Skip to main content
Skip table of contents

03-11-2023 - Versie 2023-23


Belangrijke mededelingen


Loonjaar 2024 beschikbaar op 8 december

Het loonjaar 2024 zal naar verwachting op 8 december beschikbaar worden gemaakt. Dit wil zeggen dat alle premies en percentages zijn ingericht en de stappen voor de jaarwissel doorlopen kunnen worden*.

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2024 goedgekeurd. Maar de Kamer heeft wel duidelijk zijn kans gegrepen om de plannen flink te verbouwen ten opzichte van de begroting die het demissionaire kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. De belastingtarieven in box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting gaan bijvoorbeeld extra stijgen. Bovendien zijn er op het laatste moment beperkingen ingevoerd voor de zogenaamde 30%-regeling. Na het akkoord van de Tweede Kamer is het nu aan de Eerste Kamer om zich over het Belastingplan 2024 te buigen. De stemming over de plannen in de Senaat staat vooralsnog gepland voor 19 december, waarna de belastingtarieven voor 2024 definitief zijn.

*Het kan zijn sommige stappen van de jaarwissel op een later moment pas gedaan kunnen worden.

Webinar jaarwissel

Ook dit jaar organiseren we weer de webinars 'Jaarwissel 2023/2024'. Tijdens deze webinars informeren wij je over de belangrijkste wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving voor 2024. Vervolgens doorlopen we de drie stappen die je in Easyflex dient te doorlopen, zodat het loonjaar 2024 operationeel wordt. Via deze link vind je de actuele webinar data terug en kun je je nu al aanmelden! Deelname bedraagt € 99,- per persoon. 

Uitbesteden stap 1 van de jaarwissel aan Easyflex

Het is mogelijk om stap 1 van de jaarwissel (de opening van het nieuwe loonjaar) door Easyflex uit te laten voeren (€140,- per werkmaatschappij).  We ontvangen dan graag per werkmaatschappij de beschikking gedifferentieerde premie Whk 2024. Je kunt de opdrachtbevestiging + kopie van de Whk beschikking sturen naar easy2serve@easyflex.nl.

Nieuw / Gerealiseerde wensen


Zoek geschiedenis tonen in zoekbalk

Vanaf nu zie je de 5 meest recente zoekopdrachten die je hebt uitgevoerd door middel van de zoekbalk. Je ziet de geschiedenis wanneer je op de zoekbalk klikt.

Melding: 540216

Batch actie om vaste beloningen aan te maken of te beëindigen

'Frontoffice > Matching' is uitgebreid met 2 batch acties: een batch actie om vaste beloningen te beëindigen en een batch actie om vaste beloningen aan te maken.

Bij het beëindigen van vaste beloningen selecteer je de vaste beloning en geef je een einddatum in. Bij alle flexwerkers in de match die een actieve vaste beloning hebben van dit type, krijgt de vaste beloning de ingevoerde einddatum.

Bij het aanmaken van een vaste beloning leg je allereerst bij 1 (voorbeeld) flexwerker de vaste beloning vast zoals deze bij alle andere flexwerkers moet worden ingevoerd. Vervolgens selecteer je deze flexwerker én de betreffende vaste beloning in de batch actie. De vaste beloning wordt vervolgens gekopieerd naar de andere flexwerkers in de match.

In 'Frontoffice > Exporteren en printen' vind je een rapport met resultaten. Hierop zie je terug welke flexwerkers succesvol zijn aangepast en of er eventueel flexwerkers zijn uitgevallen.

Let op! Als je een nieuwe vaste beloning toevoegt met een ingangsdatum vóór een reeds vastliggende vaste beloning van hetzelfde soort, krijgt de ingevoerde vaste beloning géén einddatum. Ook als je een nieuwe vaste beloning toevoegt met een ingangsdatum ná een reeds vastliggende vaste beloning van hetzelfde soort, krijgt de reeds vastliggende vaste beloning géén einddatum. Er liggen op dat moment dus 2 vaste beloningen vast!

Melding: 3853 / 540145

Automatisch uitbetalen van arbeidsvoorwaardenbedrag kan nu geselecteerd worden in ‘Uitvoer samenstellen’ in ‘Matching’

Bij een match op flexwerkers kun je via ‘Uitvoer samenstellen’ kolommen toevoegen met informatie over de flexwerkers uit de match. Het was hier reeds mogelijk om de aangevinkte reserveringen voor automatisch uitbetalen te selecteren. Hier zijn de reserveringen voor Arbeidsvoorwaardenbedrag I en II aan toegevoegd.

Melding: 2510 / 540493

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd


Beschikbare templates per locatie

Bij ‘Beheer > Locaties > ‘locatie’ > Toegang tot templates’ worden enkel nog actieve templates getoond. Indien een template een verlopen vervaldatum heeft of de ingangsdatum van de template is nog niet bereikt, zal de template niet te zien in de tabel.

