Skip to main content
Skip table of contents

05-04-2024 - Versie 2024-07

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Afwijkend reserveringenbeleid per flexwerker

Via ‘Frontoffice > Flexwerker > Saldigegevens > Afwijkend reserveringsbeleid’ kan er een afwijkend reserveringenbeleid worden vastgelegd per flexwerker. Door een reservering te selecteren en vervolgens op de knop ‘Wijzigen' te klikken, kun je de gewenste instelling selecteren voor deze specifieke flexwerker. De instellingen die in dit scherm worden ingegeven zijn leidend. Standaard staat alles op 'Volg bedrijfsinstellingen’.

Melding: 4306

Instelling om de einddatum in plaatsingen zonder beding automatisch te verlengen

Vanaf nu is het mogelijk om per relatie plaatsingen zonder beding automatisch te verlengen. Bij de relatie op het tabblad ‘Overige gegevens’ is een optie bijgekomen genaamd: ‘Plaatsingen zonder beding ook verlengen’. Zodra deze wordt aangevinkt, worden plaatsingen zonder beding verlengd op dezelfde manier als de plaatsingen met beding. Als het nieuwe vinkje aan staat bij de relatie worden alle plaatsingen met leveringswijze ‘Uitzendwerk’ verlengd, dus zowel met beding als zonder beding. Let op: het betreft dus ook flexwerkers in fase B/3 en C/4. De automatisch verlengde plaatsingen komen op hetzelfde rapport als de plaatsingen met beding. Ook voor de plaatsingen zonder beding geldt dat deze alleen worden verlengd als de einddatum van de plaatsing ‘Voorlopig’ is. Als de instelling ‘Voorlopige einddatum plaatsing’ in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aanvragen en plaatsingen’ uit staat, is de instelling ook niet beschikbaar bij de relatie.

Melding 33872

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Loonkostenberekening van sociaal fonds en duurzame inzetbaarheid verbeterd

Bij flexwerkers in fase A/1-2 wordt via de reserveringsschema’s een voorziening getroffen voor het sociaal fonds en duurzame inzetbaarheid. Afhankelijk van het aantal declaratieregels waren de daadwerkelijke loonkosten iets te laag of iets te hoog. De berekening is verbeterd ten behoeve van de loonkosten. In de journaalposten waren de waardes wel juist. Ook de loonaangifte was correct. Voor correcties van eerdere tijdvakken geldt dat zowel de terugboeking als de opboeking met de nieuwe berekening gebeurt. De loonkosten kunnen in een terugboeking dus afwijken ten opzichte van de oorspronkelijke verloning.

Melding 4184

Overzicht 'Exporteren crediteuren' kijkt naar bankrekeningnummer en locatie

Het overzicht ‘Exporteren crediteuren’ met de optie ‘Alleen gewijzigde crediteuren' controleert vanaf nu ook of het bankrekeningnummer en of de locatie van de zzp’er is gewijzigd. Zodra een van de twee dan wel beide instellingen is gewijzigd, wordt er een nieuw exportbestand gegenereerd.

Melding 33470

Opgelost


Reiskosten per gewerkte dag

Wanneer je in een loon- en tarief afspraak een reiskostenvergoeding wilde vastleggen en je koos hierbij de eenheid ‘Gewerkte dag’, was het mogelijk om ‘Belast deel’ en ‘Onbelast deel’ leeg te laten terwijl het wel verplichte velden zijn. Dit is nu niet meer mogelijk. De velden zijn weer verplicht gesteld.

Melding: 33229

EF2GO

Rijbewijsgegevens beschikbaar op de flexwerkerkaart

Heeft een flexwerker een rijbewijs? Dan zijn de gegevens van het rijbewijs vanaf nu in te zien bij de algemene gegevens op de flexwerkerkaart in EF2GO.

Melding: 7088

Filteren op eigen velden bij middelenplanning

Wanneer je eigen velden hebt aangemaakt op een middeltype, zijn deze velden vanaf nu ook beschikbaar als filter op het middelen planbord.

Melding: 6837

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.