Skip to main content
Skip table of contents

02-04-2021 - Versie 2021-07


Recente ontwikkelingen

09-04-2021: Overzicht 'Rapportage detail' kon in sommige gevallen niet worden aangemaakt

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Rapportage detail
Melding: 535488

Het overzicht 'Rapportage detail' kon in sommige gevallen niet aangemaakt worden. Dit had te maken met de niveaus die werden gekozen. We hebben dit opgelost. Vanaf nu kan het overzicht weer aangemaakt worden, ongeacht de niveaus die worden gekozen.

Middelenregistratie

Met middelenregistratie kun je de diverse middelen, zoals auto's, tankpassen, gereedschap, huizen en kamers, die worden uitgegeven registreren. Door dit te registreren wordt het duidelijk wie, wanneer, welk middel tot zijn/haar beschikking heeft. Daarnaast wordt het in de toekomst bijvoorbeeld ook mogelijk om te signaleren op allerlei zaken m.b.t. middelenregistratie of een afschrijving van een middel in de boekhouding te verwerken. In deze eerste versie kun je middelen aanmaken en toekennen aan een flexwerker. In de procesbeschrijving 'Middelenregistratie' wordt uitgelegd hoe je middelenregistratie kunt gaan gebruiken en in de faq vind je antwoorden op diverse vragen.

Nieuw scherm: Beheer > Middelenregistratie voor het inrichten van soort middelen

Module: Beheer
Tabblad: Middelenregistratie

In beheer is een nieuw tabblad 'Middelenregistratie' toegevoegd. Op dit tabblad kun je de soort middelen vastleggen. Raadpleeg de pagina informatie van dit tabblad voor meer informatie. Controleer voordat je begint of je toegang hebt tot dit tabblad in 'Beheer > Programmarechten'. 

Nieuw scherm: Backoffice > Middelenregistratie voor het vastleggen van middelen

Module: Backoffice
Tabblad: Middelenregistratie

In backoffice is een nieuw tabblad 'Middelenregistratie' toegevoegd. Op dit tabblad kun je middelen vastleggen. Raadpleeg de pagina informatie van dit tabblad voor meer informatie. Controleer voordat je begint of je toegang hebt tot dit tabblad in 'Beheer > Programmarechten'. 

Nieuw scherm: Frontoffice > Flexwerkers > Middelenregistratie voor het koppelen van een middel aan een flexwerker

Module: Frontoffice > Flexwerkers
Tabblad: Middelenregistratie.

In frontoffice is bij de flexwerkers een nieuw tabblad 'Middelenregistratie' toegevoegd. Op dit tabblad kun je middelen koppelen aan een flexwerker. Raadpleeg de pagina informatie van dit tabblad voor meer informatie. Controleer voordat je begint of je toegang hebt tot dit tabblad in 'Beheer > Programmarechten'. 

Nieuw overzicht: Middelen voor een totaaloverzicht van alle middelen of een detailoverzicht van alle koppelingen

Module: Backoffice / Frontoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Middelen

Het overzicht 'Middelen' geeft een totaaloverzicht met beschikbaarheid van alle middelen of een detailoverzicht van alle koppelingen van middelen aan flexwerkers. Het overzicht dient voor gebruik eerst beschikbaar gesteld te worden op het tabblad 'Beheer > Aansturing overzichten'.

Nieuw selectie-object: Middelen voor selectie van flexwerkers met een gekoppeld middel

Module: Frontoffice
Tabblad: Matching

In matching is een selectie-object toegevoegd waarmee je een match kunt maken van alle flexwerkers gekoppeld aan een bepaald middel. Via uitvoer samenstellen kun je de informatie omtrent de koppeling toevoegen aan het resultaat.  

Nieuwe batchactie: Middelenregistratie voor toekennen van een middel of beëindigen van een koppeling van een selectie flexwerkers

Module: Frontoffice
Tabblad: Matching

In matching is een batch actie 'Middelenregistratie' gemaakt om het gewenste middel aan de geselecteerde match te koppelen voor de geselecteerde match een koppeling van een middel beëindigen.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Tarievenschema is aan het overzicht 'Rapportage detail' toegevoegd

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Rapportage detail
Melding: 534044

Vanaf nu toont het overzicht 'Rapportage detail' ook het tarievenschema wanneer deze wordt gebruikt tijdens de verloning/facturatie. Het is mogelijk om het niveau 'Tarief' toe te voegen aan het overzicht zodat het tarievenschema wordt weergegeven op zowel het PDF bestand als het export bestand. Dit wordt niet met terugwerkende kracht toegepast. Verloningen of facturaties die in het verleden zijn gedaan zullen geen tarievenschema op het overzicht laten zien.

Opgelost

Bij de berekening van de transitievergoeding werd in sommige gevallen niet naar de historie uit een andere werkmaatschappij gekeken

Module: Frontoffice
Onderdeel: Transitievergoeding
Melding: 535268

Wanneer een flexwerker was gekopieerd naar een andere werkmaatschappij en historie had mét een uitzendovereenkomst dan werd in sommige gevallen de historie uit de oude werkmaatschappij niet meegenomen op het tabblad 'Frontoffice > Transitievergoeding'. Dit is opgelost.

Passieve sectoren worden niet meer gebruikt voor het automatisch uitbetalen van reserveringen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 535211

Wanneer reserveringen automatisch werden uitbetaald en de flexwerker had in het verleden gewerkt op een sector die inmiddels passief is geworden, dan werd deze sector toch toegevoegd aan de urendeclaratie. Dit hebben we opgelost. Passieve sectoren worden bij het automatisch uitbetalen van reserveringen niet meer toegevoegd aan het tabblad 'Reserveringen' in de urendeclaratie.

Loon overwerkuren en loon in natura worden weer bij de juiste inkomstenverhouding geplaatst in de loonaangifte

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Loonaangifte
Melding: 535044

Indien er sprake is van loon uit overwerkuren of loon in natura wordt dit bij meerdere inkomstenverhoudingen automatisch onder een inkomstenverhouding geplaatst in de loonaangifte. Dit moet een inkomstenverhouding zijn die in ieder geval gelijk is aan 11, 13, 15 of 17. In sommige gevallen werd het loon toch toebedeeld aan een andere inkomstenverhouding, waardoor foutcode L1704 kon ontstaan. We hebben dit opgelost. Wanneer je een brief hebt ontvangen van de Belastingdienst waaruit blijkt dat dit probleem zich heeft voorgedaan, is het mogelijk om dit voor de betreffende flexwerker(s) te herrekenen.

EF2GO

Urendeclaratie: totaal aantal uren bij opgave flexwerker

#456
In de urendeclaratie werd het totaal aantal uren bij de opgave flexwerker niet altijd goed getoond. Dit is opgelost.

Instellingen kredietlimiet honoreren

#611
Bij het bewerken van een relatie kon de foutmelding 'kredietlimiet niet toegestaan' optreden. Dit kon voorkomen indien de beheerinstelling in Easyflex, die aangeeft of gebruik wordt gemaakt van kredietlimieten, werd aangepast. Dit is opgelost.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.