Skip to main content
Skip table of contents

03-05-2024 - Versie 2024-09

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Bij periode/keten de mogelijkheid tot afwijken van aantal contracten en jaren

In de periode/ketenregeling geldt dat er 3 contracten in 3 jaar mogen worden aangeboden. Vanaf nu kan daarvan worden afgeweken. In ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Dienstverbanden’ kan een maximum van 8 contracten in maximaal 5 jaar worden ingegeven. Handig als er bijvoorbeeld een eigen CAO is afgesloten. De werking geldt ook voor payrollovereenkomsten, omdat bij payroll de ketenregeling wordt toegepast. Afwijkende instellingen gelden tevens voor vaste medewerkers.

Melding: 33513

Kolom ‘Locatie' toegevoegd aan het exportbestand van het overzicht 'Loonstaat’

Bij het aanmaken van het overzicht ‘Loonstaat’ is vanaf nu de locatie ook zichtbaar in het exportbestand (niet in het PDF bestand).

Melding: 34115

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Opgelost

Onvolledige weergave fout op rapport verlonen/factureren

Als in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Journaalrekeningen’ geen BTW laag tarief vastligt en er bij de facturatie toch een laag tarief wordt gehanteerd, dan werd op het rapport van het overzicht ‘Verlonen/factureren urendeclaraties’ een fout getoond. Deze informatieregel werd echter afgekapt. Vanaf nu is de volledige informatie te zien, zodat je weet hoe het is op te lossen.

Melding: 33334

EF2GO


Plaatsing aanmaken op basis van aanvraag: business units overnemen en uren wijzigen

Bij het aanmaken van een plaatsing op basis van een aanvraag worden vanaf nu ook de business units en bijbehorende percentages overgenomen uit de aanvraag. Daarnaast is het mogelijk gemaakt om de overgenomen uren vanuit de aanvraag te wijzigen bij het aanmaken van de plaatsing.

Melding: 7300

Business units toevoegen bij het aanmaken van een plaatsing vanuit planning

Bij het aanmaken van een plaatsing vanuit planning kunnen vanaf nu ook de business units en bijbehorende percentages overgenomen worden.

Melding: 7578

Melding wanneer de startdatum van een plaatsing in een afgesloten loonjaar valt

Wanneer je een plaatsing aanmaakt met een startdatum in een afgesloten loonjaar wordt vanaf nu een melding getoond. Het is in deze situatie niet mogelijk de plaatsing op te slaan. Kies een startdatum in een actief loonjaar om de plaatsing te kunnen opslaan.

Melding: 7394

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.