Skip to main content
Skip table of contents

BO > Middelenregistratie

Met Middelenregistratie kun je middelen categoriseren, vastleggen en toekennen aan flexwerkers. Op dit tabblad kun je de middelen gaan vastleggen.

Categorieën

De soort middelen zijn onderverdeeld in 4 categorieën:

  • Huisvesting (woning en kamers)
  • Auto's
  • Fietsen
  • Overige middelen

Middelen 

Soort

Selectie op het soort middel aangemaakt in 'Beheer > Middelenregistratie.

Status

Selectie op de status van het middel: actieve middelen, afschreven middelen of vervallen middelen . Wil je een nieuw middel aanmaken dan selecteer je 'Actieve middelen'

Zoeken

Met de zoekoptie kun je het middel direct opzoeken. 

Nieuw

Met de knop 'Nieuw' maak je een nieuw middel aan. De knop is alleen beschikbaar als bij status 'Actieve middelen' is geselecteerd.

Activeren (selectie 'Afgeschreven middelen' en 'Vervallen middelen')

Met de knop 'Activeren' kun je een afgeboekt middel weer actief maken. 

Wijzigen

Met de knop 'Wijzigen' kun je de gegevens van het middel wijzigen. Heeft het middel alleen koppelingen in het verleden dan kun je de inhouding en het aantal beschikbaar wijzigen. Indien het middel een actieve koppelingen bij een flexwerker heeft dan kun je alleen het aantal beschikbaar (indien het middel vaker beschikbaar is) wijzigen. Zijn er koppelingen in de toekomst dan kan het aantal ook niet gewijzigd worden en blijft het veld disabled.

Verwijderen

Met de knop 'Verwijderen' kun je het middel verwijderen. Dit is alleen mogelijk als het middel geen actieve en/of toekomstige koppelingen bij een flexwerker heeft. Zijn er koppelingen in het verleden dan kun je het middel verwijderen. De gegevens van het middel en de koppeling blijven wel bij de flexwerker staan.

Let op: Als je het middel verwijderd dan wordt het gehele middel met alle statussen verwijderd.

Afboeken

Met de knop 'Afboeken' kom je in het scherm 'Middel afboeken' en kun je een middel afboeken.

Met de selectie op 'Status' kun je de afgeboekte middelen inzien.

Oorzaak

Je kunt kiezen voor 'Vervallen' of 'Afschreven'.

Reden

De reden het het middel is afgeboekt.

Aantal

Indien het middel vaker beschikbaar is kun je hier het aantal ingeven wat je wilt afboeken of kiezen voor 'Alles'. Middelen die eenmalig of onbeperkt beschikbaar zijn kunnen alleen volledig afgeboekt worden. Het afboeken is alleen mogelijk als er geen actieve en/of toekomstige koppelingen bij een flexwerker zijn of het aantal kan niet lager worden als het aantal actieve en/of toekomstige koppelingen.

Algemeen

Naam middel

De naam of omschrijving van het middel.

Totaal aangemaakt (selectie 'Afgeschreven middelen' en 'Vervallen middelen')

Dit veld toont het aantal aangemaakt van het middel.

Aantal beschikbaar 

Afhankelijk van de keuze van beschikbaarheid vastgelegd bij het soort middel in 'Beheer > Middelenregistratie' staat hier 'Eenmalig beschikbaar' of 'Onbeperkt beschikbaar'. Is het soort middel vaker beschikbaar dan kun je hier het beschikbare aantal ingeven. Dit is het aantal van het middel wat je beschikbaar hebt om uit te geven.

Totaal afgeboekt (selectie 'Afgeschreven middelen' en 'Vervallen middelen')

Dit veld het totaal, oorzaak afgeschreven en vervallen, van het afgeboekte middel.

Afschrijving

Indien bij het soort middel in 'Beheer > Middelenregistratie' deze velden zijn aangevinkt om te tonen zijn deze beschikbaar om in te vullen.

Aanschafwaarde

De aanschafwaarde van het middel registreren.

Restwaarde

De restwaarde van het middel registreren.

Levensduur (maanden)

De levensduur van het middel registreren.

Inhouding

Indien bij het soort middel in 'Beheer > Middelenregistratie' een looncomponent is geselecteerd zijn deze velden beschikbaar voor de gewenste inhouding voor het middel.

Looncomponent

Het looncomponent dat in 'Beheer > Middelenregistratie' is geselecteerd wordt hier getoond.

Bedrag onbelast

Het onbelaste bedrag voor de inhouding.

Per

De wijze waarop de inhouding wordt berekend. Je hebt de keuze uit:

  • Dag (ma t/m vrij)
  • Declaratietijdvak (een urendeclaratie is een declaratietijdvak)
  • Gewerkte dag
  • Uur

Let op! Als een flexwerker meerdere plaatsingen tegelijk heeft zijn er meerdere urendeclaraties voor een periode, en dus ook meerdere declaratietijdvakken. De inhouding die is vastgelegd zal worden verrekend in al deze urendeclaraties. Als een flexwerker drie plaatsingen heeft en dus drie urendeclaraties, dan zal de inhouding drie keer worden ingehouden. Je kunt dit voorkomen door de inhouding handmatig uit de urendeclaratie te verwijderen.

Bedrag inhouden

Je hebt de keuze uit 'Ja, tot toegestaan minimum' en 'Ja, volledig'. Met de optie 'Ja, volledig' wordt het gevraagde bedrag ingehouden. Verloon je met NeWML en je kiest voor 'Ja, tot toegestaan minimum' dan wordt er rekening gehouden met het NeWML. Raadpleeg voor meer informatie hierover de procesbeschrijving 'NEWML Automatisch corrigeren'.

Detailinformatie

Bij selectie 'Actieve middelen' worden hier de eigen velden getoond. Bij het nieuw aanmaken of wijzigen van een middel kun je deze onder de kolom 'Waarde' invullen. Zijn er eigen velden aangeduid als verplicht dan worden deze bij het aanmaken of wijzigen van een middel rood weergegeven en moet deze bij het opslaan inegvuld zijn.

Bij selectie 'Vervallen middelen' en 'Afschreven middelen' wordt hier de datum van afboeking, aantal afgeboekt en reden afboeking getoond.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.