Skip to main content
Skip table of contents

BI > Sectorrisicogroepen

Elke onderneming in Nederland met personeel in dienst heeft te maken met afdrachten van (loon)belastingen en sociale premies. Voor de betaling van deze (loon)belastingen en sociale premies worden alle ondernemingen ingedeeld in een sector. Per sector worden er weer onderverdelingen gemaakt naar sectorrisicogroep. Vanaf 2006 verzorgt de belastingdienst deze sectorindeling. De uitzendbranche is ingedeeld in sector 52, met de volgende onderverdeling in premiegroepen:

 • premiegroep 1: uitzendbedrijven IIA kortingklasse
  productie en technisch personeel uitzendbeding
 • premiegroep 2: uitzendbedrijven IIA middenklasse
  productie en technisch personeel uitzendbeding
 • premiegroep 3: uitzendbedrijven IIA opslagklasse
  productie en technisch personeel uitzendbeding
 • premiegroep 4: uitzendbedrijven IA kortingklasse
  administratief en medisch personeel uitzendbeding
 • premiegroep 5: uitzendbedrijven IA middenklasse
  administratief en medisch personeel uitzendbeding
 • premiegroep 6: uitzendbedrijven IA opslagklasse
  administratief en medisch personeel uitzendbeding
 • premiegroep 7: detachering
 • premiegroep 8: intermediaire diensten
 • premiegroep 9: uitzendbedrijven IB en IIB
  productie, technisch, administratief en medisch personeel met arbeidsovereenkomst

In dit tabblad worden de risicogroepen opgenomen welke nodig zijn voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Je kunt dit tabblad pas verwerken, nadat je het tabblad 'Loonbelasting' hebt verwerkt (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonbelasting). Wanneer je dit nog niet hebt gedaan, geeft Easyflex je hiervan een melding.

Overzicht sectorrisicogroepen

Op het scherm verschijnt een overzicht van alle vastgelegde sectorrisicogroepen. Door het activeren van de knoppen 'Nieuw', 'Wijzigen' en 'Verwijderen' kun je risicogroepen toevoegen, wijzigen of verwijderen. Nieuwe of gewijzigde gegevens worden pas opgeslagen nadat de knop 'Opslaan' door jou is geactiveerd. Indien je kiest voor het verwijderen van gegevens worden de te verwijderen gegevens eerst op het scherm getoond. Pas na het activeren van de knop 'Verwijderen' worden de gegevens daadwerkelijk verwijderd. Wanneer de risicogroep die je wilt verwijderen in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer er in het tabblad 'Sectoren' verwezen wordt naar de risicogroep, is verwijderen niet mogelijk. De kolom 'code' toont een code die Easyflex zelf genereert. De code is een extra aanduiding om de sectorrisicogroepen en sectoren uit elkaar te houden. Premiegroep gerelateerde gegevens

De gegevens in deze rubriek zijn van belang voor het correct uitvoeren van de werknemersverzekeringen. 

Beschikbaar vanaf

De datum vanaf wanneer de sectorrisicogroep beschikbaar is. Bij het vastleggen van een nieuwe sectorrisicogroep kun je zelf de datum bepalen echter mag deze datum niet voor de begin- of einddatum van het te koppelen/gekoppelde loonheffingennummer liggen. Wij adviseren om de begindatum overeen te laten komen met de start van een aangiftetijdvak.

Type medewerkers (verplicht) 

Je dient hier aan te geven voor welk type medewerker het loonheffingennummer geldt. Je hebt de keuze uit flex medewerkers of vaste medewerkers. Wanneer je voor vaste medewerkers kiest, worden de velden risicogroep en beroepsgroepen automatisch gevuld en kun je deze niet meer wijzigen.

Loonheffingennummer (verplicht)

Je kunt hier een keuze maken tussen de door jou eerder ingegeven loonheffingennummers (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonbelasting).

Premiegroep (verplicht) 

Het UWV kent verschil in premiehoogte voor flexwerkers met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding en flexwerkers met een uitzendovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd. In dit veld dien je een keuze te maken tussen de diverse premiegroepen. Wanneer je bij type medewerkers 'Flexwerkers' hebt geselecteerd, kun je in dit veld een keuze maken uit de volgende premiegroepen:

 • IA
 • IIA
 • IB + IIB
 • Periode/Keten

Wanneer je bij type medewerkers 'Vaste medewerkers' hebt geselecteerd, wordt de premiegroep automatisch gevuld met 'Periode/Keten' en kun je geen keuze maken. Ook wanneer je werkmaatschappij niet gekoppeld is aan sector 52, wordt de premiegroep automatisch gevuld met 'Periode/Keten' en kun je geen keuze maken. Wanneer er een sector aan de sectorrisicogroep is gekoppeld, is het wijzigen of verwijderen van de premiegroep niet meer mogelijk.

Beroepsgroepen (verplicht)

Het UWV kent een beroepsgroep met een laag risicoprofiel (administratief en medisch) en een beroepsgroep met een hoog risicoprofiel (productie en industrie). Afhankelijk van de geselecteerde premiegroep kun je een keuze maken uit diverse beroepsgroepen of wordt dit veld automatisch door Easyflex gevuld.

Wanneer de premiegroep gevuld is met IA, is een keuze niet mogelijk, de beroepsgroep wordt automatisch gevuld met Administratief en (para)medisch.
Wanneer de premiegroep gevuld is met IIA, is een keuze niet mogelijk, de beroepsgroep wordt automatisch gevuld met Technisch/industrieel/overige.
Wanneer de premiegroep gevuld is met IB en IIB, is éénmalig een keuze mogelijk. Je hebt de keuze uit Alle beroepsgroepen, Administratief en (para)medisch of Technisch/industrieel/overige.
Wanneer u kiest voor Alle beroepsgroepen, kun je geen tweede sectorrisicogroep voor de premiegroep IB en IIB invoeren. Kies je voor Administratief en (para)medisch, kun je een tweede sectorrisicogroep invoeren voor de premiegroep IB en IIB voor de beroepsgroep Technisch/industrie/overige. Kies je voor Technisch/industrie/overige, kun je een tweede sectorrisicogroep invoeren voor de premiegroep IB en IIB voor de beroepsgroep Administratief en (para)medisch.

Wanneer de premiegroep gevuld is met Periode/keten, is een keuze niet mogelijk, de beroepsgroep wordt automatisch gevuld met Alle beroepsgroepen.

Sectorrisicogroep

De sectorrisicogroep wordt automatisch gevuld met de risicogroep welke hoort bij de eerder geselecteerde premiegroep.

Journaalpostrekening

Wanneer je de gegevens van de sectorrisicogroep wilt doorboeken naar een journaalpost, kun je de betreffende journaalpostrekening selecteren. Je activeert de knop 'Zoeken' en de beschikbare rekeningen worden getoond (Algemene beschrijvingen > Rekeningnummers vastleggen).

Beschikbaar tot en met

Om de sectorrisicogroep te beëindigden vul je hier de einddatum in. De einddatum mag alleen gevuld worden met een einddatum na het loontijdvak waar reeds aangifte voor gedaan is of een latere datum. De einddatum mag ook niet na een eventuele einddatum van een gekoppeld loonheffingennummer liggen. Wij adviseren om de einddatum overeen te laten komen met de einddatum van een aangiftetijdvak. Ook kan een sectorrisicogroep nooit meerdere sectorindelingen van het loonheffingennummer omvatten.

Bij het invoeren van een einddatum worden automatisch alle gekoppelde sectoren beëindigd met dezelfde einddatum. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.