoud de rol waarmee voor het laatst is ingelogd.

Percentage looncomponenten nu ook zichtbaar

Bij de urendeclaraties is het percentage van de looncomponenten nu zichtbaar.

Vernieuwd dashboard voor rol intercedent

In één oogopslag zijn op het dashboard van de intercedent het aantal flexwerkers, relaties en plaatsingen te zien. Daarnaast zijn de verjaardagen toegevoegd.

Zoeken op factuurnummer in het facturenoverzicht werkt weer

Wanneer je op een specifiek factuurnummer wilt zoeken in het facturenoverzicht, is dit weer mogelijk.

Identificatiebewijs weer verplicht

Wanneer een flexwerker zich inschrijft, is het identificatiebewijs weer een verplicht veld.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.