Melding: 2504 / 540468

Voorbeeldknoppen voor opmaak Reverse billing factuur

Met het oog op de opmaak van RB-facturen in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Crediteuren' en het per zzp’er in kunnen instellen van de afbeelding achtergrond in het tabje ‘Reverse billing’ is nu in beide schermen een voorbeeldknop beschikbaar.

Melding: 2474

Veld 'Business unit' en 'Leveringswijze' beschikbaar in gekopieerde plaatsing

In een plaatsing die is gegenereerd als kopie van een andere plaatsing kan nu tot het moment van verlonen/factureren het veld Business Unit en Leveringswijze worden gewijzigd. Voor de leveringswijze geldt dat er gekozen kan worden tussen ‘Uitzendwerk’ en ‘Payroll’. Als je een plaatsing kopieert met een andere leveringswijze kun je geen andere keuze maken.

Melding: 2461

Juiste peildatum in scherm ‘Urendeclaraties’

In 'Frontoffice > Urendeclaraties' werd de peildatum op de eerste dag van de huidige week gezet. Echter, als de maandag in een vorige maand viel, waren de declaraties van de nieuwe/huidige maand niet direct zichtbaar. Dit is opgelost. Vanaf nu wordt de systeemdatum als peildatum gehanteerd.

Melding: 2535

Opgelost


Selectiecriteria in overzicht ‘Facturen relaties’ werkt weer naar behoren.

In het overzicht 'Facturen relaties' was het niet altijd mogelijk om een specifieke relatie te selecteren. Dit is opgelost.

Melding: 32290

Bij het vastleggen van een looncomponent in een tarievenschema blijft de boomstructuur geopend

Als je bij de relatie in een tarievenschema een looncomponent hebt toegevoegd of gewijzigd en klikt op ‘Opslaan’, klapte de boomstructuur dicht. Dit is opgelost. Vanaf nu blijft de boomstructuur open op betreffende hoofdcomponent.

Melding: 3877

Voorlopige einddatum plaatsing wordt soms verwijderd na urenimport

Als in een plaatsing een voorlopige einddatum vastlag en vervolgens via een urenbestand een declaratieregel werd toegevoegd waarvan de datum in dezelfde declaratieperiode als de voorlopige einddatum lag, werd de voorlopige einddatum van de plaatsing verwijderd. Dit is opgelost.

Melding: 3680

Detailknop van raadplegen kostprijzen werkt weer

De detailknoppen onder ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Kostprijzen > Raadplegen’ werkten niet als er bij de betreffende sectorrisicogroep bij AZV gekozen is ‘Onderhoud door Easyflex’. Dit is opgelost.

Melding: 2507

Geen uurloon 'Loon arbeidsongeschiktheid' in declaratie bij aanwezigheid loon- en tarievenschema

Als in de plaatsing een loon- en tarievenschema aanwezig is en je voegt in een declaratie (die van toepassing is op de betreffende lota) een looncomponent toe van het type ‘Loon arbeidsongeschiktheid', dan werd het vakje 'Uurloon' niet gevuld met het uurloon uit de plaatsing. Dit is opgelost. Vanaf nu zie je het uurloon plaatsing of indien van toepassing het afwijkende uurloon AO.

Melding: 2505

EF2GO


Nieuw tabblad 'reserveringen' beschikbaar op de flexwerkerkaart

Vanaf nu is op de flexwerkerkaart ene nieuw tabblad 'reserveringen' beschikbaar. Op dit tabblad zijn alle reserveringen van de flexwerker zichtbaar. Standaard is dit tabblad beschikbaar voor de intercedent. In de bedrijfsinstellingen kan onder het kopje 'flexwerkerkaart' het tabblad ook beschikbaar worden gemaakt voor de flexwerker en relatie.

Melding: 5815

Meer aanvraaggegevens beschikbaar

Vanaf nu zijn in EF2GO meer gegevens over de aanvraag beschikbaar op de tabbladen 'algemeen' en 'vacature'. Klik in het zijmenu op 'aanvragen' om de aanvragen in te zien. Binnenkort zullen de beschikbare aanvraag gegevens verder worden uitgebreid.

Melding: 5955

Multi-factor authentication werkt door in EF2GO voor intercedenten

Is Multi-factor authentication geactiveerd in de Easyflex connector, dan zal dit vanaf nu voor intercedenten ook in EF2GO actief zijn. EF2GO maakt gebruikt van dezelfde methode als de Easyflex connector.
Staat Multi-factor authentication niet aan? Dan wijzigt er niets aan het inloggen in EF2GO. 

Melding: 4552

Filtering op fase in planning

In de planningsmodule is het vanaf heden mogelijk om te filteren op de fase van de flexwerker.

Melding: 5823JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.